Znam Ziemię Legnicką PTTK Legnica

Aktywna S: 3
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych związanych z powiatem legnickim – ziemskim i grodzkim. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy.
 2. O odznakę ubiegać się może każdy turysta, który odbył wycieczki w obszarze powiatu legnickiego.
 3. Odznaka "Znam Ziemi Legnicką" jest odznaką czterostopniową z następującymi kryteriami zdobywania:
  • brązowa - 15 obiektów,
  • srebrna - 25 obiektów,
  • złota - 45 obiektów,
  • odznaka honorowa „Znam Ziemi Legnicką”, nadaje się za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i rozwoju turystyki na terenie powiatu na wniosek Zarządu Oddziału PTTK.
   Obiekt Stopień
   Brązowy Srebrny Złoty
   Ogólna liczba obiektów 15 25 45
   I. Kościoły 3 5 10
   II. Zamki, pałace 1 1 2
   III. Parki zabytkowe 1 1 2
   IV. Rezerwaty przyrody, użytki, pomniki 1 2 3
   V. Muzea 1 1 2
   VI. Pomniki historii 3 5 10
   VII. Krzyże pokutne, kapliczki 3 6 9
   VIII. Najwyższe wzniesienia w gminie 1 2 4
   IX. Ścieżki dydaktyczne 1 2 3
 4. Szczegółowy wykaz obiektów podano w zał. Nr 1.
 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopie odznaki.
 6. Punkty zdobyte ponad normę nie są zaliczane na stopień wyższy.
 7. Punkty na odznakę „Znam Ziemi Legnicką” winny być potwierdzone przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, instytucje organizujące wycieczki, pieczątkami instytucji na przebytej trasie lub zdjęciami. Ewidencji wycieczek i potwierdzenia należy prowadzić w indywidualnie prowadzonym dzienniku – zeszycie. Należy podać swoje dane adresowe, nazwy obiektów i grup oraz datę wycieczki. Na końcu danego stopnia odznaki należy zrobić zestawienie zbiorcze zgodnie z pkt. 3 regulaminu.
 8. Przy zdobywaniu odznak stopnia srebrnego i złotego nie mogą być zaliczone obiekty, które już raz stanowiły podstaw do przyznania odznaki.
 9. Sprawy weryfikacji przyznania odznaki „Znam Ziemi Legnicką” prowadzi Komisja Krajoznawcza PTTK O/Legnica przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
 10. Odznaka jest odpłatna.
 11. Autorem projektu odznaki jest uczennica II LO w Legnicy, Ewelina Majda, pod opiek pani Beaty Kuci w ramach konkursu „Znam swój powiat jak swój dom”, edycja 2019 r.
 12. Regulamin odznaki „Znam Ziemi Legnicką” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 2/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Grupa Obiekt Miejscowość
I. Kościoły św. Piotra i Pawła Chojnów
Narodzenia NMP Czerwony Kościół
św. Antoniego Gniewomierz
MB Królowej Polski Golanka Dolna
Narodzenia NMP Goliszów
św. Zofii Grzybiany
św. Wojciecha Kawice
św. Jadwigi Kłębanowice
Najświętszego Serca PJ Kościelec
Wniebowzięcia NMP Krotoszyce
św. Anny Krzywa
Najświętszego Serca PJ Kunice
św. Jadwigi Kwiatkowice
MB Królowej Polski Lasowice
Katedra pw. św. Piotra i Pawła Legnica
św. Jana Legnica
Marii Panny Legnica
św. Jacka, sanktuarium Legnica
św. Trójcy Legnica
Bazylika św. Jadwigi, sanktuarium Legnickie Pole
Wniebowzięcia NMP Lisowice
MB Częstochowskiej Mikołajowice
św. Stanisława BM Miłogostowice
św. Antoniego Padewskiego Niedźwiedzice
św. Bartłomieja Nowa Wieś Legnicka
MB Różańcowej Okmiany
św. Anny Osetnica
Narodzenia św. Jana Chrzciciela Pątnów
św. Jana Chrzciciela Prochowice
Wniebowzięcia NMP Rosochata
św. Łukasza Ew. Ruja
św. Krzyża Rzeszotary
Chrystusa Króla Spalona
św. Antoniego Stary Łom
Narodzenia NMP Strupice
MB Ostrobramskiej i św. Kazimierza Studnica
Nawiedzenia NMP Taczalin
Męki Pańskiej, sanktuarium Tyniec Legnicki
Wniebowzięcia NMP Ulesie
Najświętszego Serca PJ Wągrodno
Wniebowzięcia NMP Zamienice
II. Zamki, pałace Chojnów
Krotoszyce
Legnica
Prochowice
Warmątowice Sienk.
III. Parki zabytkowe Chojnów
Krotoszyce
Legnica
Prochowice
Warmątowice Sienk.
IV. Rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody Rezerwat Jezioro Koskowickie Koskowice
Rezerwat Torfowisko Kunickie Kunice
Grzut narzutowy Borys - Glinki Legnica
Rezerwat Brekinia Mierzowice
Korytarz ekologiczny Mierzowice Mierzowice
Rezerwat Błyszcz Pątnów Leg.
Rezerwat Ponikwa Pątnów Leg.
V. Muzea Muzeum Okręgowe Chojnów
Muzeum Bitwy nad Kaczawą Dunino
Muzeum Miedzi Legnica
Muzeum Bitwy 1241 r. Legnickie Pole
Ekomuzuem Szlaku Bitew Legnickich Raczkowa
VI. Pomniki historii Pomnik wojny napoleońskiej Budziwojów
Pomnik Tkaczy Chojnów
Pomnik II Armii WP Dobroszów
Pomnik wojny napoleońskiej Dunino
Pomnik św. Nepomucena Jakuszów
Pomnik św. Nepomucena Kościelec
Grobowiec Olszewskich Kościelec
Pomnik wojny napoleońskiej Krajów
Pomnik II Armii WP Krzywa
Cmentarz komunalny (krematorium) Legnica
Pomnik Sybiraka Legnica
Pomnik Ofiarom bolszewizmu 1939-1956 (ul. Muzealna) Legnica
Pomnik II Armii WP (ul. Witelona) Legnica
Pomnik Jana Pawła II Legnica
Pomnik 2000 lat chrześcijaństwa Legnica
Pomnik św. Nepomucena Legnica
Miejsce bitwy z 1634 r. Lipce
Pomnik Sybiraków Nowa Wieś Legnicka
Pomnik poległych w I Wojnie Światowej Nowa Wieś Legnicka
Pomnik II Armii WP Okmiany
Pomnik poległych w I Wojnie Światowej Okmiany
Miejsce bitwy z 1760 r. Pątnów Leg.
Grób Antoniego "Maksa" Rymszy, kpt.  AK Prochowice
Kamień milowy Rokitki
Pomnik II Armii WP Ruja
Pomnik wojny napoleońskiej Tyńczyk Leg.
Kolumna Łez Ulesie
Pomnik wojny napoleońskiej Warmątowice Sienk.
Pomnik poległych w I Wojnie Światowej Wilczyce
Pomnik wojny napoleońskiej Winnica
VII. Krzyże pokutne, kapliczki Gniewomierz, Golanka Dolna, Grobla, Jaroszówka, Kłębanowice, Kościelec, Mikołajowice, Niedźwiedzice, Nowa Wieś Leg., Pawlikowice, Pątnów, Pątnów Leg., Rokitki, Rosochata, Spalona, Studnica, Tyniec Leg., Wągrodno
VIII. Najwyższe wzniesienia w gminie Piaskowa Góra (275 m.n.p.m.) Okmiany, gm. Chojnów
Krajowska Góra (208 m.n.p.m.) Janowice Duże, gm. Krotoszyce
Sarnik (164 m.n.p.m.) Pątnów Leg., gm. Kunice
Rudnik (182 m.n.p.m.) Mikołajowice, gm. Legnickie Pole
Sikornik (176 m.n.p.m.) Lipce, gm. Miłkowice
Pod Wie (143 m.n.p.m.) Dąbie, gm. Prochowice
Brzozowe Wzgórze (165 m. n.p.m.) Rogoźnik, gm. Ruja
IX. Ścieżki dydaktyczne (przejście) Ścieżka przyrodnicza Chojnów
Śladami Naszych Przodków Dunino i okolice
Ścieżka Historyczno-Edukacyjna w obrębie wsi Gniewomierz Gniewomierz
Park Miejski Legnica
Złoty Szlak Legnickie Pole
Szlakiem Bociana Niedźwiedzice
Bitwy 1760 Pątnów Leg.
Park Miejski - Przyrodnicza ścieżka edukacyjna Prochowice
help_outline