Znani Bydgoszczanie - Andrzej Szwalbe PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 3
Regiony:  Kujawsko-pomorskiePolska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie - Andrzej Szwalbe”.
 2. Jest to piąta odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.
 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego prawnika, działacza społecznego w dziedzinie kultury i muzyki oraz miejsc z nim związanych w Bydgoszczy i okolicach.
 4. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zdobycie 25 pkt zgodnie z załącznikiem.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zdobycie 50 pkt zgodnie z załącznikiem.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zdobycie 75 pkt zgodnie z załącznikiem.
 8. Dopuszczalne jest zdobycie punktów za obiekty związane z A. Szwalbe, których nie ma w załączniku , pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).
 9. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.
 10. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).
 11. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 13. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 4/X/2022 z dnia 28.10.2022r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Nazwa obiektu Punkty
1 Filharmonia Pomorska - ul. Andrzeja Szwalbego 6 10
2 Opera Nova - ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5 10
3 Akademia Muzyczna - ul. Juliusza Słowackiego 7 10
4 Biuro Wystaw Artystycznych 10
5 Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - ul. Jezuicka 4 5
6 Ul. Andrzeja Szwalbego 5
7 Pomnik A. Szwalbego wraz z tablicą (przed budynkiem Filharmonii) 5
8 Miejsce zamieszkania - ul. Dworcowa 75 5
9 Tablica pamiątkowa - ul. Dworcowa 75 5
10 Szkoła Podstawowa nr 67 im. Andrzeja Szwalbego - ul. Kromera 11 (Fordon) 10
11 Tramwaj Andrzej Szwalbe 5
12 Grób Andrzeja Szwalbego - Cmentarz Katolicki ul. Ludwikowo 2 10
13 Dzielnica Muzyczna - okolice Filharmonii i Akademii Muzycznej (każdy obiekt związany z muzyką, nie wymieniony w załączniku) 5
14 Ostromecko - pałac stary 5
15 Ostromecko - pałac nowy 5
16 Ostromecko - kolekcja fortepianów im. A. Szwalbego w zespole pałacowym 10
17 Lubostroń - pałac 5
Numer Nazwa wydarzenia Punkty
18 Koncert w Filharmonii Pomorskiej (uczestnictwo) 10
19 Spektakl w Operze Nova (uczestnictwo) 10
20 Koncert w Akademii Muzycznej (uczestnictwo) 10
21 Koncert w pałacach w Ostromecku lub Lubostroniu (uczestnictwo) 10
22 Uczestnictwo w każdym wydarzeniu muzycznym związanym z A. Szwalbe 10
help_outline