Znani Bydgoszczanie - Krystyna Panasik PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 3
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie - Krystyna Panasik”.
 2. Jest to trzecia odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.
 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki bydgoskiej rzeźbiarki, malarki i medalierki Krystyny Panasik (1936-2012) oraz miejsc z nią związanych w Bydgoszczy i innych miejscowościach.
 4. Odznaka jest trzystopniowa brązowa, srebrna i złota, można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 8 miejsc w Bydgoszczy związanych z Krystyną Panasik.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 3 miejsc w Bydgoszczy oraz 7 miejsc z pozostałych miejscowości związanych z Krystyną Panasik.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem pozostałych miejsc związanych z Krystyną Panasik.
 8. Dopuszczalne jest zwiedzenie innych miejsc/obiektów, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).
 9. W załączniku wymienione są miejsca w Bydgoszczy i innych miejscowościach w Polsce związane z Krystyną Panasik.
 10. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.
 11. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).
 12. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 14. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 32/IX/2021 z dnia 09.02.2021r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Bydgoszcz

 1. Pomnik Marii Konopnickiej z 1993 r.- ul. M. Konopnickiej - Szwederowo
 2. Pomnik z 1976 r. ku czci ofiar pomordowanych na terenie DAG Fabrik Bromberg ul. Wojska Polskiego
 3. Obelisk pamięci gen. Henryka Dąbrowskiego z 1995 r.- Wzgórze Dąbrowskiego.
 4. Grób Krystyny Panasik- cmentarz przy ul. Wiślanej ( Sektor XIII- H, rząd 6, grób nr 22).
 5. Muzeum L. Wyczółkowskiego - ul. Mennica 8 (rzeźba „Obszary milczenia”- obecnie w magazynie).
 6. Galeria Miejska BWA - miejsce wystaw prac artystki + depozyt rzeźb kameralnych
 7. Wyższa Szkoła Gospodarki (K.P. była tu wykładowcą w wieku 70 lat w latach 2007- 2009)
 8. Pieta – rzeźba - Kościół Garnizonowy (pomieszczenia gospodarcze)
 9. Tablica pamiątkowa Zygmunta Moczyńskiego – ul. Jezuicka 6a (dziedziniec wewnętrzny budynku Urzędu Miasta Bydgoszcz)
 10. Miejsce zamieszkania w Bydgoszczy - ul. Głowackiego 41/127
 11. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - archiwum (tutaj znajduje się teczka osobowa K. Panasik).
 12. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - zdygitalizowane dokumenty związane z Krystyną Panasik
 13. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy (zbiory specjalne) - tutaj znajdują się dokumenty związane z K. Panasik)
 14. Cieszkowskiego 12 (miejsce zamieszkania w latach 70. XX w.)
 15. Toruńska 30 (dawny Wojewódzki Ośrodek Kultury - tutaj K.P. pracowała w latach 1972-73)

Pozostałe miejscowości

 1. Grudziądz - 2 Liceum Ogólnokształcące (tutaj zdawała maturę).
 2. Grudziądz - Rynek 9/1 (miejsce zamieszkania w 1963 r.).
 3. Grudziądz - ul. Kościuszki 24 - w tej kamienicy mieszkała K. Panasik
 4. Grudziądz - Garnizonowy Klub Oficerski ul. 6 Marca 1 (tutaj w latach 1970-71 była wykładowcą na Uniwersytecie Powszechnym).
 5. Toruń UMK - Wydział Malarstwa (studia 1956-57)
 6. Łochowo - tablica z popiersiem Jana Pawła II w Łochowie - wewnątrz budynku szkoły
 7. Lublin - Państwowe Muzeum na Majdanku - medal „Matkom czasu wojny”
 8. Lublin - Państwowe Muzeum na Majdanku - medal „Matkom czasu pokoju”
 9. Lublin - Państwowe Muzeum na Majdanku - medal „Matkom czasu głodu”
 10. Poznań - Akademia Sztuk Pięknych (dawniej Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych - tutaj ukończyła studia wyższe 1964-1968r.)
 11. Biskupin - na terenie Rezerwatu Archeologicznego w latach 1971-1977 podczas plenerów biskupińskich wystawiane były rzeźby autorstwa K.P.
 12. Gdańsk - Akademia Sztuk Pięknych dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych - tutaj w latach 1959- 1961 studiowała K.P.
 13. Warszawa - Królikarnia (wystawa rzeźb K.P. w 1975 r.)
 14. Warszawa Galeria „ZAR”- ul. Nowy Świat 21 (prace Krystyny Panasik)
 15. Inowrocław - (Galeria „Ratusz”- wystawa rzeźby w 1997r.)
help_outline