Znani Bydgoszczanie - Marian Rejewski PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie - Marian Rejewski”.
 2. Jest to pierwsza odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.
 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związanych.
 4. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.
 6. Dopuszczalne jest odwiedzenie innych miejsc na terenie Bydgoszczy, związanych z Marianem Rejewskim, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).
 7. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.
 8. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).
 9. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 11. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 • Ławeczka Mariana Rejewskiego - ul. Gdańska.
 • Tablica na budynku w którym w latach 1946-1962 mieszkał M. Rejewski - ul. Dworcowa 10.
 • Ul. Mariana Rejewskiego.
 • Mural na szczycie kamienicy - ul. Gdańska 10.
 • Tablica na budynku, w którym mieszkał M. Rejewski - ul. Gdańska 10.
 • Tramwaj Swing „Marian Rejewski”.
 • Tablica na budynku LO nr 1 (tutaj w 1923 roku M. Rejewski zdał maturę) - Plac Wolności.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego - ul. M. Skłodowskiej 4.
 • Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego - Białe Błota ul. Centralna 27
 • Bydgoska Fabryka Kabli, w której pracował Marian Rejewski - ul. Fordońska.
 • Tablica na budynku, w którym urodził się M. Rejewski - ul. Wileńska 6.
 • Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego - Osowa Góra - ul. Puszczykowa 11.
 • Tablica na ścianie obok Muzeum Wojsk Lądowych - ul. Czerkaska 2.
 • Muzeum Wojsk Lądowych - Wystawa poświęcona Enigmie i M. Rejewskiemu.
 • Instytut Matematyki - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Pl. Weyssenhoffa 11 - Aula im. Mariana Rejewskiego

Załącznik 1

help_outline