Znani Bydgoszczanie - Marian Rejewski PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 3
Regiony:  Kujawsko-pomorskiePolska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie - Marian Rejewski”.
 2. Jest to pierwsza odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.
 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc z nim związanych.
 4. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 5. Odznaka nie ma ograniczeń czasowych podczas zdobywania.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest odwiedzenie 10 miejsc związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest odwiedzenie 15 miejsc związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.
 8. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest odwiedzenie 20 miejsc związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.
 9. Osoby, które zdobyły odznakę przed 16.12.2022r. automatycznie mają zaliczony stopień brązowy i zaczynają dalsze zdobywanie od stopnia srebrnego.
 10. Obiekty zaliczone do niższego stopnia odznaki nie mogą być zaliczane do kolejnych stopni.
 11. Dopuszczalne jest odwiedzenie innych miejsc, związanych z Marianem Rejewskim, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).
 12. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.
 13. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).
 14. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 16. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 6/X/2022 z dnia 16.12.2022r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie uchyla się regulamin i zasady zdobywania odznaki na podstawie Uchwały nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Bydgoszcz

 • Ławeczka Mariana Rejewskiego- ul. Gdańska.
 • Tablica na budynku w którym w latach 1946-1962 mieszkał M. Rejewski - ul. Dworcowa 10.
 • Ul. Mariana Rejewskiego.
 • Mural na szczycie kamienicy - ul. Gdańska 10.
 • Tablica na budynku, w którym mieszkał M. Rejewski - ul. Gdańska 10.
 • Tramwaj Swing „Marian Rejewski”.
 • Tablica na budynku LO nr 1 (tutaj w 1923 roku M. Rejewski zdał maturę) - Plac Wolności.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego - ul. M. Skłodowskiej 4.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - wystawa poświęcona M. Rejewskiemu.
 • Przed budynkiem biblioteki dąb pamięci Mariana Rejewskiego
 • Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego- Białe Błota.
 • Mural na ścianie szkoły w Białych Błotach poświęcony M. Rejewskiemu
 • Bydgoska Fabryka Kabli , w której pracował Marian Rejewski- ul. Fordońska.
 • Tablica na budynku, w którym urodził się M. Rejewski- ul. Wileńska 6.
 • Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego - Osowa Góra - ul. Puszczykowa 11.
 • Tablica na ścianie obok Muzeum Wojsk Lądowych - ul. Czerkaska 2.
 • Muzeum Wojsk Lądowych - Wystawa poświęcona Enigmie i M. Rejewskiemu.
 • Instytut Matematyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Pl. Weyssenhoffa 11, Bydgoszcz, Aula im. Mariana Rejewskiego
 • Dworzec Bydgoszcz Główna im. Mariana Rejewskiego.
 • Mural - ul. Garbary 27
 • Instytut Pamięci Narodowej- Delegatura w Bydgoszczy- ul. Wincentyny Teskowej 1
 • IPN - Delegatura w Bydgoszczy - tablica poświęcona M. Rejewskiemu+ enigma
 • IPN - Delegatura w Bydgoszczy - Aula im. M. Rejewskiego.
 • Fara (Katedra) pw. Św. Marcina i Mikołaja - ul. Farna 2 - miejsce chrztu Mariana Rejewskiego.
 • Ul. Zduny 13 (dawniej 6a) - tutaj w latach 1906- 1923 mieszkał M. Rejewski.

Polska

 • Pociąg TLK „Rejewski” Bydgoszcz- Warszawa
 • Ulica M. Rejewskiego w polskich miastach (np. Rybnik, Olsztyn, Poznań, Warszawa).
 • Kraków ul. Grodzka 52 a w podziemiach kościoła ś. ś. Piotra i Pawła w Panteonie Narodowym w dniu 06.09. 2019 r. w specjalnym sarkofagu złożono urny z ziemią z miejsc związanych ze śmiercią lub pochówkiem polskich kryptologów.
 • Ostromecko - ul. Szkolna 1 - Zespół Szkół im. M. Rejewskiego.
 • Poznań - ul. Święty Marcin 78 - Centrum Szyfrów Enigma (Collegium Martineum UAM)
 • Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) tutaj na wydziale matematyczno-przyrodniczym w latach 1923-1929 studiował M. Rejewski.
 • Poznań ul. Święty Marcin 80-82 przed Centrum Kultury „Zamek” - pomnik kryptologów odsłonięty w 2007 roku.
 • Poznań ul. Wieniawskiego 1 - Hol Collegium Minus UAM - tablica poświęcona kryptologom.
 • Stołczno k. Człuchowa - Szkoła Podstawowa im. M. Rejewskiego.
 • Warszawa - Pl. Marszałka J. Piłsudskiego - tablica upamiętniająca m.in. M. Rejewskiego
 • Warszawa ul. Mickiewicza 20 - Tablica poświęcona M. Rejewskiemu
 • Warszawa Cmentarz Powązkowski-Wojskowy - ul. Powązkowska 43/45 - grób M. Rejewskiego (kwatera B-39)
 • Warszawa ul. Leśna – Las Kabacki- Tablica na budynku, w którym znajdowało się Tajne Biuro Dekryptażu o kryptonimie „Wicher”.
 • Warszawa ul. Leśna - Centrum Operacji Powietrznych - tablica poświęcona M. Rejewskiemu, J. Różyckiemu i H. Zygalskiemu czerwiec 2009r. w 70 rocznicę przekazania aliantom dokumentacji enigmy.
 • Warszawa - ul. Dziatwy 6 - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy „STO”.
 • Warszawa ul. Gdańska (Żoliborz) - tablica poświęcona M. Rejewskiemu.
 • Warszawa ul. Śniadeckich 8- Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk - głaz pamiątkowy ku czci polskich matematyków, którzy po raz pierwszy złamali kody enigmy (sierpień 2014r.)
 • Warszawa - ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 - W holu głównym Wojskowej Akademii Technicznej znajduje się tablica upamiętniająca polskich kryptologów (odsłonięta 29.11.2005 roku)
 • Warszawa - ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 29 A - Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów
 • Wrocław ul. Gen. Józefa Haukego - Bosaka 21 - Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych - im. Polskich Zwycięzców Enigmy.
 • Wrocław ul. Gen. Józefa Haukego - Bosaka 21 - rzeźba polskich kryptologów oraz tablica im poświęcona.

Europa

 • Anglia - Londyn - Ambasada Rzeczpospolitej - tablica poświęcona M. Rejewskiemu, J. Różyckiemu i H. Zygalskiemu. (2002 rok).
 • Anglia - Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli tablica z brązu poświęcona polskim kryptologom - odsłonięta w listopadzie 2019 roku.
 • Anglia Blethley Park - tablica poświęcona M. Rejewskiemu, J. Różyckiemu i H. Zygalskiemu. (2001 rok)
 • Francja - Uzes - tablica upamiętniająca polskich matematyków odsłonięta w 2005 r.
help_outline