Żywiecka Korona Beskidów PTTK Żywiec

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyŚląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Odznaka turystyczna „ŻYWIECKA KORONA BESKIDÓW” zwana dalej ŻKB, wraz z jej Regulaminem ustanowiona jest na mocy uchwały Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu z okazji 115 rocznicy istnienia Oddziału Babiogórskiego TT-PTT-PTTK w Żywcu, w 100 lecie urodzin Karola Wojtyły św. Jana Pawła II oraz 25 rocznicy Jego pobytu w Żywcu.
 2. W porozumieniu i za zgodą Burmistrza Miasta Żywca w odznace umieszcza się herb miasta Żywca.
 3. Celem ustanowienia ŻKB jest promocja miasta Żywca i okolic.
 4. ŻKB obejmuje wybrane szczyty i przełęcze Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego oraz Pasma Pawelskiego.
 5. Głównym wizerunkiem ŻKB o wymiarach 3,5 x 5 cm (owal) jest pasmo gór na widnokręgu (Babia Góra), ze wschodzącym słońcem a na ich tle napis ŻYWIECKA KORONA BESKIDÓW oraz herb miasta Żywca i znak organizacyjny PTTK, pod owalem napis PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu. Nad owalem wieniec laurowy.

II. Zasady zdobywania odznaki Żywiecka Korona Beskidów.

 1. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki Żywiecka Korona Beskidów jest zdobycie 40 (czterdziestu) szczytów z listy szczytów i przełęczy określonych w załączniku do regulaminu, w tym obowiązkowo: Babia Góra, Skrzyczne, Czupel, Pilsko i Grojec.
 4. Do odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte po 14.05.2020 roku, a czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Przy zdobywaniu odznaki kolejność szczytów jest dowolna.
 6. Odznakę można zdobywać niezależnie od innych odznak turystycznych.

III. Dokumentacja – potwierdzenie zdobycia szczytu, weryfikacja.

 1. Zdobycie szczytu dokumentuje się odpowiednim wpisem do dzienniczka odznaki opracowanego we własnym zakresie lub w książeczce GOT zaadaptowanej do tego celu, z podaniem daty i potwierdzeniem przez organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika, pieczątką z obiektów związanych z danym szczytem podobnie jak to ma miejsce przy zdobywaniu GOT.
 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu są również zdjęcia zdobywającego na tle miejsca charakterystycznego tego szczytu lub wydruk z programu nawigacyjnego.
 3. W ciągu jednego dnia można zdobyć nieograniczona ilość punktów (szczytów i przełęczy)
 4. Dzienniczek odznaki winien być opisany danymi personalnymi zdobywającego.
 5. Dzienniczek należy przedłożyć osobiście lub przesłać pocztą ( wraz z kopertą zwrotną ze znaczkiem pocztowym ) do weryfikacji, na adres: PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, 34-300 Żywiec ul. 3 Maja 16.
 6. Weryfikacji dokumentacji złożonej do odznaki dokonuje Komisja ŻKB lub upoważniona przez komisję osoba - powołana przez Zarząd PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu.
 7. Po weryfikacji przyznawana jest odznaka ŻYWIECKA KORONA BESKIDÓW, którą wraz z legitymacją można będzie nabyć w siedzibie Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.
 8. Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu prowadzi rejestr przyznanych i wydanych Odznak ŻKB.
 9. Odznaka Żywiecka Korona Beskidów może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. W czasie wędrówek górskich należy przestrzegać ogólnych zasad bezpiecznego i prawidłowego uprawiania turystyki, zwłaszcza na terenach parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp. mając na uwadze trudne warunki panujące w górach zwłaszcza przy złej pogodzie.
 2. Odznaka Żywiecka Korona Beskidów zdobywana jest na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznaki ponosi zdobywający.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu zastrzeżona jest dla Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.
 5. Zdobywający odznakę Żywiecka Korona Beskidów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. Załącznikami do Regulaminu są wykaz szczytów i przełęczy oraz wzór odznaki.
 7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu nr 112/PL z dnia 14 lipca 2020 r. z póź. zm. zgodnie z uchwałą nr 144/PL z 4 listopada 2021 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

I. Beskid Żywiecki w tym Pasmo Mędralowej i Jałowieckie oraz Laskowskie

 1. Grojec Mały (Czarny) 422 m n.p.m.
 2. Grojec Średni 474 m n.p.m.
 3. Grojec 612 m n.p.m
 4. Przełęcz Krowiarki 1012 m n.p.m.
 5. Sokolica 1367 m n.p.m.
 6. Kępa 1521 m n.p.m.
 7. Główniak 1617 m
 8. Babia Góra (Diablak) 1725 m n.p.m.
 9. Przełęcz Brona 1408 m n.p.m.
 10. Mała Babia Góra (Cyl) 1517 m n.p.m.
 11. Przełęcz Jałowiecka 993 m n.p.m.
 12. Mędralowa 1169 m n.p.m
 13. Przełęcz Głuchaczki 830 m n.p.m.
 14. Jaworzyna 1047 m n.p.m. (nad Korbielowem)
 15. Beskid Korbielowski 955 m n.p.m.
 16. Przełęcz Glinne 809 m n.p.m.
 17. Pilsko 1557 m n.p.m.
 18. Hala Miziowa ok. 1270 m n.p.m.
 19. Palenica 1343 m n.p.m.
 20. Trzy Kopce 1216 m n.p.m.
 21. Rysianka 1322 m n.p.m.
 22. Lipowski Wierch 1324 m n.p.m.
 23. Boraczy Wierch 1244 m n.p.m.
 24. Hala Boracza 860 m n.p.m.
 25. Prusów 1010 m n.p.m.
 26. Lachowe Młaki 886 m n.p.m.
 27. Abrahamów 857 m n.p.m.
 28. Romanka 1366 m n.p.m.
 29. Kotarnica 1156 m n.p.m.
 30. Redykalny Wierch 1144 m n.p.m.
 31. Przełęcz Glinka 845 m n.p.m.
 32. Jaworzyna 1045 m n.p.m. (nad Glinką)
 33. Hala Krawcula ok. 1050 m n.p.m.
 34. Gruba Buczyna 1132 m n.p.m.
 35. Krawców Wierch 1084 m n.p.m.
 36. Oszast 1155 m n.p.m.
 37. Świtkowa 1082 m n.p.m.
 38. Hala Rycerzowa 1147 m n.p.m.
 39. Rycerzowa Mała 1207 m n.p.m.
 40. Rycerzowa Wielka 1226 m n.p.m.
 41. Muńcuł 1165 m n.p.m.
 42. Praszywka Wielka 1043 m n.p.m.
 43. Bendoszka Wielka 1144 m n.p.m.
 44. Przełęcz Przegibek 990 m n.p.m.
 45. Bania (Przegibek) 1124 m n.p.m.
 46. Kikula 1119 m n.p.m.
 47. Abramów 1084 m n.p.m.
 48. Bugaj 1140 m n.p.m.
 49. Orzeł 1119 m n.p.m.
 50. Wielka Racza 1236 m n.p.m.
 51. Mała Racza 1178 m n.p.m.
 52. Skalanka 867 m n.p.m.
 53. Beskid Graniczny 875 m n.p.m.
 54. Kikula 1087 m n.p.m.
 55. Magura 1073 m n.p.m.
 56. Mały Przysłop 996 m n.p.m.
 57. Wielki Przysłop 1037 m n.p.m.
 58. Obłaz 1042 m n.p.m.
 59. Rachowiec 954 m n.p.m.
 60. Oźna 952 m n.p.m.
 61. Kiczora 761 m n.p.m.
 62. Tokarka 588 m n.p.m.
 63. Jastrzębica 758 m n.p.m.
 64. Przełęcz Klekociny 894 m n.p.m.
 65. Jałowiec 1111 m n.p.m.
 66. Czerniawa Sucha 1062 m n.p.m.
 67. Lachów Groń 1045 m n.p.m.
 68. Lasek (Łosek) 868 m n.p.m.

II. Beskid Mały i Pasmo Pewelskie

 1. Przełęcz Kocierska 718 m n.p.m.
 2. Potrójna (Czarny Groń) 892 m n.p.m.
 3. Zbójnickie Okno 768 m n.p.m.
 4. Grota Komonieckiego ok. 700 m n.p.m.
 5. Łamana Skała 929 m n.p.m.
 6. Potrójna 836 m n.p.m.
 7. Leskowiec 922 m n.p.m.
 8. Groń Jana Pawła II 886 m n.p.m.
 9. Beskid 759 m n.p.m.
 10. Wielka Cisowa Grapa 853 m n.p.m.
 11. Przełęcz Cisowa 793 m n.p.m.
 12. Kiczera 831 m n.p.m.
 13. Żar 761 m n.p.m.
 14. Suchy Wierch 799 m n.p.m.
 15. Rogacz 898 m n.p.m.
 16. Czupel 933 m n.p.m.
 17. Przysłop (Diabelski Kamień) 629 m n.p.m.
 18. Solisko 636 m n.p.m.
 19. Gronik 619 m n.p.m.
 20. Przyszop 601 m n.p.m.
 21. Magurka Wilkowicka 909 m n.p.m.
 22. Gachów Groń (Gachowizna) 758 m n.p.m.
 23. Baków (Bąków / Czeretnik) 766 m n.p.m.
 24. Garlejów Groń 780 m n.p.m.
 25. Janikowa Grapa 731 m n.p.m.
 26. Zasolnica 556 m n.p.m.
 27. Bujakowski Groń 749 m n.p.m.
 28. Hrobacza Łąka 828 m n.p.m.
 29. Łyska 640 m n.p.m.
 30. Jaworzyna 861 m n.p.m. (nad Oczkowem)
 31. Kościelec 735 m n.p.m.
 32. Stary Groń 550 m n.p.m.

III. Beskid Śląski

 1. Hala Jaskowa ok. 932 m n.p.m.
 2. Skrzyczne 1257 m n.p.m.
 3. Małe Skrzyczne 1211 m n.p.m.
 4. Kopa Skrzyczeńska 1189 m n.p.m.
 5. Malinowska Skała 1152 m n.p.m.
 6. Zielony Kopiec 1154 m n.p.m.
 7. Gawlasi 1075 m n.p.m.
 8. Magurka Wiślańska 1140 m n.p.m.
 9. Barania Góra 1220 m n.p.m.
 10. Magurka Radziechowska 1108 m n.p.m.
 11. Murońka 1021 m n.p.m.
 12. Matyska (Golgota Beskidów) 612 m n.p.m.
 13. Szyndzielnia 1026 m n.p.m.
 14. Klimczok 1118 m n.p.m.
 15. Glinne 1034 m n.p.m.
help_outline