Żywiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "ŻOTeKa" PTTK Żywiec

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

Żywiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza zwana "ŻOTEKA" została ustanowiona zgodnie z Art. 9 pkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu w porozumieniu z władzami samorządowymi Powiatu i Miasta Żywca.

 1. Celem Odznaki jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Żywiecczyźnie i popularyzacja jej walorów, jak również budzenie i pogłębianie jej umiłowania, ma zachęcić do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
 2. Odznaka jest uhonorowaniem turysty za wiedzę i trud w jej zdobywaniu.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie:
  • mała - srebrna
  • duża - złota
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczeń czasu.
 5. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły siódmy rok życia.
 6. Odznaka duża może być przyznana przez Zarząd Oddziału honorowo.
 7. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału w oparciu o dokumentację: wniosek, kronika, książeczka GOT.
 8. Zdobywający Odznakę musi spełnić warunki niniejszego regulaminu.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Ubiegający się o Odznakę ma obowiązek prowadzić dokumentację realizacji zadań w formie kroniki według własnej koncepcji lub w książeczce GOT i powinna ona zawierać: datę, opis, przebieg, potwierdzenie (pieczątka, nauczyciel, opiekun SKKT-PTTK, rodzice).
 2. Odznakę zdobywa się poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach grupowo lub indywidualnie.
 3. Weryfikację przeprowadza: przewodnik, przodownik, organizator PTTK.
 4. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.
 5. Oddział prowadzi rejestr przyznanych i wydanych Odznak.
 6. Obiekt i trasa zweryfikowana do Odznaki małej nie może być powtórzona do Odznaki dużej.
 7. Odznaka i książeczki GOT wydawane są za odpłatnością.
 8. Dla uzyskania Odznaki małej - srebrnej wymagane jest zdobycie 50 pkt GOT oraz zwiedzenie 7-miu obiektów z listy (kolejność dowolna).
 9. Dla uzyskania Odznaki dużej - złotej wymagane jest zdobycie 100 pkt GOT oraz zwiedzenie 10-ciu obiektów z listy (kolejność dowolna).
 10. Interpretacja i nowelizacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału.
Lista obiektów - zabytków
 1. Żywiec - rynek, ratusz, dzwonnica
 2. Żywiec - Konkatedra Narodzenia N.M.P.
 3. Żywiec - zabytkowy kościół Świętego Krzyża
 4. Żywiec - zespół zamkowo-pałacowy
 5. Żywiec - park, Chiński Domek, okazy przyrody
 6. Żywiec - Muzeum Ziemi Żywieckiej
 7. Żywiec - Amfiteatr (pod Grojcem)
 8. Dworek Moszczanica
 9. Żywiec - Browar
 10. Gilowice - zabytkowy kościół drewniany
 11. Łodygowice - zabytkowy kościół drewniany
 12. Rychwałd - Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
 13. Jeleśnia - Stara Karczma
 14. Sopotnia Wielka - wodospad
 15. Węgierska Górka - Fort "Wędrowiec"
 16. Cisiec - Kościół jednej nocy
 17. Rajcza - Pałac Lubomirskich
 18. Żar - zbiornik wodny
 19. Żywiec - Grojec Mały, Grojec Pośredni (Krzyż Papieski), Grojec Duży
 20. Pilsko - Zlot Żywczaków (ostatnia niedziela maja)
 21. Babia Góra - Zlot Żywczaków (ostatnia niedziela września).

III. Postanowienia końcowe

 1. Odznakę zainicjował, regulamin opracował, projekt wykonał E. Zaiczek.
 2. Regulamin i wzór Odznaki zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Oddziału Babiogórskiego w Żywcu w dniu 05.10.2004 r.
help_outline