1850 Lat Kalisza Klub Turystyki Rowerowej "Cyklista" w Kaliszu

Aktywna S: 1 Od 01.04.2009 do 31.12.2010
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Celem odznaki jest:
  • propagowanie wśród turystów wiedzy o historii i zabytkach Kalisza
  • pogłębienie tożsamości narodowej turystów oraz umiłowania kraju ojczystego
  • kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania oraz edukacji krajoznawczej
 2. Odznaka została ustanowiona uchwałą Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego z dnia 23.01.2009 r., na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę można zdobywać od 10 roku życia, w okresie od 01 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
 5. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu rowerem 1850 km na terenie całego kraju. Podczas wycieczek należy obowiązkowo odwiedzić Kalisz i zwiedzić niżej wymienione obiekty:
  • Gród Piastowski na Zawodziu
  • ratusz (widok z wieży na starówkę)
  • baszta Dorotka z fragmentem murów obronnych
  • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
  • katedra p.w. św. Mikołaja
  • bazylika p.w. NMP i św. Józefa
  • kościół pobernardyński (ob. OO. Jezuitów) – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
  • teatr im. W. Bogusławskiego
  • most kamienny na Prośnie
  • Park Miejski
  • tzw. Rogatka Wrocławska
  • pomnik książki
 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Kaliszu książeczki wycieczek kolarskich lub samodzielnie prowadzonej kroniki zawierającej trasy wycieczek oraz potwierdzenia pieczęciami zwiedzanych obiektów. W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pieczęcią dopuszcza się wykonanie zdjęcia obiektu.
 7. Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej przy Kaliskim Oddziale PTTK im. St. Graevego, ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz. Odznaka (metalowa), której koszt wynosi 10,- złotych, jest do nabycia w biurze Oddziału na podstawie legitymacji, którą otrzyma zdobywający podczas weryfikacji. W przypadku wysyłki odznaki pocztą, zdobywający zobowiązany jest do załączenia koperty ze znaczkiem na adres zwrotny. W wyjątkowych przypadkach odznaka uchwałą Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK może zostać nadana honorowo.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2009 roku.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Kaliskiego O/PTTK.
help_outline