60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK Zarząd Główny PTTK

Nieaktywna S: 1 Od 01.01.2012 do 31.12.2012
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznakę można zdobywać jednokrotnie tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 punktów za udział w wycieczkach rowerowych, zgodnie z regulaminem KOT, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Przy zdobywaniu odznaki nie obowiązuje punktacja dodatkowa KOT.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak KOT.
 6. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacyjne KOT odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.
 7. Odznakę należy zweryfikować w terminie do 15 stycznia 2013 r.
 8. Wykaz zdobywców odznak (obejmujący: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu turystyki kolarskiej, numer weryfikacyjny) Referaty Weryfikacyjne KOT zobowiązane są do przesłania najpóźniej do dnia 31.01.2013 r. do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego – na adres: Marek Koba, 43-600 Jaworzno, skrytka pocztowa 59 oraz email: mkoba@inetia.pl.
 9. Odznaka może być przyznana zasłużonym działaczom turystyki kolarskiej uchwałą Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, z pominięciem punktów 4-5 niniejszego regulaminu.
 10. Zdobywanie Jubileuszowej Odznaki „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK” jest zadaniem dodatkowym do konkursu na najlepszy klub, komisję.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 12. Dystrybutorem Odznaki w imieniu KTKol. ZG PTTK jest Oddział PTTK w Jaworznie.
help_outline