770 kilometrów na rowerze na 770-lecie miasta Bytom Bytomski Turystyczny Klub Kolarski Catena

Aktywna S: 1 01.01.2024–31.12.2024
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Kopia
 1. Odznaka powstała z inicjatywy członków Bytomskiego Klubu Kolarskiego „Catena”, wsparciu Miasta Bytomia oraz Pana Prezydenta Mariusza Wołosza. Regulamin został zatwierdzony przez Oddział PTTK w Bytomiu Uchwałą NR 8/2023 z dnia 16.11.2023.
 2. Zdobywanie odznaki ma na celu uczczenie 770 lecia nadania Miastu Bytom praw miejskich w 1254 roku, oraz zachęcenie do poznania walorów turystyczno-krajoznawczych naszego miasta, jego mieszkańców oraz najbliższych okolic, poszerzenie wiedzy historycznej i popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zdobywając naszą oznakę warto powołać się na słowa Zbigniewa Lewandowskiego, które w opracowaniu „Odznaki krajoznawcze PTTK” brzmią następująco: „Zdobywając odznaki turystyczne, ze zdziwieniem stwierdzamy, że ocieramy się o historię, odwiedzamy i oglądamy przepiękne zabytki architektury i urzekające swą urodą zakątki przyrody. Szukamy o nich informacji i niejednokrotnie stwierdzamy, że ktoś już je dla nas odkrył. Odkrył i uprzystępnił w formie odznaki regionalnej.”
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę zdobywa się w formie wędrówek rowerowych.
 5. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywające odznakę muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
 6. W celu zwiększenia atrakcyjności oraz popularyzacji naszej odznaki istnieje możliwość zdobywania jej indywidualne przez dzieci i młodzież do 15 roku życia. Dzieci i młodzież do 15 roku życia w celu zdobycia odznaki musi spełnić tylko wymogi z pkt: 7.1 oraz 8.1 i 8.2. Dzieci i młodzież zdobywająca odznakę musi znajdować się obowiązkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica, opiekuna prawnego. Obowiązkowo używamy kasku rowerowego i przestrzegamy przepisów ruchu drogowego.
 7. Odznakę można zdobywać w czasie Roku Jubileuszowego Miasta Bytomia tj. od 01.01.2024- 31.12.2024. Po tym terminie odznaki nie będą weryfikowane.
 8. Aby zdobyć naszą odznakę należy w podanym wyżej terminie przejechać na rowerze 770 kilometrów w dowolnej ilości rowerowych wycieczkach z tym, że minimalny odcinek jednej wycieczki rowerowej to 20 km.
  1. Pięć z tych wycieczek rowerowych /minimum 20 km/ musi się rozpoczynać, kończyć lub przebiegać przez Bytom. Podczas każdej z wycieczek należy potwierdzić i odwiedzić trzy z niżej wymienionych obiektów obowiązkowych, zaznaczonych na czerwono i dwa dowolne związane z Bytomiem jego historią, zabytkami, ludźmi czy przyrodą. Potwierdzenia dokonujemy poprzez wykonanie kroniki zdjęciowej z opisem danego obiektu z kanonu niżej wymienionych miejsc. Kronikę można przygotować w formie elektronicznej lub papierowej. Na zdjęciu musi się znajdować osoba zdobywająca odznakę na tle danego obiektu z jego charakterystyczną cechą / tablica, budynek, pomnik/.
   Przykładowy opis trasy przebiegającej, kończącej lub rozpoczynającej się w Bytomiu:
   wyjazd 1.04.2024 z Katowic
   przez Chorzów, Żabie Doły, Bytom, Łagiewniki, Świętochłowice, Przyjazd do Katowic.
   Przejechane 35 km.
   Będąc w Bytomiu zgodnie z regulaminem zwiedziliśmy trzy obiekty obowiązkowe oraz dwa dowolne z kanonu obiektów – tu wstawiamy zdjęcia i opis obiektów których wykaz jest poniżej.
  2. Pozostałe przejechane na rowerze kilometry mogą być pokonane na dowolnych, jednodniowych lub wielodniowych trasach i kierunkach. Przebieg każdej przejechanej trasy należy dokładnie opisać jak wyżej bez potwierdzenia obiektów z Bytomia, ale należy potwierdzić zdjęciem lub pieczątką jedno z miast na naszej trasie np.:
   Przykładowy opis pozostałych tras:
   wyjazd 1.04.2024 z Tarnowskich Gór
   przez Miasteczko Śląskie, Zielona, Kalety, Lubliniec, Tworóg
   Przyjazd do Tarnowskich Gór.
   Przejechane 77 km.
   Potwierdzenie z Lublińca, np. zdjęcie na rynku lub pieczątka z dowolnego obiektu /kościół, muzeum, Urząd Miejski, sklep/
 9. W celu zdobycia odznaki należy również obowiązkowo udokumentować zdjęciem, zakupionym biletem lub opisem trasy udział w:
  1. Jednym dowolnym wydarzeniu znajdującym się w repertuarze Opery Śląskiej w Bytomiu ul. Moniuszki 21-23.
  2. Zwiedzaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 2
  3. Odwiedzeniu jednego z miast Księstwa Bytomskiego, które istniało od 1284 roku. W skład Księstwa Bytomskiego wchodziły Siewierz, Gliwice, Toszek, Pyskowice, Koźle, miasta, które dzisiaj są jednymi z najważniejszych ośrodków historycznych, przemysłowych, kulturalnych samorządowych na Śląsku.
 10. Weryfikacja odznaki dokonana będzie na podstawie przedstawionej kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia odznaki. Weryfikacje książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy BTKK „Catena” w Bytomiu, ul. Żołnierza Polskiego 13 w poniedziałki godzina 18.00 gdzie można składać książeczki osobiście lub wysyłać na adres: judowicher@gmail.com. Wszelkich informacji udziela Piotr Wicher pod nr tel. 695 309 302. W kronice musi znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i telefon osoby zdobywającej odznakę.
 11. Każdy rowerzysta powinien korzystać z kasku rowerowego. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu rowerowego oraz kondycji. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Podczas zdobywania odznaki zaleca się korzystanie ze ścieżek rowerowych.
 12. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. Pomysłodawcy odznaki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 13. Odznaka może być przyznana jako honorowa z pominięciem wszystkich wymogów. Odznaka Honorowa będzie przyznana osobom zasłużonym, pomagającym w funkcjonowaniu odznaki jak również osobom, które przysłużyły się w sposób szczególny w działalności BTKK „Catena” oraz Miasta Bytomia w dziedzinie turystyki, w szczególności rowerowej.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały w dniu 16.11.2023. Odznaka jest bezpłatna.
 15. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez BTKK „Catena” w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Załącznik 1

Kopia

Wykaz obiektów do zwiedzenia

Obiekty obowiązkowe
 • grodzisko wczesnośredniowieczne „Na Małgorzatce” z XI wieku
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny – wzniesiony przed 1254 r.
 • Kościół św. Wojciecha – (dawniej Mikołaja) wzniesiony w XIII wieku; przebudowywany w XV i w XVIII wieku.
 • Pałac von Tiele - Wincklerów z lat 1812–1817 w dzisiejszej bytomskiej dzielnicy Miechowice (odrestaurowana część) wraz z pozostałością – rumowiskiem i dawnym parkiem pałacowym
 • zabudowa rejonu głównego dawnej kopalni Rozbark (obecnie Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych, KS „Skarpa” )oraz Cechownia KWK Rozbark (obecnie Bytomski Teatr Tańca i Ruchu „Rozbark”)
 • budynek sądu w stylu neorenesansowym z 2. połowy XIX wieku
 • zabytkowe osiedle robotnicze „Kolonia Zgorzelec” z przełomu XIX i XX wieku
 • budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego – secesyjny, wzniesiony w latach 1901-1902 roku
 • kościół św. Jacka – neoromański, wzniesiony w latach 1908–1911
 • budynek Urzędu Miejskiego z lat 1915–1916, pierwotnie siedziba Sądu Cywilnego
 • Tablica upamiętniająca spalenie synagogi na l. Grunwaldzkim w 1938 roku
 • Dom Matki Ewy i Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bytomiu – Miechowicach
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły”
 • Rezerwat Segiet, dawna kopalnia dolomitu „Blachówka” - Suchogórski Labirynt Skalny
 • Elektrociepłowni Szombierki – obiekt jest niedostępny, ale można rowerem dojechać do samej bramy zakładu i zrobić piękne zdjęcia.
 • Budynek UL-u na rogu ul. Korfantego i Sokoła, w jego siedzibie powstańcy śląscy składali przysięgi podczas III powstania śląskiego (obecnie siedziba ZHP Hufca Bytom).
 • Rzeźba plenerowa Karin Stanek przy Bytomskim Centrum Kultury
 • Pomnik ofiar Tragedii Górnośląskiej w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Frenzla
 • Pomnik poświęcony zamordowanym profesorom lwowskich przy ul. Powstańców Śląskich obok Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu.
Obiekty dodatkowe
 • średniowieczny układ urbanistyczny centrum miasta. Owalny plan zabudowy, prostokątny Rynek i szachownicowy układ ulic.
 • średniowieczny krzyż pokutny w Łagiewnikach;
 • kościół św. Ducha - kaplica barokowa kaplica wzniesiona w latach 1721–1728 na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej przez Kazimierza księcia bytomskiego w XIII w.)
 • cmentarz Mater Dolorosa – założony w 1868 roku z wieloma zabytkowymi nagrobkami
 • budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina – wzniesiony w latach 1867–1870 w stylu neogotyckim
 • park miejski im. Franciszka Kachla, założony w 1840 roku
 • kościół św. Trójcy - neogotycki, wzniesiony w 1886
 • budynek starostwa powiatowego – eklektyczny, wybudowany w latach 1897–1898
 • budynek Opery Śląskiej – wzniesiony w latach 1899–1901 w stylu neoklasycystycznym
 • secesyjny Budynek Królewskiego Instytutu Higieny z lat 1902–1905,
 • budynek spalarni śmieci z maszynownią i komin maszynowni w dawnej oczyszczalni ścieków z 1905 roku
 • budynek Muzeum Górnośląskiego wzniesiony w latach 1929–1930
 • wieża ciśnień z 1935 roku
 • Podziemny przeciwlotniczy schron w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Kasztanowej
 • Góra Gryca w Bytomiu – Miechowicach - góra jest najwyższym wzniesieniem w okolicach Bytomia i ma około 317 m n.p.m. Tutaj również znajduje się ufundowana w 1850 roku przez Franza Winklera – ówczesnego właściciela Miechowic – kapliczka.
 • Dawna kopalnia i zakłady Orzeł Biały
 • Szyb Bolko
 • Tablica upamiętniająca istnienie w latach międzywojennych Polskiego Konsulatu Generalnego w Bytomiu przy ul. Gliwickiej
 • Pomnik ku pamięci 150 ofiar wypadku na kopalni Heinitz – Rozbark 31 stycznia 1923 roku na cmentarzu przy ul. Staffa
 • Pomnik poświęcony batalionom górniczym przy ul. Kilara, obok Teatru Rozbark