Dwory i pałace północnych Kaszub Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK

Aktywna S: 3
Regiony:  Pomorskie
Kategorie:  Zamki i pałace
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Kopia
 1. Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Gdańsku ustanawia Regulamin zdobywania Kolarskiej regionalnej odznaki krajoznawczej PTTK pod nazwą: "Dwory i pałace północnych Kaszub". Celem zdobywania odznaki jest spopularyzowanie zabytków architektury oraz walorów krajoznawczo–turystycznych Kaszub północnych.
 2. Regulamin wprowadza trzy, stopnie odznaki, których zdobywanie odbywa się kolejno według stopni: brązowa, srebrna, złota. Regulamin opracowany został we współpracy z Wójtem Gminy Choczewo, który jednocześnie jest fundatorem matrycy i pierwszej edycji pamiątkowych odznak.
 3. Zwiedzanie obiektów odbywa się tylko w ramach uczestnictwa w wycieczkach rowerowych zgodnie z wykazem obiektów stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Łączna ilość obiektów do zdobycia wynosi 34 szt. Na stopień brązowy należy zwiedzić 8, srebrny 10 a złoty 16 obiektów. Kolejność zwiedzania obiektów jest dowolna w ramach poszczególnych stopni odznaki.
 4. Zdobycie odznak polega na odwiedzeniu i poznaniu w miarę dostępności obiektów. Udokumentowanie zwiedzenia danego obiektu odbywa się poprzez uzyskanie pieczątki z obiektu lub z miejscowości, gdzie się obiekt znajduje. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się wykonanie zdjęcia razem z rowerem na tle obiektu.
 5. Udokumentowanie zwiedzania obiektu odbywać się powinno w osobnej przeznaczonej do tego celu książeczce wycieczek kolarskich /KOT/ lub w kronice własnego pomysłu.
 6. Czas zdobywania odznaki dla każdego ze stopni jest nieograniczony. Zdobywanie odznaki „DWORY i PAŁACE PÓŁNOCNYCH KASZUB” można łączyć ze zdobywaniem Kolarskiej Odznaki Turystycznej /KOT/ oraz innych odznak z ogólnopolskich regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK. Książeczka potwierdzeń powinna zawierać imię i nazwisko zdobywającego odznakę, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy.
 7. Uczestnik po zaliczeniu wszystkich obiektów dla każdego ze stopni składa do weryfikacji Książeczkę Wycieczek Kolarskich lub sporządzoną we własnym zakresie kronikę na adres: Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 72, z dopiskiem PKT Kol.- Odznaka Krajoznawcza DiPPK. Po zweryfikowaniu uczestnik odpłatnie otrzyma odznakę w zależności od zweryfikowanego stopnia.
 8. Uczestnik rajdu ubezpiecza się w własnym zakresie oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także zasad Karty Turysty oraz przepisów i regulaminów w obiektach użyteczności publicznej. Niniejsze zasady prawne dotyczą także kierownictwa grup zorganizowanych.
 9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do regulaminu należy kierować do w/w Komisji na adres wymieniony w pkt. 07.
 10. W dniu 04 września 2017 r Uchwałą nr 17/2017 Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK zatwierdziła regulamin.
 11. W dniu 13.11.2017 r Uchwałą nr 18/2017 Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK wprowadziła zmiany do regulaminu dotyczące współpracy z Wójtem Gminy Choczewo i zatwierdziła niniejszy regulamin. Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2017 r.
 12. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej pod adresem: http://www.pktk.pomorskie.po.pttk.pl/
 13. W dniu 18 października 2018r na wniosek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej podjęła uchwałę 22/2018r o rozszerzeni możliwości zdobywania Kolarskiej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „DWORY I PAŁACE PÓŁNOCNYCH KASZUB” na zdobywanie jej również w ramach uprawiania turystyki pieszej nizinnej.

Załącznik 1

Kopia

Wykaz dworów i pałaców

I. Gmina Choczewo
 1. Choczewo - Pałac z XIX w.
 2. Choczewko - Dwór z XIX w.
 3. Borkowo Lęborskie - Pałac Pod Czerwonym Bukiem z XIX w.
 4. Borkówko - Założenie dworsko – pałacowe z XX w.
 5. Gościęcino - Dwór z XIX w.
 6. Przebendowo - Dwór z XIX w.
 7. Zwartowo - Pałac z 1800 r.
 8. Biebrowo - Dwór z XVII w.
 9. Gardkowice - Pałac z XVIII w.
 10. Łętowo - Dwór z XIX w.
 11. Lubiatowo - Dwór z XIX w.
 12. Lublewo - Pałac z XIX w.
 13. Jackowo - Dwór z XIX w.
 14. Kurowo - Dwór z XIX w.
 15. Sasino - Pałac z XIX w.
 16. Ciekocinko - Pałac z XIX w.
 17. Starbienino - Pałac w stylu Toskańskim z XIX w.
 18. Żelazno - Dwór z XIX w.
II. Gmina Krokowa
 1. Krokowa - Pałac Rodziny von Krockov z XVIII w.
 2. Kłanino - Pałac z XVII w.
 3. Prusewo - Dwór z XIX – XX w.
III. Gmina Gniewino
 1. Bychowo - Dwór z XIX w.
 2. Salino - Dwór z XVIII w.
 3. Lisewo - Dwór XVI –XVII w.
 4. Chynowie - Pałac z XIX w.
IV. Gmina Puck
 1. Rzucewo - Pałac Jan III Sobieski z XIX w.
 2. Sławutówko - Pałac Below z XIX w.
V. Gmina Łęczyce
 1. Paraszyno - Dwór z XIX w.
 2. Godętowo - Pałac z XVIII XIX w.
VI. Gmina Wejherowo
 1. Wejherowo - Pałac Przebendowskich XVIII – XIX w.
 2. Gościcino - Dworek Drzewiarza z XIX w.
VII. Gmina Kosakowo
 1. Mosty - Dwór z XVIII w.
VIII. Rumia
 1. Rumia - Dwór XVIII/XIX w.
IX. Reda - Rekowo
 1. Rekowo Górne - Pałac Wieniawa z XIX w.