Fortyfikacje Gdyni i okolic Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Pomorskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Gdyni i okolic.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienione w Załączniku do odznaki,
  • Na stopień brązowy, należy zwiedzić 10 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych,
  • Na stopień srebrny należy zwiedzić 20 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych,
  • Na stopień złoty, należy zwiedzić 30 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych.
  • Obiekty nie mogą się powtarzać w poszczególnych stopniach odznaki.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii obiektu, potwierdzenia kadry programowej, opisy, szkice, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 13. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2014 z dnia 16.02.2014r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Do odwiedzenia fortyfikacji Gdyni i okolic, będzie niezbędna Mapa Fortyfikacje Gdyni i okolic, na której wszystkie oznaczenia są spójne z zapisami w Załączniku do odznaki. Mapę można zamówić na stronie Księgarni www.odk.pl, lub telefonicznie 42 631 10 97,42 630 71 41 (pon.-pt. godz. 10-18) lub 42 634 89 93 (24h- automat) lub e-mailem na adres : zamówienia@odk.pl

UWAGA! Większość obiektów fortyfikacyjnych wskazanych w Załączniku do regulaminu nie jest przystosowana do zwiedzania i znajduje się na niedostępnych lub trudnodostępnych terenach. Bezwzględnie zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zwiedzanie fortyfikacji może być niebezpieczne i wiąże się z ryzykiem oraz z własną odpowiedzialnością.

Załącznik 1

A. Babie Doły: 15 – Stanowisko Dowodzenia, SD - schron dowodzenia, schrony - magazyny torped i zapalników, schrony wartownicze, szczeliny plot, magazyny głowic torpedowych, podziemna hala montażowa torped, stanowiska dział plot, zapora pancerna, przebieg kolejki wąskotorowej, 17 - radiowe centrum nadawcze 34 plot, 18 - 1 bateria plot „WĄWÓZ OSTROWSKI”,

B. Oksywie – Port: 24 – zbiorniki paliwowe, 25 - schron plot, 26 - bateria plot, 27 - zbiornik wodny, 28 - sztolnia plot, 29 – schron plot, 35 - torpedownia, 36 - tunelowy schron plot, 37 - zespół schronów plot, 38 - schron plot, 39 - schrony plot, 40 - schrony przeciwatomowe, 41 - schron plot, 42, 43 - schrony plot,

C. Cypel Oksywski: 30 - bateria artylerii nadbrzeżnej „CANET”, 31 – bateria plot „OKSYWIE”, 32 - Punkt Obserwacji Dwubocznej, 33 - 28 bateria artylerii stałej, 34 - bateria plot,

D. Redłowo: K - dawne koszary, cmentarz obrońców wybrzeża, 57 - schron dla armaty, 58, 59 - sztolnia plot, 60 – bateria plot „WZGÓRZE”, 61 - schron plot, 62 - 2 bateria 2 morskiego dywizjonu artylerii plot, 63 - bateria plot „ORŁOWO”, 64 - 11 bateria artylerii stałej, 65 - stanowiska szkolne, 66 - punkt obserwacji dwubocznej „ORŁOWO”, 67 - schron – garaż dla reflektora, 68 - rejon – kompleks Stanowiska Dowodzenia, K - dawne koszary 2 morskiego pułku strzelców,

E. Redłowo – 64 - rejon 11 BAS (baterii artylerii stałej): 101 – 104 stanowiska ogniowe, 105 - centrala artyleryjska, 106 - artyleryjska stacja radiolokacyjna, 107 - główny punkt kierowania ogniem, 108 - zapasowy punkt kierowania ogniem, 109 - elektrownia, 111 - schron dla załogi, 113 - główny magazyn amunicji, 115 - magazyn amunicji specjalnej, Koz – stanowisko nauki ładowania oraz transzeje kompanijnego Rejonu Umocnionego a w nim kopułę dla ckm (ciężkiego karabinu maszynowego) i kopułę dla rkm (ręcznego karabinu maszynowego),

F. Gdynia - Kamienna Góra: 55 - schron plot, 56 - schron tunelowy,

G. Kazimierz : D - drogowy odcinek lotniskowy,

H. Dębogórze: 1 - bateria plot „DĘBOGÓRZE”, 2 - bateria plot „SUCHY DWÓR”,

I. Rumia: 3 - bateria plot „GÓRA MARKOWCA”,

J. Łężyce: 4 - kompania zakłóceń radioelektronicznego, 5 - bateria plot „ŁĘŻYCE”, 6 - Węzeł Łączności BARS nr 206, 7 - stanowisko radaru „JAGDSCHLOSS”, 8 - centrum dowodzenia obrona plot,

K. Suchy Dwór: 19 - 4 bateria plot „SUCHY DWÓR”,

L. Pogórze: 20 - schron dla wieży czołgowej, 21 - szczelina plot, 23 - bateria plot „POGÓRZE”,

M. Chylonia: 21 - szczelina plot,

N. Pustki Cisowskie: M - Osiedle dla kadry torpedowego Ośrodka Doświadczalnego,

O. Leszczynki: 47 - schron plot,

P. Grabówek: 42 - schron plot pod budynkami, 48 - wieże lekkiej artylerii plot, 49 - 3 bateria plot „GRABÓWEK”, 50 - bateria plot „GRABÓWEK”, 51 - bateria plot.

Q. Działki Leśne: 52 - schron plot, 53 - schron plot pod dworcem,

R. Chwarzno: 9 - bateria plot „CHWARZNO”,

S. Karwiny: 70 - bateria plot „WIELKI KACK”,

T. Wielki Kack: 71 - bateria plot „MAŁY KACK”, 72 - punkt obrony plot „LISIA GÓRA”, 73 - składnica torped, 74 - strażnica graniczna,

U. Orłowo: 76 - bateria plot „KOLIBKI”,

V. Sopot: 75 a - zapora ppanc.

help_outline