Główny grzbiet Małej Fatry PTTK Katowice

Aktywna S: 1
Regiony:  Europa
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło
 1. Odznaka „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” została ustanowiona przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów.
 2. Celem ustanowienia odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” jest popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej oraz poznanie jednego z najpiękniejszych regionów Słowacji.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Do odznaki będą zaliczać się wycieczki zorganizowane po pierwszym wydaniu niniejszego opracowania, czyli po 1 lutego 2024 r.
 5. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 6. Odznakę uzyskuje się poprzez przejście całego grzbietu Małej Fatry, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i terenach prywatnych.
 7. Przejście całego grzbietu może być zrealizowane podczas wycieczek grupowych lub indywidualnych.
 8. Kolejność oraz kierunek przejścia poszczególnych odcinków głównego grzbietu Małej Fatry jest dowolna. Nie jest konieczne zachowanie ciągłości w przejściu, wędrówka może być przerywana w czasie i w przestrzeni.
 9. Podstawą weryfikacji jest wyłącznie książeczka „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” prowadzona przez zdobywającego i zawierająca potwierdzenia z przejścia wszystkich odcinków. Potwierdzeniem przejścia są zdjęcia osoby zdobywającej na tle konkretnych miejsc w Małej Fatrze. Wykaz miejsc znajduje się w dalszej części opracowania.
 10. Ubiegający się o odznakę „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY”, po zebraniu wszystkich potwierdzeń przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.
 11. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę potwierdzającą przyznanie Odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.
 12. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 13. Odznakę nabywa się w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 14. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga komisja weryfikacyjna Odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY”.
 15. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach w dniu 25 stycznia 2024 r. i od tego dnia obowiązuje.
 16. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach i autorowi projektu.

Załącznik 1

Źródło

Miejsca, których potwierdzenie jest wymagane

Mała Fatra Luczańska (Lúčanská Fatra)
 1. Fačkovské sedlo (802 m)
 2. Kľak (1351 m)
 3. Ostrá skala (1220 m)
 4. Janková (1163 m)
 5. Sedlo pod Úplazom (988 m)
 6. Hnilická Kýčera (1217 m)
 7. Sedlo Majbíková (990 m)
 8. Horná lúka (1299 m)
 9. Veľká lúka (1475 m)
 10. Chata na Martinských holiach
 11. Zázrivá (1394 m)
 12. Prašivé (1220 m)
 13. Minčol (1363 m)
 14. Strečno, pod hradom
Mała Fatra Krywańska (Krivánska Fatra)
 1. Nezbudská Lúčka
 2. Zamek Starý hrad
 3. Chata pod Suchým
 4. Suchý (1468 m)
 5. Biele Skaly (1448 m)
 6. Sedlo Vráta (1435 m)
 7. Sedlo Priehyb (1454 m)
 8. Malý Kriváň (1667 m)
 9. Bublen (1517 m)
 10. Veľký Kriváň (1708 m)
 11. Snilovské sedlo (1524 m)
 12. Chleb (1646 m)
 13. Sedlo w Stenách
 14. Poludňový grúň (1446 m)
 15. Stohové sedlo (1231 m)
 16. Stoh (1606 m)
 17. Medziholie (1185 m)
 18. Veľký Rozsutec (1609 m)
 19. Medzirozsutce (1203 m)
 20. Sedlo Zákres (1229 m)
 21. Zázrivá