Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy

Aktywna S: 1
Regiony:  OpolskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Kolarska Odznaka Turystyczna "Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego" zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" - Oddział PTTK w Głuchołazach przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach oraz firmy KWADRATGrup - Głuchołazy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznawanie rowerowych oraz pieszych szlaków Euroregionu Pradziad, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków regionu, integracja i umacnianie więzi między turystami z obu stron granicy, popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, zainteresowanie różnych środowisk turystyką.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu wjazdu - wejścia na 7 z 9 podanych masywów górskich, z obowiązującym potwierdzeniem z Pradziada i Kopy Biskupiej. Potwierdzenia należy dokonać w "książeczkach potwierdzeń, książeczce KOT lub w specjalnie założonym zeszycie (potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów, itp).
 5. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
 6. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 7. Wycieczki rowerowe i piesze można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku jak również odbywać etapami pokonywanymi w dowolnym czasie z uwzględnieniem potwierdzenia wjazdu lub wejścia - patrz wykaz szczytów/masywów górskich.
 8. Turysta po uzyskaniu potwierdzeń wjazdu lub wejścia na podane szczyty górskie, przesyła "książeczkę potwierdzeń" do weryfikacji na adres: Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL", 48-340 Głuchołazy, ul. Szymanowskiego 6/4 lub Wydział Promocji, Turystki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, Rynek 15.
 9. Starający się odznakę przesyłają dokumenty weryfikacyjne wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi.
 10. Zdobywca odznaki "Górami pogranicza Polsko-Czeskiego" otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń.
 11. Odznakę należy wręczać uroczyście podczas spotkań oraz na imprezach turystycznych.
 12. Interpretacja regulaminu należy do jednostki przyznającej odznakę tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej "KTUKOL". KTK "KTUKOL" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Szczyty, góry/miejscowości Wysokość Nocleg Wieża Punkt widokowy Obowiązkowy
1 Pradziad 1492 Tak Tak Tak Tak
2 Šerák 1351 Tak Nie Tak
3 Červenohorské sedlo 1013 Tak Nie Tak
4 Studniční vrch 991 Nie Tak Tak
5 Góra Borówkowa 900 Nie Tak Tak
6 Kopa Biskupia 890 Tak Tak Tak Tak
7 Zlatý Chlum 875 Tak Tak Tak
8 Rejvíz 778 Tak Nie Tak
9 Przednia Kopa 495 Nie Nie Nie
help_outline