Górska Odznaka Rowerowa Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 8
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień mały brązowy
Stopień mały brązowy
Stopień mały srebrny
Stopień mały srebrny
Stopień mały złoty
Stopień mały złoty

Regulamin

Źródło
 1. Z dniem 23 czerwca 2021 r. zostaje ustanowiona „Górska Odznaka Rowerowa“ związana z uprawianiem różnych typów aktywności rowerowej w polskich górach i przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania terenów górskich Polski podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki rowerowej oraz (z książeczką "Górska Odznaka Rowerowa“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Pokonywanie poszczególnych tras odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danej trasy,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Grupy górskie zaliczane do zdobywania "GOR":
  1. Beskidy Zachodnie (tzn. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Beskid Makowski, Orawa, Gorce, Beskid Wyspowy, Spisz, Pieniny, Beskid Sądecki, Pogórze Wielickie, Pogórze Wiśnickie),
  2. Beskidy Wschodnie (tzn. Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Rożnowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie, Pogórze Przemyskie),
  3. Sudety (tzn. Góry i Pogórze Izerskie, Karkonosze, Kotlina Jeleniogórska, Rudawy Janowickie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Kotlina Kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Góry Kamienne, Góry i Pogórze Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowskie, Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Wzgórza Ściniawskie, Wzgórza Lewińskie, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Kotlina Kłodzka, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Opawskie, Wzgórza Strzegomskie, Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie,
  4. Tatry i Podtatrze,
  5. Góry Świętokrzyskie.
 5. Zasady punktacji tras:
  • każdy przejechany kilometr to 1 pkt. do "GOR",
  • każde pokonane 100 m przewyższenia to 1 pkt. do "GOR",
  • niepełne końcówki zaokrągla się w górę, gdy stanowią odpowiednio >=0,5 km (długość) lub >=50 m (w górę),
  • punkty za długość trasy i przewyższenie sumują się.
 6. W książeczce "GOR" zamieszczono polecane gotowe trasy z obliczoną punktacją. Przejazd trasą proponowaną może być dzielony i w dowolnym kierunku.
 7. „Górska Odznaka Rowerowa“ posiada trzy kategorie.
 8. Poszczególne stopnie odznaki zdobywa się według następujących zasad:
  1. kategoria I (zdobywana przez jeden rok lub dłużej):
   • stopień popularny- 50 punktów,
   • stopień mały brązowy- kolejne 150 punktów,
   • stopień mały srebrny- kolejne 300 punktów,
   • stopień mały złoty- kolejne 500 punktów;
  2. kategoria II (zdobywana przez dwa lata lub dłużej):
   • stopień duży brązowy- 750 punktów,
   • stopień duży srebrny- kolejne 1000 punktów,
   • stopień duży złoty- kolejne 1250 punktów;
  3. kategoria III (zdobywana przez jeden rok lub dłużej):
   • stopień platynowy- 2500 punktów.
 9. Turysta rowerowy starający się o stopień platynowy, w ciągu całego cyklu zdobywania odznaki musi:
  • uczestniczyć w przynajmniej 1 imprezie kolarstwa górskiego,
  • przebyć trasy we wszystkich 5 grupach górskich (Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Tatry i Podtatrze, Góry Świętokrzyskie),
  • przebyć minimum jedną trasę wielodniową długodystansową o łącznej punktacji minimum 400 punktów,
  • zaliczyć minimum 50% tras zaproponowanych w książeczce "Górska Odznaka Turystyczna".
 10. Po zdobyciu stopnia platynowego można rozpocząć ponowne zdobywanie "Górskiej Odznaki Rowerowej" od stopnia popularnego.
 11. W ramach jednego stopnia "GOR" trasy w tym samym kierunku nie mogą się powtarzać.
 12. Zdobywanie poszczególnych kategorii i stopni "Górskiej Odznaki Rowerowej“ nie jest ograniczone czasowo. Określa się jedynie minimalny okres zdobywania kompletu 8 stopni odznaki "GOR" na 4 lata kalendarzowe.
 13. Uznaje się wycieczki i wyprawy odbyte przed datą powstania książeczki "GOR“ i odznaki „GOR“.
 14. Potwierdzeniem przebycia trasy są fotografie turysty rowerowego wykonane w charakterystycznych miejscach trasy oraz w miarę możliwości pieczęcie (np. organizacji, firmy, urzędu czy umieszczone na niektórych szczytach).
 15. Potwierdzeniami mogą być również zapisy z urządzeń GPS albo czytelne podpisy (wraz z pieczęciami) przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich lub kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
 16. Uzupełnieniem potwierdzenia przebycia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 17. Podstawą do przyznawania poszczególnych stopni "Górskiej Odznaki Rowerowej“ jest wypełniona książeczka "Górskiej Odznaki Rowerowej“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 18. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronapolski@idewgory.pl .
 19. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl i https://facebook.com/idewgory.
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.