Kolarska Odznaka Pielgrzymia Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 8
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty
Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia
Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia
Chrześcijański Pielgrzym Świata
Chrześcijański Pielgrzym Świata

Regulamin

Źródło 
 1. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustala Kolarską Odznakę Pielgrzymią (zwaną dalej KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski.
 2.  
  1. Zdobywanie KOP polega na zwiedzaniu w czasie wycieczek kolarskich określonej ilości obiektów sakralnych kultu chrześcijańskiego.
  2. Obiektem sakralnym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: klasztor, kościół, cerkiew, kaplica cmentarna, także budowla kościelna nieczynna z powodu braku wiernych lub zmiany jej przeznaczenia (np. magazyn, skład zboża, muzeum) lub pozostawiona jako trwała ruina.
  3. Jeśli w skład zespołu sakralnego wchodzi kilka kościołów lub kaplic (np. Jasna Góra: Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu), zalicza się je jako samodzielne obiekty.
  4. Obiektem zwiedzania na KOP nie są kapliczki i krzyże przydrożne.
  5. Wykaz obiektów obowiązkowych krajowych i zagranicznych zawiera załącznik nr 1.
 3. KOP posiada osiem stopni, które należy zdobywać kolejno poczynając od popularnego spełniając warunki zawarte w tabeli:
  Stopień Obiekty obowiązkowe Obiekty dowolne Razem
  Popularny 25 25
  Brązowy 5 45 50
  Srebrny 15 135 150
  Złoty 25 175 200
  Duży srebrny 25 225 250
  Duży złoty 25 275 300
  Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia 27 (w tym 2 spoza Polski) 373 400
  Chrześcijański Pielgrzym Świata 28 (w tym 3 spoza Polski) 522 550
 4.  
  1. Poznane obiekty odnotowuje się w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub „Książeczce KOP” potwierdzając pobyt pieczęcią świątyni, a gdy jest to niemożliwe – pieczątką pobliskiej instytucji świeckiej (urząd gminy, biblioteka, sklep, sołtys, komisariat itp.). Dopuszcza się dowolne, w tym elektroniczne, prowadzenie kronik z potwierdzeniami w postaci zdjęć turysty na tle zwiedzanych obiektów sakralnych.
  2. Odnotowując poznany obiekt należy podać pełną jego nazwę łącznie z patronem, datę zwiedzania, miejscowość i województwo, w którym obiekt się znajduje.
  3. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz na KOP.
  4. Obiekty obowiązkowe należy podkreślić w książeczce kolorem czerwonym.
 5. KOP może zdobywać każdy turysta.
 6. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 7. Weryfikacji potwierdzeń i przyznania KOP dokonują z upoważnienia Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK kardynalny referat weryfikacyjny oraz okręgowe referaty weryfikacyjne.
 8. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 9. Potwierdzenia zwiedzenia obiektów kultu religijnego dokonywane przez przodowników turystyki kolarskiej nie są honorowane.
 10.  
  1. Wzory poszczególnych stopni odznaki zawiera załącznik nr 2.
  2. Odznaki są odpłatne.
 11.  
  1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć znaczki o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
  2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
  3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOP.

Załącznik 1

Źródło 

Sakralne obiekty obowiązkowe KOP

Województwo dolnośląskie
 1. Bardo – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. redemptorystów
 2. Bierutowice – ewangelicko-augsburski kościół „Wang”
 3. Grodowiec (d. Wysoka Cerekiew) – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 4. Henryków – klasztor oo. cystersów
 5. Jelenia Góra – kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 6. Jelenia Góra – kościół p.w. Św. Krzyża (protestancki, tzw. Kościół Łaski)
 7. Jerzmanki – kościół p.w. Św. Franciszka z Asyżu
 8. Krzeszów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oo. cystersów
 9. Legnica – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 10. Legnica – katedra p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
 11. Lubiąż – kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty i klasztor pocysterski
 12. Międzygórze – sanktuarium na Górze Igliczej
 13. Pstrążna – kościół ewangelicko-reformowany
 14. Raciborowice – kościół p.w. Św. Michała Archanioła
 15. Stronia – kościół rotunda, p.w. Narodzenia NMP
 16. Świdnica – ewangelicko-augsburski kościół Pokoju
 17. Świdnica – katedra Św. Stanisława B. i M. i Św. Wacława Męcz.
 18. Świerzawa – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 19. Trzebnica – kościół p.w. NMP i Św. Bartłomieja
 20. Wambierzyce – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP oo. jezuitów
 21. Wrocław – archikatedra p.w. Św. Jana Chrzciciela
 22. Wrocław – kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbe
 23. Wrocław – kościół garnizonowy p.w. Św. Elżbiety
 24. Wrocław – kościół p.w. Św. Wincentego
Województwo kujawsko-pomorskie
 1. Bydgoszcz – katedra p.w. Św. Marcina i Mikołaja
 2. Kruszwica – bazylika p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
 3. Obory – kościół p.w. Nawiedzenia MB oo. karmelitów
 4. Rywałd Królewski – kościół p.w. Św. Sebastiana oo. kapucynów
 5. Skępe – kościół p.w. Zwiastowania NMP
 6. Strzelno – bazylika p.w. Św. Trójcy i Rotunda Św. Prokopa
 7. Toruń – bazylika katedralna p.w. Św. Janów
 8. Wąbrzeźno – kościół p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 9. Włocławek – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
Województwo lubelskie
 1. Chełm – Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
 2. Chodel – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP
 3. Jabłeczna – klasztor męski (prawosławny) Św. Onufrego
 4. Janów Lubelski – sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej
 5. Kodeń – bazylika p.w. Św. Anny i klasztor
 6. Leśna Podlaska – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP
 7. Lublin – katedra p.w. Św. Jana
 8. Lublin – kościół p.w. Świętej Rodziny
 9. Piotrawin n. Wisłą – kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława
 10. Pratulin – sanktuarium Męczenników Podlaskich
 11. Radecznica – kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego oo. bernardynów
 12. Tomaszów Lubelski – cerkiew Św. Mikołaja
 13. Wąwolnica – kościół p.w. Św. Wojciecha BM
 14. Włodawa – cerkiew Narodzenia NMP
 15. Wola Gułowska – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. karmelitów
 16. Zamość – katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła
 17. Zamość – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski
Województwo lubuskie
 1. Gorzów Wlkp.- katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 2. Gorzów Wlkp. – kościół p.w. Pierwszych Męczenników Polski
 3. Gościkowo (Paradyż) – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Marcina
 4. Rokitno Wlkp. – kościół p.w. MB Królowej Polski
 5. Wschowa – kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca oo. franciszkanów
 6. Zielona Góra – kościół (ewangelicko-augsburski) Jezusowy
 7. Zielona Góra – konkaterda p.w. Św. Jadwigi
Województwo łódzkie
 1. Gidle – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oo. dominikanów
 2. Łowicz – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 3. Łódź – katedra p.w. Św. Stanisława Kostki
 4. Paradyż (d. Wielka Wola) – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 5. Rawa Mazowiecka – kościół ewangelicko-augsburski Św. Ducha, ul. Warszawska
 6. Strońsko – kościół p.w. Św. Urszuli
 7. Studzianna – bazylika p.w. Św. Filipa Neri i Św. Jana Chrzciciela kk. filipinów
 8. Sulejów Podklasztorze – kościół p.w. NMP i Św. Tomasza oo. cystersów
 9. Tum – kolegiata p.w. NMP i Św. Aleksego
 10. Wieluń – bazylika p.w. Bożego Ciała
Województwo małopolskie
 1. Blechnarka – cerkiew Św. Kosmy i Damiana
 2. Bodaki – cerkiew Św. Dymitra
 3. Ciężkowice – kościół p.w. Św. Andrzeja
 4. Czerna – klasztor oo. karmelitów bosych
 5. Hańczowa – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 6. Kalwaria Zebrzydowska – klasztor oo. benedyktynów
 7. Jaszczurówka – kaplica ss. urszulanek
 8. Kraków – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP Królowej Polski (Kościół Mariacki),
 9. Kraków (Bielany) – klasztor oo. kamedułów
 10. Kraków (Łagiewniki) – sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 11. Kraków – Katedra Wawelska
 12. Kraków (Nowa Huta) – bazylika p.w. Św. Krzyża w Mogile
 13. Lipnica Murowana – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła
 14. Ludźmierz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 15. Odporyszów – kościół p.w. Oczyszczenia NMP
 16. Płoki – kościół p.w. Narodzenia NMP
 17. Skawina Ogrody – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego
 18. Staniątki – kościół p.w. Św. Wojciecha ss. benedyktynek
 19. Stary Sącz – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej ss. klarysek
 20. Maruszyna – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 21. Tarnów – bazylika katedralna p.w. Narodzenia NMP
 22. Tyniec – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oo. benedyktynów
 23. Wadowice – kościół p.w. Ofiarowania NMP
 24. Wadowice – kościół p.w. Św. Piotra Apostoła
 25. Zakopane – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Województwo mazowieckie
 1. Błotnica Stara – kościół p.w. Narodzenia NMP
 2. Felicjanów – klasztor ss. mariawitek
 3. Góra Kalwaria – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 4. Lewiczyn – kościół p.w. Św. Wojciecha
 5. Niepokalanów – bazylika p.w. NMP Niepokalanej oo. franciszkanów
 6. Opactwo Sieciechów – kościół p.w. Wniebowzięcia MB i Dziesięciu Tysięcy Męczenników oo. benedyktów
 7. Płock – katedra i klasztor oo. mariawitów
 8. Płock – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP
 9. Przasnysz – kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła i Św. Anny oo. pasjonatów
 10. Pułtusk – kościół p.w. Św. Krzyża
 11. Radom – katedra p.w. Opieki NMP
 12. Rostkowo – kościół p.w. Św. Stanisława Kostki
 13. Stary Szelków – kościół p.w. Św. Rozalii
 14. Siedlce – kościół katedralny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 15. Warszawa – bazylika archikatedralna p.w. Św. Jana Chrzciciela
 16. Warszawa – katedra p.w. Św. Floriana
 17. Warszawa – katedra Polowa Wojska Polskiego p.w. NMP Królowej Polski
 18. Warszawa – kościół p.w. Św. Stanisława Kostki
 19. Warszawa – kościół p.w. Św. Krzyża
 20. Węgrów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Ap. Piotra i Pawła
 21. Wysokie Koło – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
 22. Zakroczym – kościół zakonny oo. kapucynów
Województwo opolskie
 1. Dobrzeń Wielki – kościół p.w. Św. Rocha
 2. Góra Świętej Anny – bazylika p.w. Św. Anny Samotrzeciej
 3. Jemielnica – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 4. Kamień Śląski – sanktuarium Św. Jacka
 5. Opole – katedra p.w. Św. Krzyża
 6. Pilszcz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 7. Nysa – kościół p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki
Województwo podlaskie
 1. Białystok – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 2. Białystok – prawosławna katedra p.w. Św. Mikołaja
 3. Bielsk Podlaski – kościół p.w. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja b.m.
 4. Ciechanowiec – cerkiew Wniebowzięcia Pańskiego
 5. Drohiczyn – klasztor ss. benedyktynek
 6. Drohiczyn – katedra p.w. Trójcy Przenajświętszej
 7. Grabarka – cerkiew Przemienienia Pańskiego
 8. Łomża – katedra p.w. Św. Michała Archanioła
 9. Niewodnica Kościelna – kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego
 10. Puchły – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 11. Sejny – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
 12. Studzieniczna – kaplica na wyspie przy kościele p.w. MB Szkaplerznej
Województwo podkarpackie
 1. Domaradz – kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy
 2. Dukla – kościół p.w. bł. Jana z Dukli
 3. Hyżne – kościół p.w. Narodzenia NMP
 4. Jarosław – bazylika p.w. MB Bolesnej oo. dominikanów
 5. Jasień – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 6. Jodłowa – kościół p.w. Św. Stanisława BM
 7. Kalwaria Pacławska – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oo. franciszkanów
 8. Komańcza – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 9. Krosno – kościół p.w. Św. Piotra i Jana z Dukli
 10. Leżajsk – bazylika p.w. Św. Trójcy
 11. Lubaczów – prokatedra lubaczowska p.w. Błogosławionego Jakuba Strzemię
 12. Przemyśl – cerkiew Zaśnięcia NMP
 13. Przemyśl – katedra p.w. Św. Jana Chrzciciela
 14. Rzeszów – katedra p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 15. Stary Borek – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oo. dominikanów
 16. Szczawne – cerkiew Zaśnięcia NMP
Województwo pomorskie
 1. Gdańsk – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (Bazylika Mariacka)
 2. Gdańsk – kościół p.w. Św. Brygidy
 3. Gdańsk (Oliwa) – katedra p.w. Trójcy Świętej
 4. Kwidzyn – konkatedra p.w. Św. Jana Ewangelisty
 5. Pelplin – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 6. Słupsk – kościół p.w. Św. Jacka
 7. Żarnowiec – kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego ss. benedyktynek
Województwo śląskie
 1. Bielsko-Biała – kościół Wolnych Chrześcijan
 2. Bielsko-Biała – katedra p.w. Św. Mikołaja
 3. Cieszyn – kościół (ewangelicko-augsburski) Jezusowy
 4. Dąbrowa Górnicza – kościół p.w. Św. Antoniego z Padwy
 5. Częstochowa – bazylika Jasnogórska p.w. Wniebowzięcia NMP oo. paulinów
 6. Częstochowa – bazylika archikatedralna p.w. Świętej Rodziny
 7. Gliwice – katedra p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
 8. Katowice – katedra p.w. Chrystusa Króla
 9. Katowice (Panewniki) – bazylika p.w. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
 10. Lelów – kościół p.w. Św. Marcina
 11. Piekary Śl. – bazylika p.w. NMP i Św. Bartłomieja Apostoła
 12. Pszów (Wodzisław Śl.) – kościół p.w. Narodzenia NMP
 13. Rybnik – bazylika p.w. Św. Antoniego z Padwy
 14. Rychwałd – kościół p.w. Św. Mikołaja
 15. Rudy Wielkie – zespół klasztorny pocysterski
 16. Skoczów – wzgórze Kaplicówka z kaplicą p.w. Św. Jana Sarkandra
 17. Sosnowiec – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 18. Święta Anna (gm. Przyrów) – kościół p.w. Św. Anny ss. dominikanek
 19. Ustroń – kościół (ewangelicko-augsburski) Św. Jakuba
 20. Żywiec – katedra p.w. Narodzenia NMP
Województwo świętokrzyskie
 1. Opatów – kolegiata p.w. Św. Marcina
 2. Kielce – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 3. Piotrkowice – kościół p.w. Zwiastowania Matki Boskiej
 4. Sulisławice – kościół p.w. Narodzenia NMP oo. zmartwychwstańców
 5. Święty Krzyż – kościół p.w. Św. Krzyża oo. misjonarzy oblatów
 6. Sandomierz – katedra p.w. Narodzenia NMP
 7. Wąchock – kościół p.w. NMP i Św. Floriana oo. cystersów
Województwo warmińsko-mazurskie
 1. Dąbrówno – kościół metodystów
 2. Elbląg – katedra p.w. Św. Mikołaja
 3. Ełk – katedra p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
 4. Frombork – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja Apostoła
 5. Gietrzwałd – sanktuarium Narodzenia NMP
 6. Lubawa – kościół farny p.w. Nawiedzenia NMP i Św. Anny
 7. Nowe Miasto Lubawskie – bazylika p.w. Św. Tomasza Apostoła
 8. Olsztyn – katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła
 9. Orneta – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 10. Stoczek Klasztorny (Warmiński) – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP, Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju oo. marianów
 11. Święta Lipka – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. jezuitów
Województwo wielkopolskie
 1. Bieniszew – kościół p.w. Narodzenia NMP oo. kamedułów
 2. Giecz – kościół p.w. NMP Wniebowziętej
 3. Gniezno – archikatedra Prymasowska p.w. Wniebowzięcia NMP
 4. Golina – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła
 5. Gostyń – Święta Góra – bazylika p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP kk. filipinów
 6. Górka Klasztorna – kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
 7. Kalisz – katedra p.w. Św. Mikołaja
 8. Kalisz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium Św. Józefa
 9. Konin – kościół ewangelicko-augsburski
 10. Kościelec – kościół p.w. Św. Wojciecha
 11. Kotłów – kościół polskokatolicki p.w. Narodzenia NMP
 12. Ląd – kościół p.w. NMP i Św. Mikołaja oo. salezjanów
 13. Lubiń – klasztor oo. benedyktynów
 14. Osieczna – kościół p.w. Św. Trójcy
 15. Ostrów Lednicki – ruiny kościoła p.w. Marii Panny
 16. Ostrów Wielkopolski – konkatedra p.w. Św. Stanisława
 17. Poznań – kościół p.w. Św. Antoniego oo. franciszkanów
 18. Poznań – bazylika p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
 19. Skrzatusz- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 20. Stary Licheń – sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
 21. Trzemeszno – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
 22. Żychlin – kościół ewangelicko-reformatorski
Województwo zachodniopomorskie
 1. Banie – kościół p.w. Św. Marii Magdaleny
 2. Brzesko – kościół p.w. Narodzenia NMP
 3. Bukowo Morskie – kościół polskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 4. Kamień Pomorski – katedra p.w. Św. Ottona
 5. Kołobrzeg – konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 6. Koszalin – katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 7. Mierzyn – kościół p.w. MB Bolesnej
 8. Moryń – kościół p.w. Św. Ducha
 9. Stargard – kościół farny p.w. NMP Królowej Świata
 10. Szczecin – katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła
Świat
 1. Jerozolima (Izrael) – kościół Świętego Grobu
 2. Rzym (Włochy) – bazylika p.w. Św. Piotra
 3. Athos (Grecja) – zespół klasztorów prawosławnych
 4. Paryż (Francja) – katedra Notre Dame
 5. Kolonia (Niemcy) – katedra p.w. Św. Piotra i NMP
 6. Wilno (Litwa) – Ostra Brama
 7. Moskwa (Rosja) – cerkiew Wasyla Błogosławionego
 8. Mont Saint Michel (Francja) – klasztor benedyktyński
 9. Fatima (Portugalia) – bazylika p.w. Matki Boskiej Różańcowej
 10. Asyż (Włochy) – bazylika p.w. Św. Franciszka
 11. Saint Petersburg (Rosja) – sobór Św. Izaaka
 12. Wiedeń (Austria) – katedra p.w. Św. Szczepana Męczennika
 13. Cluny (Francja) – opactwo benedyktynów
 14. Praga (Czechy) – katedra p.w. Św. Wita
 15. Wenecja (Włochy) – kościół Santa Maria della Salute
 16. Santiago de Compostella (Hiszpania) – bazylika p.w. Św. Jakuba
help_outline