Kolarski Rajd Dookoła Ziemi Bialskiej PTTK Prudnik

Aktywna S: 1
Regiony:  Opolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Uchwałą nr 8/2000r. z dnia 07.11.2000r. Zarząd Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku zatwierdza Kolarską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Dookoła Ziemi Bialskiej powstałą z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego (Teresy i Wojciecha Szukalskich) oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej.
 2. Odznakę ustawiono w celu zachęcenia turystów do uprawiania turystyki kolarskiej i popularyzacji krajoznawstwa.
 3. Odznakę można zdobywać na terenie gminy Biała.
 4. O odznakę może ubiegać się każdy turysta (dzieci i młodzież posiadające kartę rowerową pod opieką dorosłych).
 5. Turyści kolarze, którzy ukończą jeden z rajdów otrzymują odpłatnie odznakę według wzoru ustalonego przez organizatorów.
 6. Odznaka jest jednostopniowa.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie trasy rajdu oraz uzyskanie potwierdzeń swojego przejazdu we wszystkich punktach kontrolnych podanych w TRASIE PRZEJAZDU (załącznik nr 1). Potwierdzeniem może być pieczątka, zdjęcie zdobywającego w danej miejscowości, dokładny opis trasy. Potwierdzenia zbieramy w KARCIE RAJDOWEJ (załącznik nr 2 - do pobrania ze strony GCK lub O/PTTK Prudnik), KRONICE RAJDU w dowolnym notesie lub Książeczce Wycieczek Kolarskich do KOT.
 8. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku i czasie.
 9. Miejsce składania karty potwierdzeń:
  • Gminne Centrum Kultury, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała,
  • Oddział PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku, ul. Traugutta 19, 48-200 Prudnik.
 10. Odznakę weryfikuje i prowadzi dystrybucję Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku i Gminne Centrum Kultury w Białej.
 11. Uczestnicy biorą udział w rajdach na własną odpowiedzialność.
 12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez uczestników.
 13. Wskazane jest by uczestnik rajdu posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do weryfikujących odznakę.
 15. Znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Trasa rajdu

Biała (4,2 km) – Józefów (droga polna 2,8 km) – Olbrachcice (droga polna 3,5 km) – Browiniec Polski (2 km) – Solec (1,4 km) – Rostkowice (2,2 km) – Wilków (droga polna utwardzona 4,3 km) – Czartowice (2 km) – Nowa Wieś Prudnicka (droga leśna i asfaltowa 4 km) – Moszna (droga asfaltowa i polna utwardzona 1,8 km) – Ogiernicze (2,7 km) – Łącznik (2 km) – Chrzelice (2 km) – Łącznik (2,6 km) – Pogórze (3,4 km) – Piechocice (2,6 km) – Grabina (5,3 km) – Śmicz (2 km) – Miłowice (1,5 km) – Kolnowice (1,8 km) – Laskowiec (2,5 km) – Czyżowice (droga polna utwardzona 2,7 km) – Prężynka (3,2 km) – Prężyna (2,3 km) – Biała

Cała trasa rajdu wynosi około 65 kilometrów.

help_outline