Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Pomorskiego PTTK Oddział Regionalny Gdańsk

Aktywna S: 2
Regiony:  Pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień I
Stopień I
Stopień II
Stopień II

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Gdańsku ustanawia Regulamin zdobywania regionalnej odznaki kolarskiej pod nazwą „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Pomorskiego”, będący kontynuacją regulaminu regionalnej odznaki kolarskiej pod nazwą „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Gdańskiego”, ustanowionego w 1989 roku przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej w Gdańsku. Celem Odznaki jest spopularyzowanie walorów krajoznawczo – turystycznych oraz poznanie wartości historycznych województwa pomorskiego.
 2. Regulamin wprowadza dwa, niezależne w kolejności zdobywania stopnie odznaki:
  • rajd I stopnia „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Ziemi Gdańskiej” (byłego województwa gdańskiego),
  • rajd II stopnia „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Pomorskiego”.
 3. Zdobycie odznak polega na przejechaniu tras podanych w załącznikach (odpowiednio dla danego stopnia) i potwierdzenia pobytu w miejscowościach lub miejscach oznaczonych w opisach i na mapkach poprzez podkreślenie i pogrubienie, udokumentowanego w książeczce wycieczek kolarskich /KOT/ lub w kronice własnego pomysłu. W załącznikach miejscowości lub miejsca zaznaczone kursywą, a nie podkreślone, - to miejsca godne zwiedzana.
 4. Odznakę może zdobywać każdy sympatyk turystyki, który ukończył 10 lat (osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osoby dorosłej).
 5. Uczestnik indywidualnie decyduje, którą odznakę rajdu będzie zdobywał w pierwszej kolejności. Zdobyta odznaka, z któregokolwiek stopnia, zwalnia uczestnika z obowiązku ponownego przejazdu przez odcinki trasy wspólne dla obydwóch odznak.
 6. Uczestnik dowolnie wybiera, z jakiej miejscowości rozpocznie przejazd odcinka trasy, a czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 7. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany trasy według własnych krajoznawczych zainteresowań z zachowaniem zasad ujętych w pkt.3.
 8. Przebieg trasy rajdu umożliwia uczestnikowi zaliczać punkty w zdobywaniu Kolarskiej Odznaki Turystycznej / KOT/ oraz innych odznak z ogólnopolskich regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK.
 9. Uczestnicy po zakończeniu niniejszych rajdów przesyłają do weryfikacji Książeczkę Wycieczek Kolarskich lub sporządzoną we własnym zakresie kronikę na adres: Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku, 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72 z dopiskiem PKT Kol. - Rajd DWP. Po zweryfikowaniu uczestnik odpłatnie otrzyma odznakę w zależności od zweryfikowanego stopnia.
 10. Uczestnik rajdu ubezpiecza się w własnym zakresie oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także zasad Karty Turysty oraz przepisów i regulaminów w obiektach użyteczności publicznych. Niniejsze zasady prawne dotyczą także kierownictwa grup zorganizowanych.
 11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące regulaminu należy kierować do w/w Komisji na adres wymieniony w pkt.9.
 12. Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej w drodze uchwały może przyznać zasłużonym działaczom turystyki kolarskiej PTTK odznakę małego lub dużego rajdu bez konieczności przejazdu określonych tras w niniejszym regulaminie.
 13. Regulamin obowiązujący od dnia 23 września 1989 roku traci ważność z dniem 14 lutego 2005 roku.
 14. Niniejszy regulamin, uchwalony przez Pomorską Komisję Turystyki Kolarskiej dnia 14 lutego 2005 roku, obowiązuje od dnia 1 maja 2005 roku.
 15. Znowelizowany 16 kwietnia 2007 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Kolarski rajd PTTK dookoła Województwa Pomorskiego - odznaka II stopnia

Gdańsk - 18 Sobieszewo - 7 Świbno /przeprawa promowa/- 2 Mikoszewo - 12 Stegna - 4 Sztutowo - 21 Krynica Morska - 21 Sztutowo - 7 Rybina - 12 Nowy Dwór - 2 Rychnowy - 7 Myszewo - 9 Nowy Staw - 6 Stogi - 6 Malbork - 4 Cisy - 9 Pogorzała Wieś - 13 Piekło - 3 Biała Góra - 3 Benowo - 5 Sztumska Wieś - 3 Sztum - 3 Czernin - 6 Stary Targ - 4 Waplewo Wlk. - 2 Ramoty - 9 Dzierzgoń - 9 Krasna Łąka - 7 Mikołajki Pomorskie - 12 Prabuty - 17 Kwidzyn - 6 Korzeniewo - 3 Opalenie /przeprawa promowa/ - 24 Skórcz - 9 Wda - 5 Ocypel - 11 Borzechowo - 2 Wirty - 2 Borzechowo - 8 Iwiczno - 2 Piece - 6 Huta Kalna - 3 Zimne Zdroje - 3 Złe Mięso - 2 Czarna Woda - 8 Wojtal - 3 Odry /Kręgi Kamienne/ - 20 Czersk - 5 Łosiny - 3 Fojutowo - 10 Rytel - 6 Zapora - 8 Krojanty - 7 Chojnice - 8 Czarnoszyce - 3 Polnica - 10 Człuchów - 14 Barkowo - 19 Czarne - 15 Sporysz - 8 Koczała - 10 Starzno - 6 Miastko - 7 Bobęcino - 9 Biała - 15 Osowo - 5 Warcino - 4 Kępice - 6 Barcino - 19 Sierakowo Słupskie - 10 Słupsk - 14 Swołowo - 15 Ustka - 19 Rowy - 9 Smołdzino - 7 Czołpino - 9 Kluki - 25 Łeba - 12 Sasino - 30 Żarnowiec - 5 Krokowa - 16 Jastrzębia Góra – 2 Rozewie - 38 Hel - 39 Swarzewo - 6 Puck - 8 Mechowo - 8 Domatówko - 2 Piaśnica - 7 Wejherowo - 19 Gdynia - 10 Sopot - 5 Gdańsk Oliwa - 9 Gdańsk

Ogółem trasa rajdu wynosi około 900 km. Trasę rajdu opracowano według mapy Województwo Pomorskie - mapa administracyjno turystyczna - Wydawnictwo BiK 2000.

Kolarski rajd PTTK dookoła Ziemi Gdańskiej - odznaka I stopnia

Gdańsk - Poczta Polska w Gdańsku - 11 Westerplatte - 20 Sobieszewo - 7 Świbno - 3 Przegalina /śluza z 1895/ - 13 Kiezmark - 6 Koźliny - 7 Tczew - 19 Pelplin - 17 Gniew - 9 Piaseczno - 10 Smętowo Graniczne - 15 Osiek – 5 - Kałębnica Leśniczówka - 5 Błędno - 6 Kasparus - 10 Osieczna - 6 Zimne Zdroje - 3 Złe Mięso - 2 Czarna Woda - 8 Wojtal - 3 Odry - 10 Wiele - 20 Wdzydze Kiszewskie - 18 Kościerzyna - 10 Będomin - 10 Kościerzyna - 15 Węsiory - 4 Sulęczyno - 20 Sierakowice - 4 Kamienica Królewska - 7 Linia - 20 Łęczyce - 15 Salino - 8 Gniewino - 9 Nadole - 18 Żarnowiec - 5 Krokowa – 12 Karwia -1 Jastrzębia Góra - 5 Rozewie - 10 Władysławowo - 3 Swarzewo - 4 Łebcz - 12 Mechowo - 6 Puck - 6 Rzucewo - 6 Mrzezino - 14 Gdynia – 10 Sopot - 5 Gdańsk Oliwa - 9 Gdańsk

Ogółem trasa rajdu wynosi ok. 530 km. Trasę rajdu opracowano na podstawie mapy samochodowej Województwa Gdańskiego w skali 1 : 500 000 wyd. 6 PPWK Warszawa - Wrocław 1983.

help_outline