Korona Beskidu Wyspowego Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Korona Beskidu Wyspowego.
 2. Odznakę Korona Beskidu Wyspowego ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym i okolicach oraz poznawania walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych tego obszaru.
 3. Odznaka Korona Beskidu Wyspowego jest odznaką jednostopniową.
 4. Odznakę Korona Beskidu Wyspowego uzyskuje się poprzez zdobycie 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie (tj. 36 szczytów Beskidu Wyspowego oraz 2 szczytów Gorców i 2 szczytów Beskidu Makowskiego).
 5. Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna. Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.
 6. Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.
 7. Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na poszczególne szczyty.
 8. Potwierdzeniem zdobycia szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR, które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawiać do weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem.
 9. Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Wyspowego po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.
 10. Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Wyspowego oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej COTG PTTK i Odkryj Beskid Wyspowy.
 11. Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania odznaki „Beskidzkie Wyspy” za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
 12. Odznaka Korona Beskidu Wyspowego została ustanowiona 15 maja 2020 r. przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz szczytów zaliczanych do odznaki

Beskid Wyspowy
 • Białowodzka Góra (616 m n.p.m.)
 • Chem (789 m n.p.m.) n. Kłodnem
 • Cichoń (926 m n.p.m.)
 • Ciecień (830 m n.p.m.)
 • Czarny Dział (673 m n.p.m.)
 • Ćwilin (1072 m n.p.m.)
 • Grodzisko (618 m n.p.m.)
 • Jasień (1063 m n.p.m.)
 • Jaworz (918 m n.p.m.)
 • Kamionna (801 m n.p.m.)
 • Kostrza (720 m n.p.m.)
 • Korab (727 m n.p.m.)
 • Krzystonów (1020 m n.p.m.)
 • Księża Góra (643 m n.p.m.)
 • Kuklacz (701 m n.p.m.)
 • Kutrzyca (1053 m n.p.m.)
 • Lubogoszcz (967 m n.p.m.)
 • Luboń Wielki (1023 m n.p.m.)
 • Łopień (960 m n.p.m.)
 • Łopusze Wschodnie (601 m n.p.m.)
 • Łyżka (802 m n.p.m.)
 • Mogielica (1170 m)
 • Modyń (1029 m n.p.m.)
 • Miejska Góra (716 m n.p.m.)
 • Ostra (925 m n.p.m.) k. Cichonia
 • Ostra (790 m n.p.m.) k. Ogorzałej
 • Ogorzała (805 m n.p.m.)
 • Sałasz (905 m n.p.m.)
 • Szkiełek (749 m n.p.m.)
 • Szczebel (976 m n.p.m.)
 • Śnieżnica (1007 m n.p.m.)
 • Urbania Góra (673 m n.p.m.)
 • Worecznik (560 m n.p.m.)
 • Wsołowa (624 m n.p.m.)
 • Zębalowa (858 m n.p.m.)
 • Zęzów (695 m n.p.m.)
Gorce
 • Adamczykowa (612 m n.p.m.)
 • Potaczkowa (967 m n.p.m.)
Beskid Makowski
 • Lubomir (902 m n.p.m.)
 • Patryja (763 m n.p.m.)
help_outline