Korona Wrocławia Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem KORONY WROCŁAWIA jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia (dalej TMW), współpracujące z poszczególnymi użytkownikami/administratorami wież/punktów widokowych wymienionych w pkt. I-3b.
 2. Celem KORONY WROCŁAWIA jest przybliżenie turystom zwiedzającym Wrocław panoramy miasta z perspektywy różnych punktów widokowych oraz popularyzacja tych miejsc, poznanie ich historii i uzyskanie tytułu ZDOBYWCY KORONY WROCŁAWIA oraz pamiątkowej odznaki.
 3. Tytuł ZDOBYWCY KORONY WROCŁAWIA można uzyskać spełniając następujące warunki:
  • nabycie KARTY ZDOBYWCY KORONY WROCŁAWIA (dalej KARTA);
  • „zdobycie” 5-ciu wież Wrocławia tj. :
   • wieży Sky Tower (wys. 212 m, ul. Powstańców Śląskich);
   • wieży archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela (wys. 97 m, pl. Katedralny);
   • wieży kościoła pw. św. Elżbiety (wys. 91 m, ul. św. Elżbiety);
   • wieży kościoła pw. Marii Magdaleny tzw. „Mostek Pokutnic” (wys. 45 m, ul. Szewska);
   • Wieży Matematycznej na Uniwersytecie Wrocławskim (wys. 42 m, pl. Uniwersytecki).
  • uzyskanie na KARCIE potwierdzeń z odwiedzanych miejsc;
  • dostarczenie KARTY do siedziby TMW;
  • umieszczenie nazwiska w Katalogu ZDOBYWCÓW KORONY WROCŁAWIA.
 4. Kolejność i czas „zdobycia” ww. obiektów jest dowolny.
 5. Dostarczenie do TMW wypełnionej karty jest jednocześnie zgodą na umieszczenie imienia i nazwiska w Katalogu Zdobywców.

II. Szczegółowe warunki zdobycia tytułu ZDOBYWCY KORONY WROCŁAWIA.

 1. KARTĘ ZDOBYWCY KORONY WROCŁAWIA, z pierwszą pamiątkową pieczątką, można uzyskać w siedzibie TMW („Kamieniczka Małgosia”: 50-114 Wrocław, ul Odrzańska 39/40, czynne w dni powszednie od 10:00 do 15:00). Cena 10 zł (koszt pamiątkowej karty i odznaki)
 2. Po wejściu lub wjechaniu na w/w wieże, na KARCIE, należy w odpowiednim miejscu (przy grafice danej wieży) przybić pamiątkową pieczątkę lub nakleić bilet bądź paragon z jego zakupu.
 3. Po „zdobyciu” wszystkich wież, kopię/skan KARTY należy dostarczyć do Biura TMW lub przesłać e-mailem (tmw.@tmw.com.pl) ewen. pocztą (na adres podany w pkt. II-1)
 4. Tytuł ZDOBYWCY KORONY WROCŁAWIA staje się ważny dopiero po umieszczeniu nazwiska uczestnika (wraz z numerem) w Katalogu ZDOBYWCÓW KORONY WROCŁAWIA, publikowanym na stronie internetowej TMW. Wówczas też uczestnicy otrzymują pamiątkową odznakę „ZDOBYWCA KORONY WROCŁAWIA”.
help_outline