Miłośnik Jury PTTK Zawiercie

Aktywna S: 4
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Celem zachęcenia turystów do poznawania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej potocznie Jurą, jej walorów krajoznawczych i rekreacyjnych, ustanawia się Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Jury”, zwaną dalej Odznaką.
 2. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć nie więcej niż jeden stopień z wyjątkiem stopnia popularnego i brązowego. Minimalny wiek zdobywającego odznakę od stopnia brązowego wzwyż wynosi 7 lat.
 3. Każdy ze stopni wymaga uzyskania w wycieczkach po Jurze w dyscyplinie pieszej, narciarskiej i kolarskiej:
  • na stopień popularny 50 punktów;
  • na stopień brązowy 75 punktów;
  • na stopień srebrny 100 punktów;
  • na stopień złoty 150 punktów
   zdobytych zgodnie z regulaminami odznak: turystyki pieszej (OTP), kolarskiej (KOT), narciarskiej (NON), za wyjątkiem doliczania punktacji (premii) za zwiedzanie miejscowości (OTP), rajdy i zloty (KOT).
   Warunkiem dodatkowym jest zwiedzenie miejsc (miejscowości) określonych w załączniku w następującej minimalnej ilości:
  • w stopniu brązowym – 5;
  • w stopniu srebrnym – 10;
  • w stopniu złotym – 20;
   W pozostałych dyscyplinach turystyki (np. turystyka motorowa) obowiązuje zwiedzenie następującej ilości miejscowości (miejsc) obiektów z wymienionych w załączniku: na stopień popularny - 5, na stopień brązowy – 10, na stopień srebrny – 20, na stopień złoty – 30. Trasy wycieczek i miejscowości nie mogą powtarzać się w kolejnych stopniach. Jeden stopień odznaki może być zdobywany tylko w jednej dyscyplinie turystyki, dopuszcza się tylko łączenie pieszej z narciarską.
 4. Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzenia miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach ww. odznak (OTP, KOT, NON), kronikach lub każdy inny sposób, co stanowi podstawę do weryfikacji i przyznania odznaki.
 5. Weryfikację Odznak prowadzą Oddziały PTTK: Regionalny w Częstochowie, Krakowski w Krakowie, w Olkuszu i Zawierciu, które jednocześnie posiadają prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Inne oddziały PTTK mogą uzyskać prawo weryfikacji Odznak po uzgodnieniu z Oddziałem Krakowskim w Krakowie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.1998 r. Równocześnie tracą moc poprzednie wersje regulaminu OMJ. Odznakę można nabyć na podstawie weryfikacji w wymienionych w 5 Oddziałach PTTK.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości (miejsc, obiektów)

 1. Alwernia
 2. Babice (zamek Lipowiec)
 3. Balice
 4. Bobolice
 5. Bolechowice
 6. Bydlin
 7. Bzów
 8. Chechło
 9. Choroń
 10. Cianowice
 11. Czerna (klasztor)
 12. Czernichów
 13. Dłużec
 14. Dolina Będkowska
 15. Dolina Bolechowska (rezerwat)
 16. Dolina Dłubni (odcinek między Glanowem a Imbramowicami)
 17. Dolina Eliaszówki (rezerwat)
 18. Dolina Kluczwody (rezerwat)
 19. Dolina Kobylańska
 20. Dolina Mnikowska (rezerwat)
 21. Dolina Racławki (rezerwat)
 22. Dolina Rudna-Wrzosy
 23. Dolina Szklarki (rezerwat)
 24. Dulowa
 25. Giebło
 26. Giebułtów
 27. Glanów
 28. Golczowice
 29. Gołczewy
 30. Gorenice
 31. Góra Chełm
 32. Góra Zborów
 33. Grodzisko k/Ojcowa
 34. Imbramowice
 35. Iwanowice
 36. Janów
 37. Januszkowa Góra
 38. Jaroszowiec
 39. Jaskinia Nietoperzowa
 40. Jaskinia Wierzchowska Górna
 41. Jerzmanowice
 42. Kajasówka (rezerwat)
 43. Karniowice
 44. Klucze
 45. Korzkiew
 46. Kostkowice
 47. Kraków-Bronowice Małe
 48. Kraków-Tyniec
 49. Kroczyce
 50. Kromołów
 51. Krzeszowice
 52. Lipowiec
 53. Łutowiec
 54. Minoga
 55. Mirów
 56. Młoszowa
 57. Modlnica
 58. Morawica
 59. Morsko (zamek)
 60. Mrzygłód
 61. Mstów
 62. Niegoszowice
 63. Niegowa
 64. Niegowonice
 65. Ogrodzieniec
 66. Ojców
 67. Olkusz
 68. Olsztyn
 69. Ostrężnik
 70. Paczółtowice
 71. Piekary
 72. Pieskowa Skała
 73. Pilica
 74. Pisary
 75. Płaza
 76. Płoki
 77. Podlesice
 78. Podzamcze Ogrodzienieckie
 79. Poręba Dzierżna
 80. Poręba Żegoty
 81. Potok Złoty
 82. Pustynia Błędowska
 83. Puszcza Dulowska
 84. Przewodziszowice
 85. Przybynów
 86. Rabsztyn
 87. Racławice
 88. Rodaki
 89. Rokitno Szlacheckie
 90. Ruska Góra
 91. Rudawa
 92. Rudno (zamek Tenczyn)
 93. Rybna
 94. Ryczów
 95. Rzędkowice
 96. Sanka
 97. Siedlec
 98. Skała
 99. Skarżyce
 100. Smoleń
 101. Sokole Góry
 102. Suliszowice
 103. Strzegowa
 104. Tenczynek
 105. Trzebniów
 106. Tyniec
 107. Udórz
 108. Wygiełzów (skansen)
 109. Wierbka
 110. Włodowice
 111. Wolbrom
 112. Wysocice
 113. Zimny Dół (rezerwat)
 114. Zrębice
 115. Żarki
help_outline