Miłośnik OWRP Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 7
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień młodszy brązowy
Stopień młodszy brązowy
Stopień młodszy srebrny
Stopień młodszy srebrny
Stopień młodszy złoty
Stopień młodszy złoty
Stopień starszy brązowy
Stopień starszy brązowy
Stopień starszy srebrny
Stopień starszy srebrny
Stopień starszy złoty
Stopień starszy złoty
Stopień honorowy złoty
Stopień honorowy złoty

Regulamin

Źródło 
 1. W celu uhonorowania wielokrotnych uczestników Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego (OWRP) oraz w celu popularyzacji i zachęty do wzięcia udziału w Rajdzie, Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK ustanawia odznakę „Miłośnik OWRP”.
 2. Odznaka ustanowiona zostaje w trzech kategoriach:
  • Młodszej (brązowa, srebrna i złota) ze wstęgą koloru niebieskiego,
  • Starszej (brązowa, srebrna i złota) ze wstęgą koloru żółtego,
  • Honorowej (brązowa, srebrna i złota) ze wstęgą koloru białego oraz wawrzynem.
 3. Odznaka nadawana jest za udział odpowiednio:
  • Młodsza Brązowa - w 3 Rajdach,
  • Młodsza Srebrna - w 7 Rajdach,
  • Młodsza Złota - w 12 Rajdach,
  • Starsza Brązowa - w 18 Rajdach,
  • Starsza Srebrna - w 25 Rajdach,
  • Starsza Złota - w 33 Rajdach,
  • Złota Honorowa - w 42 Rajdach.
 4. Odznaka Brązowa Honorowa nadawana jest przez KTP ZG PTTK osobom (instytucjom) wspomagającym organizację Rajdu.
 5. Odznaka Srebrna Honorowa nadawana jest przez KTP ZG PTTK Komandorom OWRP.
 6. Warunkiem nadania Odznaki jest przedłożenie przez kandydata w Głównym Referacie Weryfikacyjnym OTP Dziennika (np. Książeczki Wycieczek Pieszych) z wyliczonymi Rajdami wraz z datą i regionem. Potwierdzenia organizatorów nie są konieczne. 1. W razie wątpliwości Główny Referat Weryfikacyjny OTP może poprosić o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
 7. Zdobywcy odznaki Starszej Brązowej mają prawo ubiegać się o OTP w stopniu Dużym Srebrnym bez konieczności dołączania opisów przebytych szlaków wymaganych regulaminem OTP.
 8. Odznakę nadaje się w kolejności stopni (z wyjątkiem Honorowej Brązowej i Honorowej Srebrnej).
 9. Odznaka ustanowiona została na wniosek Przodownika Turystyki Pieszej Romana Jaskulskiego.
 10. Autorem projektu graficznego odznaki jest Przodownik Turystyki Pieszej Tomasz Krzysztyniak. Wzór graficzny odznaki stanowi załącznik do regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 12. Regulamin został przyjęty przez KTP ZG PTTK w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
help_outline