Miłośnik Puszczy Kozienickiej PTTK Radom

Aktywna S: 3
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka turystyczno- krajoznawcza "Miłośnik Puszczy Kozienickiej”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.
 2. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać na terenie Puszczy Kozienickiej i jej najbliższego otoczenia, podczas wycieczek pieszych lub rowerowych organizowanych przez PTTK, inne instytucje, jak również podczas wypraw indywidualnych.
 3. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć odznakę w jednym stopniu. Odznakę w stopniu kolejnym można zdobywać dopiero po weryfikacji i przyznaniu odznaki stopnia niższego.
 4. Warunki na uzyskanie odznaki w danym stopniu są następujące:
  Numer Warunki Brązowa Srebrna Złota
  1. przejście piesze dowolnych tras (km) 30 50 70
  lub
  2. przejechanie rowerem dowolnych tras 50 70 100
  3. pomniki przyrody 7 12 18
  4. miejsca martyrologii 3 5 7
  5. miejscowości wg wykazu 3 5 7
  6. muzea wg wykazu 1 2 3
  7. rezerwaty przyrody wg wykazu 3 5 7

  Warunki 3-7 należy zrealizować łącznie z warunkiem 1 lub 2.
  UWAGA!
  Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać tras i obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego. Informacje o Kozienickim Parku Krajobrazowym: www.parkiotwock.pl
 5. Zdobywający odznakę wykonuje własnoręcznie dzienniczek – kronikę, w którym umieszcza sprawozdanie z realizacji wymagań regulaminu odznaki, opis każdego obiektu oraz potwierdzenie pobytu (dowolna pieczątka z danej miejscowości, fotografia, pieczątka organizatora imprezy lub pieczątka i podpis kadry programowej PTTK).
 6. Weryfikację prowadzi Komisja Weryfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W celu weryfikacji odznaki wykonaną kronikę należy dostarczyć do siedziby Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach u. Radomska 7, 26-670 Pionki lub do Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom.
 7. Przyznaną odznakę można nabyć osobiście w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46/48 lub za zaliczeniem pocztowym (kontakt telefoniczny pod numerem 48 362 25 26 lub mailowy na adres ompttkradom@op.pl).
 8. Za wybitne zasługi w ochronie przyrody oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego Komisja Weryfikacyjna może przyznać honorowo odznakę w stopniu złotym.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Szlaki piesze i rowerowe

Numer Rodzaj Kolor Numer Długość w km
Łącznie Park Otulina Park i otulina Poza parkiem
1. pieszy czerwony MZ – 5204c 72,6 22,0 10,0 32,0 40,6
2. pieszy niebieski MZ/LU – 151n 114,2 21,0 17,5 38,5 75,7
3. pieszy zielony MZ/LU – 152z 129,5 16,0 15,0 31,0 98,5
4. pieszy żółty MZ – 5207y 20,8 20,0 0,8 20,8 0,0
5. pieszy czarny MZ – 5208s 17,0 12,0 5,0 17,0 0,0
6. pieszy czarny MZ – 5209s 14,6 13,6 1,0 14,6 0,0
7. pieszy zielony MZ – 5210z 44,8 20 1,5 21,5 23,0
8. pieszy żółty MZ – 5211y 22,2 7,3 6,2 13,5 8,7
9. pieszy czarny MZ – 5213s 4,8 4,8 0,8 4,8 0,0
Razem piesze 440,5 136,7 57,8 198,5 246,8
10. rowerowy czerwony R – 01c 50,0 24,5 10,5 35,0 15,0
11. rowerowy zielony R – 32z 38,4 14,4 20,5 34,9 3,5
12. rowerowy czarny R – 33s 12,0 0,0 0,5 0,5 11,5
13. rowerowy żółty R – 34y 51,5 20,0 23,0 43,0 8,5
14. rowerowy niebieski R – 35n 52,8 28,3 19,0 47,3 5,5
15. rowerowy żółty R – 36y 31,9 3,0 19,4 22,4 9,5
16. rowerowy czarny R – 37s 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0
17. rowerowy czarny R – 38s 7,5 6,5 1,0 7,5 0,0
18. rowerowy niebieski R – 39n 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
19. rowerowy czarny R – 40s 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7
20. rowerowy zielony R – 41z 53,5 10,5 11,5 21,5 31,5
21. rowerowy czarny R – 42s 10,0 3,5 1,25 4,75 5,25
22. rowerowy czarny R – 43s 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5
23. rowerowy czarny R – 44s 4,2 0,5 2,2 2,7 1,5
24. rowerowy zielony R – 45z 17,5 17,2 0,3 17,5 0,0
Razem rowerowe 355,3 132,4 109,15 241,05 113,75
Razem 795,8 269,1 166,95 439,55 360,55

Pomniki przyrody i miejsca martyrologii

 • Puszcza Kozienicka i jej otoczenie

Miejscowości do zwiedzenia

 • Brzóza,
 • Garbatka-Letnisko,
 • Kozienice,
 • Pionki,
 • Policzna,
 • Poświętne,
 • Sucha,
 • Zwoleń,
 • Sieciechów,
 • Molendy,
 • Czarnolas,
 • Gródek,
 • Opactwo,
 • Zajezierze,
 • Oleksów

Muzea

 • Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie
 • Muzeum „Jana Kochanowskiego” w Czarnolesie
 • Muzeum Regionalne w Kozienicach
 • Muzeum Wsi Radomskiej – Zagroda Puszczańska, Skansen bartniczo-pszczelarski,
 • Muzeum w Zwoleniu

Rezerwaty Przyrody

 • „Brzeźniczka”,
 • „Ciszek”,
 • „Guść”,
 • „Jedlnia”,
 • „Krępiec”,
 • „Leniwa”,
 • „Ługi Helenowskie”,
 • „Miodne”,
 • „Okólny Ług”,
 • „Pionki”,
 • „Ponty Dęby”,
 • „Ponty im. Teodora Zielińskiego”,
 • „Zagożdżon”,
 • „Załamanek”,
 • „Źródło Królewskie”
help_outline