Miłośnik Roztoczańskiego Parku Narodowego Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 4
Regiony:  Lubelskie
Kategorie:  Przyroda
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Roztoczański Park Narodowy i Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest promocja walorów przyrodniczych parku oraz obiektów krajoznawczych w parku i w jego otulinie.
 3. Odznaka posiada 4 stopnie:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 4. Do zdobycia odznaki w stopniu popularnym, należy zwiedzić:
  • kościół pw. MB Królowej Polski, ścianę pamięci narodowej, makietę obozu,
  • kościół pw. św. Jana Nepomucena,
  • zespół budynków Zarządu Ordynacji Zamojskich,
  • rezydencję plenipotenta Ordynacji Zamojskiej,
  • zespół budynków powstałych w różnych okresach, mieszczących zakłady rzemieślnicze: manufakturę powozów, łuszczarnię nasion, oraz budynki pracownicze,
  • kamień szarańczy,
  • pomnik psa na wyspie Stawu Kościelnego,
  • Borek- dzielnicę drewnianych domów,
  • ul. Wąską – najwęższą ulica w Polsce,
  • miejsca pamięci narodowej.
 5. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym, srebrnym i złotym, należy spełnić wymogi tabeli:
  Wyszczególnienie Odznaka brązowa Odznaka srebrna Odznaka złota
  Rezerwaty przyrody 1 2 2
  Ścieżki przyrodnicze 1 2 3
  Pomniki przyrody 2 3 4
  Muzea 1 2 2
  Miejsca pamięci narodowej 4 5 6
  Obiekty krajoznawcze 1 2 3
  Grodziska, kurhany 1 1 1
  Inne - 1 1
  Szlaki piesze min. 5km min. 5km min. 5km

  Uwagi:
  • odwiedzając pomniki przyrody, należy podać gatunek drzewa,
  • odwiedzając miejsca pamięci narodowej, należy podać treść tablicy lub wykonać jej fotografię,
  • szlakami pieszymi spacerujemy w granicach RPN,
  • zwiedzane obiekty będą zaliczane tylko raz w danym stopniu odznaki,
  • honorowane - zaliczane będą obiekty nie wymienione w Załączniku do odznaki, pod warunkiem, że zostaną szczegółowo opisane i zlokalizowane,
 6. Czas zdobywania odznaki, na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 7. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii (osoby na tle zwiedzanego obiektu), Potwierdzenia kadry programowej PTTK, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki (lub płyta CD ze zdjęciami w formacie jpg lub pdf z opisami w formacie doc).
 8. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe (PESEL) i adres zamieszkania osoby (osób),ubiegających się o odznakę.
 9. Kroniki Odznak, weryfikuje Oddział Wojskowy PTTK, ul .Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM 6, kom. 507 324 323, 600 970 932, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaka, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłać zwrotnej koperty i znaczków pocztowych.
 11. O odznakę mogą się ubiegać tury ci, uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 13. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr z dnia r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie o obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

 1. Rezerwaty przyrody
  • Bukowa Góra,
  • Czerkies,
  • Jarugi
  • Międzyrzeki,
  • Nart.
 2. Ścieżki przyrodnicze
  • Ścieżka na Bukową Górę (Zwierzyniec) – koloru zielonego,
  • Ścieżka do Wojdy (Szewnia Dolna – uroczysko Wojda) – koloru czerwonego,
  • Ścieżka na Piaseczna Górę (Zwierzyniec - Piaseczna Góra – Zwierzyniec) – koloru żółtego,
  • Ścieżka do Wzgórza Polak (okolice Panasówki) – koloru czerwonego,
  • Ścieżka wydmą do Stawów Echo (Zwierzyniec) – koloru niebieskiego,
  • Ścieżka Aleja A. Wachniewskiej (Zwierzyniec) - koloru zielonego,
  • Ścieżka dendrologiczna we Floriance k. Zwierzyńca – koloru zielonego,
  • Ścieżka krajobrazowa we Floriance – koloru czerwonego.
 3. Muzea
  • Zwierzyniec – Ośrodek Muzealno – Edukacyjny, Roztoczańskiego Parku Narodowego,
  • Florianka – Izba Leśna,
  • Guciów - Zagroda,
  • Bondyrz – Muzeum Żołnierzy AK Inspektoratu Zamość i Skamieniałości.
 4. Miejsca Pamięci Narodowej
  • Zwierzyniec (kościół MB Królowej Polski) ściana pamięci narodowej, makieta obozu, pomnik żołnierzy AK i miejscu obozu, tablica pamiątkowa Róży Zamoyskiej, groby partyzantów (na cmentarzu parafialnym), żołnierzy ZWZ- AK, mjr Edwarda Markiewicza, kpt. Wiktora Bór – Przyczynka, cmentarz za campingiem Echo, pomnik powstańców styczniowych,
  • Zwierzyniec – Biały Słup- cmentarz wojenny,
  • Panasówka (okolice) - Wzgórze Polak, pomnik powstańców styczniowych,
  • Sochy - cmentarz wojenny, tablica pamiątkowa (szkoła),
  • Górecko Kościelne – pomnik żołnierzy września 1939 r., pomnik powstańców styczniowych (cmentarz parafialny), tablice pamiątkowe (kościół),
  • Obrocz - pomnik pacyfikacji wsi,
  • Lasowce - pole bitwy i pomnik pacyfikacji wsi,
  • Szewnia Dolna – pomnik żołnierzy Powstania Zamojskiego,
  • Wojda – miejsce bitwy i pomnik BCH oraz pomnik Pawła Dewidenki.
 5. Zabytki
  • Bliżów - kościół,
  • Bondyrz - kościół, młyn wodny,
  • Górecko Kościelne - kościół, kapliczki,
  • Kosobudy - kościół,
  • Obrocz - kościół.
 6. Grodziska, kurhany:
  • Bliżów,
  • Bondyrz,
  • Guciów,
  • Obrocz.
 7. Inne:
  • Ostoja Konika Polskiego,
  • Stajenna Hodowla Konika Polskiego.
 8. Szlaki piesze biegnące przez (lub obok) RPN
  • Szlak krawędziowy Roztocza - znaki czerwone,
  • Szlak centralny Roztocza – znaki niebieskie,
  • Szlaki partyzancki – znaki czerwone,
  • Szlak obwodnica RPN im. A. Wachniewskiej – znaki zielone,
help_outline