Miłośnik Twierdzy Toruń PTTK Toruń

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Odznaka „Miłośnik Twierdzy Toruń", zwana dalej Odznaką została ustanowiona przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa.

 1. Celem ustanowionej Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych miasta, szczególnie obiektów fortyfikacyjnych dawnej twierdzy Toruń. Odznaka ma zachęcić szerokie grono turystów, krajoznawców i miłośników fortyfikacji do przyjazdu i poznania doskonale zachowanego pierścienia fortów usytuowanych wokół Torunia.
 2. Odznakę zdobywać może osoba powyżej 8 roku życia dysponująca dzienniczkiem Odznaki oraz spełniająca wszystkie wymagane warunki.
 3. Odznaka jest jednostopniowa; jej wymiary, wygląd oraz materiał, z jakiego jest wykonana określa - Oddział Miejski PTTK w Toruniu.
 4. Odznakę zdobywa się przez:
  1. Uzyskanie potwierdzeń okolicznościową pieczęcią oraz wpisów dat dziennych w zwiedzanych obiektach.
  2. Podanie dokładnych adresów określonych obiektów twierdzy.
  3. Określenie znaczenia podanych terminów.
  4. Wzięcie udziału w 2-ch specjalistycznych wycieczkach z cyklu: „Zwiedzamy Twierdzę Toruń" organizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu.
 5. Czas zdobywania Odznaki jest ściśle określony i wynosi od 6 m-cy do 24 miesięcy a liczony jest od daty rozpoczęcia jej zdobywania.
 6. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów oraz spełnienia warunków jest całkowicie dowolna.
 7. Podstawą do zweryfikowania Odznaki jest dostarczenie do Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu potwierdzonego i wypełnionego dzienniczka Odznaki. Osoby z poza Torunia załączają do przesłanego dzienniczka kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym i adresem.
 8. Dzienniczki weryfikuje i Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału Miejskiego PTTK, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych Odznak.
 9. Dzienniczki i Odznaki będzie można uzyskać w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK przy ul. Piekary 41 w Toruniu (tel. 056/ 622-29-21).
 10. Odznakę krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Toruń" można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi. Za szczególne dokonania na rzecz fortyfikacji Twier­dzy Toruń osobom lub instytucjom może być przyznana Odznaka - honorowo.
 11. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy tylko i wyłącznie do Oddziału Miejskiego PTTK. Autorem projektu odznaki krajoznawczej „Miłośnik Twierdzy Toruń" jest Barbara Jaskuła-Kowalska.

Załącznik 1

Źródło 
 1. Zdobywając odznakę w dzienniczku z regulaminem odznaki uzyskać należy potwierdzenie zwiedzenia poszczególnych fortów:
  1. Fort I
  2. Fort II
  3. Fort IV
  4. Fort VI
  5. Fort VII
  6. Fort IX
  7. Fort XI
  8. Fort XII
  9. Fort XV
 2. Należy uzupełnić adresy n/w obiektów:
  1. Zespół grodzy V, VI
  2. Tradytor
  3. Długa bateria
  4. Bateria pancerna (A.B.IV)
  5. Schrony międzypola - zespół
  6. Bateria eksperymentalna
  7. Wał osłonowy
  8. Bateria półpancerna
  9. Brama kolejowa
 3. Należy także określić znaczenie terminów:
  1. Reduta
  2. Rawelin
  3. Poterna
  4. Kaponiera
  5. Kleszcze
  6. Tradytor
  7. Grodza
  8. Mur Carnota
  9. Płot forteczny
  10. Droga rokadowa
 4. Wycieczki z cyklu "Zwiedzamy Twierdzę Toruń", które należy potwierdzić:
  • wycieczka 1
  • wycieczka 2
help_outline