Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3 PTTK Wrocław

Aktywna S: 2
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień polski
Stopień polski
Stopień czeski
Stopień czeski

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Z okazji 30-lecia otwarcia Międzynarodowego Górskiego Szlaku Przyjaźni "Eisenach – Budapeszt", którego powstanie zainicjowały wspólnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Československý svaz tělesné výchovy, oraz ze względu na zbliżające się 25-lecie wstąpienia PTTK do Europejskiego Związku Wędrownictwa (European Ramblers’ Association, Europäische Wandervereinigung, Féderation Européenne de la Randonnée Pédestre), Oddział Wrocławski PTTK ustanawia Odznakę Turystyczną "Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3" (zwaną dalej Odznaką EB-E3).
 2. Odznaka EB-E3 posiada dwa warianty krajowe: polski (z otokiem niebieskim) i czeski (z otokiem czerwonym).
 3. Zdobycie danego wariantu Odznaki EB-E3 następuje po przejściu pieszo, na rakietach lub na nartach sudeckiego odcinka Europejskiego Długodystansowego Szlaku Pieszego E3, odpowiednio w Polsce lub Czechach. Szlak E3 na tym obszarze pokrywa się z przebiegiem dawnego MGSP E-B. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.
 4. Do zdobycia Odznaki EB-E3 zalicza się wycieczki odbyte po 28.05.1983 roku, tj. po dniu oficjalnego otwarcia MGSP E-B. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Przebycie wybranego krajowego odcinka Szlaku E3 może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności, dowolnym kierunku oraz dowolnym sposobem (spośród wymienionych w 3). Oba krajowe warianty Odznaki EB-E3 zdobywa się i weryfikuje niezależnie, lecz według tych samych zasad regulaminowych. Orientacyjny przebieg Szlaku E3 w Sudetach polskich i czeskich podają załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany przebiegu szlaku należy dostosować się do aktualnie obowiązującego oznakowania.
 6. Przebycie każdego etapu Szlaku E3 należy udokumentować książeczkami turystyki kwalifikowanej (np. GOT) albo samodzielnie prowadzoną kroniką. Samodzielnie prowadzona kronika powinna zawierać następujące informacje:
  • dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres),
  • daty wycieczek,
  • trasy wędrówek,
  • potwierdzenia wycieczek (np. pieczątki mijanych obiektów turystycznych, bilety wstępu zwiedzonych przy trasie miejsc, fotografie zdobywającego przy charakterystycznych punktach trasy, podpisy i pieczątki kadry turystycznej uczestniczącej w wycieczce).
   Zdobywca przedstawiający do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej dostarcza razem z nimi wykaz chronologiczny wycieczek zaliczanych do Odznaki EB-E3, tak aby weryfikator mógł łatwo odnaleźć w książeczkach wszystkie etapy Szlaku E3.
 7. Do potwierdzania wycieczek uprawnieni są przewodnicy turystyczni i przodownicy turystyki kwalifikowanej, z uwzględnieniem ich merytorycznych oraz terytorialnych zakresów uprawnień.
 8. Zdobywanie Odznaki EB-E3 nie wyklucza jednoczesnego zdobywania innych odznak PTTK.
 9. Weryfikację Odznaki EB-E3 prowadzi Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław. Weryfikatorzy mają prawo do przeprowadzenia stosownej rozmowy z ubiegającym się o odznakę. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji i nadanie odpowiedniego wariantu Odznaki EB-E3 potwierdza się wydaniem legitymacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, zdobywający ponosi koszty zakupu odznaki i legitymacji oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 10. Wątpliwości związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygają weryfikatorzy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 11. Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 czerwca 2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Polsce:

Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska – Rozdroże pod Cichą Równią – Rozdroże pod Izerskimi Garbami – Rozdroże Izerskie – Bobrowe Skały – Jezioro Pilchowickie – Płoszczyna – Okole(1) – Maślak (Folwarczna)(2) – Skopiec(2)/Baraniec(2) – Radomierz – Schronisko PTTK "Szwajcarka" (Krzyżna Góra)3 – Starościńskie Skały – Skalnik1 – Kamienna Góra – Chełmiec(1) – Szczawno Zdrój – Wałbrzych-Rusinowa – Klasztorzysko(1) – Zamek Grodno – Wielka Sowa(1) – Srebrna Góra (Ostróg)2 – Bardo – Szeroka Góra(2)/Kłodzka Góra(2) – Przełęcz Kłodzka – Jaskinia Radochowska – Lądek Zdrój – Stary Gierałtów – Czernica2 – Nowa Morawa – Schronisko PTTK "Na Śnieżniku" – Jodłów – Międzylesie – północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa). Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia polskiego wariantu Odznaki EB-E3: Jakuszyce (granica państwa) – Przełęcz Szklarska oraz północny skraj Boboszowa – Boboszów (granica państwa).

Orientacyjny przebieg odcinka sudeckiego Szlaku E3 w Czechach:

Studený – Studenec(3) – Jedlová(3) – Luž3 – Hvozd1 – Velký Vápenný(1) – Ještěd(3) – Liberec – Bedřichov – Nová Louka – Jizera(3) – Smědava – Předěl – Jizerka (Bukovec)(3) – Harrachov – Harrachov (granica państwa). Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice – Králíky – Klepý (Klepáč)(1) – Králický Sněžník1 – Horská chata "Paprsek" – Ramzová – Keprník(1) – Červenohorské sedno – Praděd(3) – Vysoká hole(1) – Rýmařov – Slunečná(1) – Budišov nad Budišovkou – Vikštejn(3) – Hradec nad Moravicí – Fulnek – Suchdol nad Odrou – most na Odrze przed Bernaticami nad Odrou. Przebycie poniższych fragmentów Szlaku E3 nie jest wymagane do zdobycia czeskiego wariantu Odznaki EB-E3: Harrachov – Harrachov (granica państwa) oraz Dolní Lipka (granica państwa) – Dolní Boříkovice.

Przypisy do załączników:

 1. Szczyt jest zaliczany do odznak "Korona Sudetów" lub "Sudecki Włóczykij" i/lub „Diadem Polskich Gór”.
 2. Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu.
 3. Patrz przypis 1. Szlak E3 przechodzi obok szczytu; na wierzchołek prowadzi tzw. odboczka.
help_outline