Odkryj Twierdzę Modlin PTTK Nowy Dwór Mazowiecki

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, w porozumieniu z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek, ustanawia odznakę „Odkryj Twierdzę Modlin”. Chcemy w ten sposób promować walory krajoznawcze Twierdzy Modlin oraz zachęcać do zdobywania odznak PTTK.
 2. Możesz zdobywać odznakę, jeśli masz co najmniej 6 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz robić to pod opieką rodzica lub opiekuna.
 3. Aby zdybywać odznakę, wcześniej pobierz legitymację odznaki. Otrzymasz ją w jednym z tych miejsc:
  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Centrum Edukacji Historycznej ul. Bema 200 C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Front Modlin ul. Bema 500, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Odznakę możesz zdobywać w dowolnym czasie. Termin i czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Aby zdobyć odznakę, musisz:
  • zwiedzić minimum 6 z 8 obiektów, które wymieniamy w załączniku do tego regulaminu,
  • potwierdzić to w legitymacji odznaki.
 6. Potwierdzenie stanowią:
  • zdjęcia, które zrobisz podczas zwiedzania,
  • pieczątki w legitymacji zrobione przez pracowników odwiedzonych punktów.
 7. Możesz zwiedzać atrakcje w dowolnej kolejności.
 8. Kiedy wypełnisz legitymację, złóż ją do weryfikacji w jednym z tych miejsc:
  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Centrum Edukacji Historycznej ul. Bema 200 C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Front Modlin ul. Bema 500, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 9. Jeśli zweryfikujemy Twoją legitymację odznaki, oznacza to, że:
  • potwierdzamy, że otrzymujesz odznakę,
  • możesz pobrać odznakę i ją nosić.
 10. Odznakę możesz pobrać w tym samym miejscu, w którym złożyłeś legitymację do weryfikacji.
 11. Ten regulamin został przyjęty 3 grudnia 2021 roku, na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwałą nr 1.
 12. Zarząd Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim daje sobie prawo do interpretowania zapisów tego regulaminu.

Załącznik 1

Źródło Kopia
 1. Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
 2. Podziemia Frontu Księcia Warszawskiego
 3. Centrum Edukacji Historycznej – Modlin Prochownia
 4. Wieża Czerwona
 5. Dawne Kasyno Oficerskie
 6. Cmentarz Wojenny – mauzoleum gen. Edwarda Malewicza
 7. Reduta Napoleona
 8. Pomnik Obrońców Modlina 1939 roku