Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich PTTK Jasło

Aktywna S: 4
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

W celu popularyzacji najpiękniejszych terenów pogórzy polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawia Odznakę Turystyczną „Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich” przyznawaną za ich przejście szlakami turystycznymi.

 1. Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich składa się z 4 części.

 2.  

  1. Pogórze Przemyskie – przyznawana za przejście w Górach Słonnych i Pogórzu Przemyskim wyznaczonej trasy Sanok – Dynów.
  2. Pogórze Dynowsko – Strzyżowskie – przyznawana za przejście na Pogórzu Strzyżowsko – Dynowskim wyznaczonej trasy Dynów – Kołaczyce.
  3. Pogórze Ciężkowickie – przyznawana za przejście na Pogórzu Ciężkowickim wyznaczonej trasy Kołaczyce – Ciężkowice.
  4. Pogórze Rożnowskie – przyznawana za przejście na Pogórzu Rożnowskim wyznaczonej trasy Ciężkowice – Rożnów.
 3. Zdobywanie poszczególnych części odznaki odbywa się w dowolnej kolejności, w nieograniczonym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
 4. Przebieg tras przez poszczególne Pogórza oraz liczbę punktów za pokonane odcinki zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 5. Zdobywanie Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania innych odznak GOT PTTK.
 6. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.
 7. Wypełnione książeczki Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odpowiedniej części odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 8. Wzory poszczególnych części odznaki zawiera załącznik nr 2.
 9. Ostateczną interpretacje tego regulaminu dokonuje terenowy referat weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.
 10. Regulamin został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 15-01-2019 r.

Załącznik 1

Źródło 

Punktacja do zdobywania Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich

Pogórze Przemyskie

Trasa Punkty według GOT
Sanok – Orli Kamień 8/6
Orli Kamień – Słonny Wierch (zachodni) 8/6
Słonny Wierch (zachodni) – Słonny Wierch (wschodni) 7/7
Słonny Wierch (wschodni) – Zawadka 10/13
Zawadka – Poręba Wysoka 6/4
Poręba Wysoka – Leszczawa Górna 5/6
Leszczawa Górna – Bircza 9/9
Bircza – Kopystańka (zachodnia) 10/9
Kopystańka (zachodnia) – Kopystańka 5/3
Kopystańka – Brylińce 5/7
Brylińce – Wapielnica 10/9
Wapielnica – Przemyśl 6/8
Przemyśl – Aszczycówka – Łętownia 10/10
Łętownia – Karczmarowa 7/5
Karczmarowa – Bukowy Garb 4/4
Bukowy Garb – Helusz 7/7
Helusz – kota nad Nienadową 6/5
Kota nad Nienadową – Kopce 11/11
Kopce – kota nad Kosztową i Laskówką 10/10
kota nad Kosztową i Laskówką – Bachórz 5/7
Bachórz – Dynów 4/4
Sanok Dynów (razem) 153/150
Trasa: Dom Turysty w Sanoku – Dynów | mapa-turystyczna.pl

Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie

Trasa Punkty według GOT
Dynów – Na Gratach 11/9
Na Gratach – Ujazdy 4/5
Ujazdy – Wilcze 7/6
Wilcze – Kamienna 7/8
Kamienna – Niebylec 4/6
Niebylec – kota 445 nad Gwoździanką 6/4
kota 445 nad Gwoździanką – Godowa Górna 5/7
Godowa Górna – Brzeżanka 7/4
Brzeżanka – Kiczary Wyżne 13/12
Kiczary Wyżne – Sucha Góra 8/7
Sucha Góra – Zamek Krzemieniec 5/5
Zamek Krzemieniec – Królewska Góra 2/1
Królewska Góra – Czarnówka 13/14
Czarnówka – Wiśniowa 7/9
Wiśniowa – Bardo 14/11
Bardo – kota nad Gogołowem 7/9
Kota nad Gogołowem – Kołaczyce 10/11
Dynów – Kołaczyce (razem) 130/128
Trasa: Kołaczyce – Dynów | mapa-turystyczna.pl

Pogórze Ciężkowickie

Trasa Punkty według GOT
Kołaczyce – Liwocz 12/9
Liwocz – Gilowa Góra 16/17
Gilowa Góra – Ostry Kamień 7/7
Ostry Kamień – Brzanka 5/5
Brzanka – Rzepiennik Biskupi 6/6
Rzepiennik Biskupi – Skamieniałe Miasto 9/6
Skamieniałe Miasto – Ciężkowice 3/4
Kołaczyce – Ciężkowice (razem) 58/54
Trasa: Kołaczyce – Ciężkowice | mapa-turystyczna.pl

Pogórze Rożnowskie

Trasa Punkty według GOT
Ciężkowice – Bruśnik 8/7
Bruśnik – Falkowa 3/2
Falkowa – Bukowiec 5/3
Bukowiec – Siekierczyna 5/7
Siekierczyna – Bacówka Jamna 6/4
Bacówka Jamna – Jastrzębia Górna 6/8
Jastrzębia Górna – Sucha Góra 5/4
Sucha Góra – Styr 11/9
Styr – Olszowa 3/4
Olszowa – Bacówka Jamna 5/3
Bacówka Jamna – Bukowiec 5/5
Bukowiec – Przydonica 8/10
Przydonica – Dział – Gródek nad Dunajcem 4/4
Gródek nad Dunajcem – Majdan 7/5
Majdan – Rożnów 3/6
Ciężkowice – Rożnów (razem) 84/81
Sanok – Rożnów (razem) 452/436
Trasa: Ciężkowice, komisariat – Rożnów | mapa-turystyczna.pl
help_outline