Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej PTTK Radom

Aktywna S: 3
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej, zwana dalej odznaką, jest kontynuacją Odznaki Krajoznawczej Województwa Radomskiego ustanowionej przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Radomiu w 1982 r. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Radomskiej ustanowił Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. J. Wiśniewskiego w Radomiu w roku 2000.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Radomskiej oraz zachęcanie do ich poznawania.
 3. Ustanawia się następujące stopnie odznaki: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni w czasie wycieczek dowolnej formy turystyki.
 5. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił następujące wymagania:
  • stopień brązowy: zwiedził 15 miejsc wybranych z załączonego wykazu,
  • stopień srebrny: zwiedził kolejnych 25 miejsc z wykazu,
  • stopień złoty: zwiedził kolejnych 40 miejsc z wykazu.
  • Nie zalicza się miejsca zamieszkania osoby zdobywającej Odznakę.
 6. Poszczególne stopnie odznaki można zdobywać w dowolnym okresie czasu. Kolejny stopień odznaki można zacząć zdobywać po zweryfikowaniu stopnia niższego.
 7. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Weryfikacyjna działająca przy Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu na podstawie kroniki odznaki (dopuszczalna forma elektroniczna) z wiarygodnymi potwierdzeniami i krótkimi opisami obiektów. Potwierdzeniem może być: pieczątka z nazwą miejscowości, zdjęcie, podpis członka kadry programowej PTTK. Odznaka zostanie zweryfikowana w ciągu 3 tygodni od daty złożenia kroniki. Kronikę można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres biura Oddziału: ul. R. Traugutta 46/48, 26-600 Radom, lub w przypadkuwersji elektronicznej przesłać na adres ompttkradom@op.pl.
 8. Odznaki można zakupić w Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu.
 9. Osoby, które rozpoczęły zbieranie Odznaki Krajoznawczej Ziemi Radomskiej przed nowelizacją regulaminu, kolejny stopień zdobywają według niniejszego regulaminu.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki.
 11. Regulamin Odznaki został zatwierdzony w dniu 10 marca 2022 roku przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. J. Wiśniewskiego w Radomiu uchwałą nr 21/Z/XXII/2022 i obowiązuje od dnia uchwalenia. Traci moc regulamin z dnia 7.03.2000 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Altana, Góra (408 m n. p. m)
 2. Augustów k. Kozienic
 3. Bardzice
 4. Białobrzegi
 5. Bieliny k. Gielniowa
 6. Błędów
 7. Borkowice i Krakowa Góra
 8. Brzóza
 9. Bukówno
 10. Chlewiska
 11. Chodków
 12. Chotcza Górna
 13. Chynów
 14. Ciepielów
 15. Cmentarz partyzancki pod Skarbową Górą
 16. Cmentarz pomordowanych mieszkańców wsi Skłoby
 17. Czarnolas
 18. Dąbrowa k. Ciepielowa
 19. Drwalew
 20. Drzewica
 21. Gałki k. Gielniowa
 22. Garbatka-Letnisko
 23. Gielniów
 24. Głowaczów
 25. Góra Piekło k. Mirowa
 26. Góra Zgody k. Łęgonic Nowych
 27. Grabowiec k. Rzeczniowa
 28. Gródek k. Policznej
 29. Grójec
 30. Hucisko k. Ruskiego Brodu
 31. Iłża
 32. Jasieniec k. Grójca
 33. Jasionna k. Białobrzegów
 34. Jawor Solecki k. Lipska
 35. Jedlińsk
 36. Jedlnia
 37. Jedlnia-Letnisko
 38. Karolin k. Zwolenia
 39. Kaszów k. Starej Błotnicy
 40. Kazanów
 41. Klwów
 42. Kostrzyn
 43. Kowala-Stępocina
 44. Kozienice
 45. Lewiczyn k. Belska Dużego
 46. Lipie k. Błędowa
 47. Lipsko
 48. Łęczeszyce k. Belska Dużego
 49. Łęgonice k. Nowego Miasta
 50. Łęgonice Małe k. Nowego Miasta
 51. Magnuszew
 52. Mała Wieś
 53. Mniszew k. Magnuszewa
 54. Mogielnica
 55. Molendy k. Garbatki-Letnisko
 56. Nowa Wieś k. Warki
 57. Nowe Miasto nad Pilicą
 58. Odechów k. Skaryszewa
 59. Odrzywół
 60. Oleksów k. Gniewoszowa
 61. Opactwo k. Sieciechowa
 62. Orońsko
 63. Ossa k. Odrzywołu
 64. Pakosław k. Iłży
 65. Piłatka k. Iłży
 66. Pionki
 67. Policzna
 68. Promna
 69. Przybyszew
 70. Przysucha
 71. Przytyk
 72. Radom
 73. Rezerwat „Sokół”
 74. Rezerwat „Borowiec”
 75. Rezerwat „Modrzewina”
 76. Rezerwat „Okólny Ług”
 77. Rezerwat „Podlesie”
 78. Rezerwat „Puszcza u źródeł Radomki”
 79. Rezerwat „Sadkowice”
 80. Rezerwat „Starodrzew Dobieszyński”
 81. Rezerwat „Tomczyce”
 82. Rezerwat „Zagożdżon”
 83. Rezerwat „Źródło Królewskie”
 84. Anielin k. Rozniszewa
 85. Ruda Wielka k. Orońska (cmentarz z I wojny światowej)
 86. Ruski Bród k. Przysuchy
 87. Rzeczniów
 88. Rzuców k. Przysuchy
 89. Sieciechów
 90. Sienno
 91. Skaryszew
 92. Skrzynno
 93. Skrzyńsko
 94. Solec n. Wisłą
 95. Stara Błotnica
 96. Stefanków k. Chlewisk
 97. Stefanów (wioska partyzancka) k. Gałek
 98. Studzianki Pancerne
 99. Sycyna k. Zwolenia
 100. Szydłowiec
 101. Świerże Górne k. Kozienic
 102. Waliska
 103. Warka
 104. Wieniawa
 105. Wierzbica
 106. Wrzos k. Przytyku
 107. Wsola
 108. Wysokie Koło k. Gniewoszowa
 109. Wyśmierzyce
 110. Zajezierze
 111. Zbożenna k. Przysuchy
 112. Zwoleń
 113. Żuków k. Wieniawy
 114. Żytkowice k. Pionek
help_outline