Odznaka Małego Szlaku Beskidzkiego PTTK Myślenice

Aktywna S: 1
Regiony:  Beskidy
Cześciowe regiony:  MałopolskieŚląskie
Kategorie:  Szlaki długodystansowe
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło
  1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTTK Oddziału „Lubomir” w Myślenicach „Małego Szlaku Beskidzkiego” (zwana dalej MSB) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona z okazji jubileuszu 90 lat zorganizowanej turystyki na ziemi myślenickiej.
  2. Celem tej odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach.
  3. Odznakę MSB uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku czerwonego prowadzącego z Bielska Białej na Luboń Wielki. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę tą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np. GOT PTTK.
  4. Odznakę MSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.
  5. Poświadczenie odbytych wycieczek dokonuje się w książeczce GOT PTTK, wypełniając ją zgodnie z regulaminem GOT PTTK. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przodowników TG PTTK, organizatorów turystyki PTTK (podpisy powinny być uzupełnione o nr. legitymacji ew. pieczątką). Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.
  6. Po przejściu całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia wypełnioną książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach osobiście bądź przesyłając pocztą na adres Oddział PTTK Lubomir Rynek 27, 32-400 Myślenice.
  7. Odznakę można zdobyć również przedkładając do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach potwierdzenie wcześniej zdobytej i zweryfikowanej odznaki według innych instytucji i regulaminów. Do zdobycia odznaki MSB zalicza się weryfikacje od 1 stycznia 2017 r.
  8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach
  9. Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą nr….. w dniu 11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.