Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic.
 2. Odznaka Góry bez granic została ustanowiona w celu popularyzacji zintegrowanej sieci górskich szlaków turystycznych po obu stronach granicy polsko-słowackiej, wędrowania po naszych wspólnych górach (szczególnie wzdłuż granicy i przez granicę) i poznawania lokalnych atrakcji przyrodniczych i kulturowych w Polsce i w Słowacji.
 3. Odznaka Góry bez granic jest regionalną odznaką pieszej turystyki aktywnej, którą może zdobywać każdy turysta wędrujący polskimi i słowackimi górskimi szlakami turystycznymi w Karpatach po obu stronach granicy. Do odznaki liczą się wycieczki od 1 kwietnia 2019 r.
 4. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki, uwzględniać ostrzeżenia dotyczące pogody i zagrożenia lawinowego oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych i w rejonie granicy państwowej. Odbywając wycieczki w warunkach zimowych zaleca się korzystanie z nart lub rakiet śnieżnych.
 5. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki. Do obliczania punktów za wycieczki w polskiej części Karpat należy korzystać z punktacji zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”, a do obliczania punktów za wycieczki w słowackiej części Karpat z „Punktacji do GOT PTTK poza granicami Polski” zamieszczonym za stronach internetowych PTTK COTG.
 6. Odznaka Góry bez granic posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywa się po kolei, przy czym w jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Zdobywanie punktów na kolejny stopień odznaki można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu poprzedniego stopnia. Czas potrzebny na zdobycie każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony – można je zdobywać przez kilka lat.
 7. Aby zdobyć Odznakę Góry bez granic należy uzyskać:
  • na stopień brązowy co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 25 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów,
  • na stopień srebrny co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów,
  • na stopień złoty co najmniej 200 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów.
   Turyści spoza Polski i Słowacji mogą wybrać dowolnie, czy uzyskują takie ilości punktów, jak Polacy, czy jak Słowacy.
 8. Zdobywanie odznaki Góry bez granic nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
 9. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov są odpowiedzialne za promocję i przyznawanie odznaki Góry bez granic oraz rozstrzygają wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu.
 10. Po uzyskaniu wystarczającej ilości punktów na zdobywany stopień odznaki, wypełnione książeczki GOT PTTK, zawierające ewidencję przebytych wycieczek z punktacją i z potwierdzeniami terenowymi, należy dostarczyć do weryfikacji (przyznania odznaki). Odznakę turystyczną Góry bez granic przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Klub Slovenských Turistov Sekcja turystyki pieszej (KST S-PT) w Bratysławie oraz upoważnione przez nich lokalne oddziały lub kluby PTTK i KST. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie; zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 11. Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc ma kształt koła o średnicy 3,5 cm, wykonana jest z metalu, a stopnie odznaki oznaczone są odpowiednimi kolorami. Wzór odznaki przedstawiony jest w załączniku do regulaminu.
 12. Regulamin niniejszy został ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov, w dniu 23 maja 2019 r, w Dolnym Kubinie, w ramach realizacji projektu Interreg pn. Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny, w latach 2018–2020.
 13. W ramach ww projektu zostaje wykonanych 200 odznak, które pierwsi zdobywcy będą otrzymywać za darmo.
help_outline