Przyjaciel Klubu Turystyki Motorowej Tajfun Poraj PTTK Poraj

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki motorowej oraz zwiedzanie obiektów krajoznawczych wymaganych do książeczki MOT (Motorowa Odznaka Turystyczna).
 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki.
 3. Dzieci mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.
 4. Odznaka jest jednostopniowa.
 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 6. Potwierdzenia w postaci wlepek rajdowych lub stempli okolicznościowych wraz z podpisem kogoś z kierownictwa rajdu należy zbierać w książeczce MOT.
 7. Potwierdzenia z obiektów obowiązkowych należy zbierać w książeczce motorowej. Potwierdzeniem są pieczątki, które można zdobyć w wymienionych w Regulaminie obiektach obowiązkowych lub zdjęcia osoby ubiegającej się o odznakę na tle tych obiektów. Potwierdzeń w kronice mogą również dokonywać przodownicy turystyki motorowej PTTK obecni w trakcie wycieczki.
 8. Aby zdobyć Odznakę Krajoznawczą „Przyjaciel Klub Turystyki Motorowej Tajfun Poraj”, należy uczestniczyć w 10. imprezach motorowych organizowanych przez KTM Tajfun Poraj, albo zamiennie uczestniczyć w 3. imprezach motorowych organizowanych również przez KTM Tajfun Poraj i zwiedzić obiekty obowiązkowe do Regulaminu Motorowej Odznaki Turystycznej z terenu województwa śląskiego.
 9. Odznaka może być przyznana honorowo bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu Turystyki Motorowej Tajfun Poraj.
 10. Do wymogów regulaminowych zalicza się rajdy zorganizowane przez KTM Tajfun Poraj, na których był obecny turysta przed powstaniem Regulaminu.
 11. Wypełnioną książeczkę MOT po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Klubu Turystyki Motorowej Tajfun Poraj na adres: ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj.
 12. Odznakę można zakupić po zweryfikowaniu wyłącznie w KTM Tajfun Poraj przy Oddziale PTTK w Poraju.
 13. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do KTM Tajfun Poraj.
 14. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 3/03/2021 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju w dniu 3.03.2021 r.

Regulamin opracował Michał Całka – Przodownik Turystyki Motorowej.

Projekt odznaki członkowie Klub Turystyki Motorowej Tajfun Poraj.

Załącznik 1

Wykaz obiektów obowiązkowych

 1. Częstochowa – zespół klasztorny na Jasnej Górze.
 2. Chorzów – Górnośląski Park Etnograficzny.
 3. Pszczyna – Skansen-Zagroda Wsi Pszczyńskiej.
 4. Ślemień – Żywiecki Park Etnograficzny.
 5. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga.
 6. Tarnowskie Góry – zabytkowa kopalnia srebra.
help_outline