Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej PTTK Białystok

Aktywna S: 4
Regiony:  Podlaskie
Kategorie:  Przyroda
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka turystyczno – krajoznawcza "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" została ustanowiona przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK Białystok z inicjatywy Młodzieżowego Klubu Turystycznego.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej – jednego z największych obszarów leśnych i parków krajobrazowych w Polsce oraz popularyzacja wszelkich form turystyki i aktywnego wypoczynku.
 3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył siedem lat, w trakcie rajdów, imprez turystyczno – krajoznawczych turystyki kwalifikowanej - pieszej, rowerowej, narciarskiej, wodnej, konnej.
 4. Odznakę można zdobywać w trakcie indywidualnych, bądź zorganizowanych wycieczek i rajdów.
 5. Odznaka "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" posiada stopnie:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
  • stopień popularny:
   • przebycie co najmniej 30 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej.
  • stopień brązowy:
   • przebycie co najmniej 50 kilometrów tras turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej
   • zwiedzenie co najmniej 3 rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej
   • zwiedzenie ekspozycji przyrodniczo – etnograficznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu
  • stopień srebrny:
   • przebycie co najmniej 100 kilometrów tras turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej
   • zwiedzenie co najmniej 3 rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej
   • przejście co najmniej jednej ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Puszczy Knyszyńskiej
   • zwiedzenie Arboretum im. Powstańców 1863r i Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej w Kopnej Górze
  • stopień złoty:
   • przebycie co najmniej 150 kilometrów tras turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej
   • zwiedzenie co najmniej 9 rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej
   • przejście co najmniej 2 ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych w Puszczy Knyszyńskiej
   • zwiedzenie leśnego ogrodu Silvarium w siedzibie Nadleśnictwa Krynki w Poczopku
 7. Odznakę "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" można zdobywać jedynie w kolejności stopni.
 8. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, jednakże w ciągu roku kalendarzowego można zweryfikować odznaki w stopniu popularnym i brązowym
 9. Podstawą weryfikacji Odznaki jest przedłożenie książeczki – kroniki opracowanej w dowolny sposób, ale zawierającej:
  • datę wycieczki,
  • trasę wycieczki i ilość przebytych kilometrów,
  • krótkie opisy zwiedzanych obiektów,
  • potwierdzenia przebycia trasy – terenowe (pieczątki, bilety wstępu, inne) lub przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, organizatora wycieczki, w przypadku osób nieletnich także rodzica lub nauczyciela.
 10. Przebyte trasy i zwiedzane obiekty mogą być zaliczone tylko raz przy weryfikacji wszystkich stopni odznaki.
 11. Przy weryfikacji kolejnych stopni Odznaki należy przedstawić książeczki - kroniki zdobywania niższych stopni Odznaki.
 12. Odznakę weryfikuje Kapituła Odznaki powoływana i zatwierdzana przez Zarząd RO PTTK Białystok, działająca na podstawie odrębnego regulaminu.
 13. Odznaka "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" jest płatna a jej wyłącznym dystrybutorem jest: Regionalny Oddział PTTK, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15 – 002 Białystok, tef/fax. /085/ 744 56 50; /085/ 744 55 60, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com , ro.pttk.bialystok@neostrada.pl
 14. Wszystkie stopnie odznaki "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" mogą być nadawane honorowo przez Kapitułę Odznaki w dowód uznania działalności naukowej, publicystycznej, popularyzatorskiej, turystycznej, na rzecz ochrony przyrody, bądź dziedzictwa kulturowego.
 15. Odznaka nadawana honorowo jest bezpłatna.
 16. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kapituły Odznaki „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej”.
 17. Niniejszy regulamin zatwierdził Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku dnia 26.02.2020 r. uchwałą nr 4/02/2020.

Białystok 25.02.2020 r.

help_outline