Rajd Dookoła Opolszczyzny Oddział Regionalny Śląska Opolskiego

Aktywna S: 1
Regiony:  Opolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. W celu upowszechnienia turystyki kolarskiej, popularyzowania krajoznawstwa i elementów kultury regionu oraz lepszego poznania krajobrazu obszarów województwa opolskiego, ustanawia się jednostopniową odznakę „Rajd Dookoła Opolszczyzny”.
 2. Miejscowości podane w załączniku określają trasę rajdu. Miejscowości pogrubione stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój przejazd przez miejscowość.
 3. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie. Zaleca się jazdę w kierunku odwrotnym do ruchu zegara, co zapewnia korzystniejsze walory widokowe.
 4. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu o inne miejscowości, pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.
 5. Turyści niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie tylko w asyście osób dorosłych.
 6. Długość odcinka, który należy przejechać w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 km. Górnej granicy dziennej przejechanych kilometrów nie ogranicza się. Ze względu na walory krajoznawcze zaleca się, aby długość dziennego odcinka mieściła się w granicach 45-60 km.
 7. W celu weryfikacji odznaki uczestnik rajdu zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą przejechane odcinki tras i przejazdy przez punkty kontrolne w formie papierowej lub elektronicznej (skany, fotografie, zapisy na urządzeniach mobilnych).
 8. Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na odznakę KOT, jednak należy w tym celu zebrać potwierdzenia w osobnej książeczce KOT, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 9. W celu weryfikacji odznaki, po przejechaniu całej trasy, należy przekazać dokumentację rajdową Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu przy OR PTTK SO.
 10. Turyści, którzy ukończyli rajd mogą zakupić odznakę, po jej weryfikacji, w siedzibie OR PTTK SO.
 11. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.
 13. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku. Na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej regulamin został zatwierdzony w dniu 15 kwietnia 2019 roku uchwałą nr 07 przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 10 kwietnia 2000 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Cyfry umieszczone pomiędzy miejscowościami oznaczają odległości w kilometrach według Google Maps. Miejscowości pogrubione [oznaczone znakiem #] są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie przejazdu.

# Brzeg 5, Brzezina 7, # Małujowice 11, Młodoszowice 10, # Grodków 8, Jędrzejów 10, Jaszów 7, Karłowice Wielkie 11, # Otmuchów 9, Lubiatów 7, # Paczków 5, Ujeździec 12, # Kałków 12, # Sławniowice 9, Gierałcice 8, # Głuchołazy 8, # Pokrzywna 11, # Prudnik 8, Dytmarów 10, # Racławice Śląskie 7, # Pomorzowice 14, # Głubczyce 8, Równe 10, Zopowy 13, # Branice 13, # Pilszcz 7, Dzierżysław 6, # Kietrz 12, # Baborów 16, # Polska Cerekiew 23, Stara Kuźnia 9, # Sławięcice 3, # Ujazd 5, Jaryszów 12, # Strzelce Opolskie 8, # Jemielnica 11, Żędowice 12, # Kolonowskie 16, # Dobrodzień 23, # Borki Wielkie 21, Żytniów 10, # Praszka 8, Uszyce 11, # Byczyna 10, Komorzno 10, Szymonków 10, Woskowice Małe 18, # Jakubowice 8, # Namysłów 14, Minkowskie 15, Lubsza 8, # Brzeg.

Łączna długość trasy około 540 km.
30 potwierdzeń z miejscowości, w tym miejscowość początkowa rajdu dwa razy.

Opis punktów kontrolnych

 • Brzeg - zamek książąt brzeskich, obecnie Muzeum Piastów Śląskich, w 2018 r. wpisany na listę Pomników Historii
 • Brzeg - kościół św. Mikołaja, gotycki z XIV w; w zakrystii późnogotyckie freski ścienne
 • Brzeg - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, jedyne na Śląsku malowidła iluzjonistyczne i freski pędzla Jana Kubena
 • Małujowice - kościół św. Jakuba z XIII w., zwany Śląską Sykstyną, wewnątrz gotyckie polichromie, Biblia Pauperum
 • Małujowice - kamienny krzyż pojednania (pokutny), datowany na XIV-XVI w., przy murze kościelnym
 • Małujowice - miejsce bitwy pod Małujowicami 10 kwietnia 1741 r.
 • Grodków - fragmenty murów miejskich z XIV-XVI w. z wieżą Bramy Ziębickiej, wieżą Bramy Lewińskiej, basztą więzienną z renesansową attyką
 • Grodków - gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z XIII w., wnętrze manierystyczno-barokowe
 • Otmuchów - barokowy kościół z XVII w. śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
 • Otmuchów - zamek biskupi z XIII w. z końskimi schodami, rozbudowany w XVI w. w stylu renesansowym, w XVII w. przebudowywany w stylu barokowym
 • Otmuchów - renesansowy ratusz, podwójny zegar słoneczny z XVI w. zw. Zegarem Paracelsusa
 • Paczków - zespół średniowiecznych obwarowań miejskich zw. Polskim Carcassonne - ok. 1200 m murów obronnych, 19 baszt łupinowych, 4 wieże bramne
 • Paczków - Dom Kata z XVIII w., zbudowany metodą muru pruskiego, Centrum Informacji Turystycznej
 • Paczków - starówka wpisana w 2012 r. na listę Pomników Historii, ratusz pierwotnie renesansowy, przebudowany w stylu neoklasycystycznym
 • Paczków - Muzeum Gazownictwa, utworzone w byłej gazowni
 • Kałków - kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jerzego, późnoromańsko-gotycki z XIII w. z gotyckimi polichromiami
 • Sławniowice - kopalnia Marmur Sławniowice z ponad 700-letnią tradycją; głaz z tablicą informacyjną
 • Głuchołazy - XIII w. układ urbanistyczny miasta: rynek, XIX w. kamienice, lipa drobnolistna - pomnik przyrody, Wieża Bramy Górnej, mury miejskie
 • Głuchołazy - kościół św. Wawrzyńca z 1250 r., gotycki portal
 • Głuchołazy - dawny dom zdrojowy z 1882 r., ob. Instytut Dydaktyczno-Naukowy im. Vincenza Priessnitza Ośrodek Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
 • Głuchołazy - miasto Orderu Uśmiechu, fontanna Orderu Uśmiechu, Skwer Kawalerów Orderu Uśmiechu
 • Pokrzywna - siedziba Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, miejscowość wypoczynkowa
 • Prudnik - zespół klasztorny bonifratrów, z lat 1783-87: kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła, klasztor oo. bonifratrów
 • Prudnik - cmentarz żydowski z końca XIX w, min. mauzoleum rodziny Frankel,
 • Prudnik - wieża zamkowa zwana wieżą Woka, z XIII/XIV w.
 • Prudnik - willa rodziny Fränkel z końca XIX w., obecnie Prudnicki Ośrodek Kultury
 • Prudnik - Muzeum Ziemi Prudnickiej z Wieżą Bramy Dolnej
 • Prudnik - Centrum Tradycji Tkackich
 • Racławice Śląskie - Szwedzki Słup z ok. 1633 r., wotum dziękczynne,
 • Racławice Śląskie - kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIV w., przebudowywany, obecnie barokowy
 • Pomorzowice - kościół św. Jana Chrzciciela z 1613 r., obecny z 1846 r.
 • Pomorzowice - renesansowy pałac z 1614 r., gruntownie przebudowany w 1905 r. z zatarciem cech stylowych
 • Głubczyce - układ urbanistyczny Starego Miasta, z rynkiem o unikatowym w Europie kształcie ćwierci koła
 • Głubczyce - kościół pw. Narodzenia NMP, gotycki z XIII w., rozbudowany w XIV w., wielokrotnie przebudowywany
 • Głubczyce - zespół klasztorny franciszkanów zbudowany w l. 1753-70
 • Głubczyce - obwarowania miejskie, w tym mury obronne i baszty z II poł. XIII w.
 • Branice - założenie szpitalne zwane Miasteczkiem Miłosierdzia (ks. biskup Józef Nathan), w tym klasztor Sióstr Maryi Niepokalanej i Bazylika św. Rodziny; wewnątrz bazyliki Anielska Krata, arcydzieło metaloplastyki klasy europejskiej
 • Pilszcz - zabytkowy układ urbanistyczny z końca XVIII w., zagrody frankońskie wraz z zachowanym spichlerzem, parnikiem i piekarnikiem
 • Pilszcz - kościół pątniczy pw. Wniebowzięcia NMP z 1593 r., przebudowany w XVIII w., sanktuarium Matki Boskiej Pilszczańskiej
 • Kietrz - ruiny zamku-pałacu z XVI w., zamek przebudowany w XIX w. na pałac
 • Kietrz - rynek z kolumną Maryjną z 1730 r.
 • Baborów - drewniany kościół cmentarny św. Józefa, barokowy, z lat 1700-02; wnętrze zdobione polichromiami
 • Baborów - kamienny krzyż pojednania (pokutny), datowany na XIV-XVI w.
 • Polska Cerekiew - zamek z 1617 r., rezydencja Fryderyka von Oppersdorffa, przebudowany w XIX w. na pałac, na parterze biblioteka
 • Sławięcice - dawny niemiecki obóz koncentracyjny Blechhammer, krematorium, pomnik, pozostałości wież strzelniczych i bramy wjazdowej
 • Sławięcice - zespół dworski: park, fragment pałacu książąt Hohenlohe – Öhringen; barokowy pawilon ogrodowy – Belweder z 1802 r.
 • Ujazd - zamek biskupi z XIII w. Rozbudowany w XIV w. w stylu gotyckimi, przebudowany w stylu renesansowym w XVI w. W XVIII w. założenie przebudowano na barokowy pałac. Obecnie odrestaurowana ruina.
 • Strzelce Opolskie - ruiny zamku książąt opolskich z XIV w., przebudowany w XVI i XIX w., park miejski z 1832 r.
 • Strzelce Opolskie - zabudowania dawnego Browaru Miejskiego J. Steinitza (1898-1900), przekształcone w obiekt hotelowo-restauracyjny Centrum Browar
 • Jemielnica - zespół klasztorny cystersów utworzony w XIII w.: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wystrój barokowy; klasztor, obecnie plebania; kaplica; dom ze spichlerzem, młyn
 • Kolonowskie - drewniany dom - dawne biuro huty żelaza. Obecnie Izba Regionalna Historii Lokalnej; pomnik Colonny
 • Dobrodzień - drewniany kościół cmentarny pw. św. Walentego, z połowy XVII w.
 • Dobrodzień - cmentarz żydowski z XVIII w.
 • Dobrodzień - zespół pałacowo-parkowy z 1848 r., park krajobrazowy z kamiennym mostem dworskim z 1610 r.
 • Borki Wielkie - drewniany kościół cmentarny śś. Marcina i Bartłomieja z 1697 r., korpus świątyni konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej
 • Praszka - Muzeum Regionalne
 • Praszka - synagoga z XIX w., obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 • Byczyna - zespół urbanistyczny miasta: zachowane niemal w całości średniowieczne mury obronne, fosa i bramy: Polska, Niemiecka i Piaskowa; ratusz o cechach baroku i klasycyzmu; zabytkowa zabudowa rynku
 • Jakubowice - drewniany kościół NMP Królowej Polski z 1585 r.
 • Jakubowice - neoklasyczny pałac z 1882 r., obecnie hotel i restauracja Jakubus
 • Namysłów - układ urbanistyczny miasta z murami obronnymi, Bramą Krakowską z XIV w. i ratuszem, pierwotnie gotyckim, przebudowanym w duchu renesansu
 • Namysłów - zamek książęcy z 1360 r., siedziba Browaru Namysłów
 • Namysłów - dawna szkoła ewangelicka z 1789 r., obecnie Izba Regionalna.
help_outline