Rajd Kolarski Dookoła Dawnego Województwa Elbląskiego PTTK Elbląg

Aktywna S: 1
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki jak również dla spopularyzowania zabytków kultury i lepszego poznania krajobrazu obszaru dawnego województwa elbląskiego, Komisje Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Oddziału PTTK w Kwidzynie organizują stałą imprezę kolarską pod nazwą „RAJD KOLARSKI DOOKOŁA DAWNEGO WOJEWÓDZTWA ELBLĄSKIEGO”, który jest kontynuacją byłego „RAJDU KOLARSKIEGO DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA ELBLĄSKIEGO”.
 2. Trasa rajdu przebiega drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. Miejscowości podkreślone w załączniku stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt pieczątką z nazwą miejscowości lub zdjęciem turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości albo na tle charakterystycznego obiektu.
 4. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.
 5. Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnik rajdu nie ma wyznaczonego terminu jego rozpoczęcia ani też ukończenia. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.
 6. W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem. 7 Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie, jak również indywidualnie potwierdza w punktach kontrolnych przebycie trasy. Uczestnicy jadący grupowo są uważani za grupę indywidualnych turystów.
 7. Dzienny przejazd uczestnika rajdu powinien wynosić minimum 15 km.
 8. Potwierdzenia odbytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne dokonuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonej „Książeczce wycieczek kolarskich” lub specjalnie opracowanej kronice – także w formie elektronicznej, jednoznacznie wskazującej pobyt turysty w miejscowości będącej punktem kontrolnym.
 9. Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na KOT, jednak należy w tym celu prowadzić dodatkowo drugą „Książeczkę wycieczek kolarskich” zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 10. Uczestnik rajdu po przejechaniu przewidzianej niniejszym regulaminem trasy przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na jeden z poniższych adresów: Komisja Turystyki Kolarskiej, Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Krótka 5 lub Komisja Turystyki Kolarskiej, Oddział PTTK w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19
 11. Turyści, którzy ukończyli rajd zdobywają odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez organizatorów oraz odznakę „MIŁOŚNIK ZIEMI ELBLĄSKIEJ” w stopniu popularnym. Obie odznaki są odpłatne.
 12. Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisjom Turystyki Kolarskiej PTTK w Elblągu i Kwidzynie.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Zarząd Oddziału PTTK w Kwidzynie.

Regulamin zatwierdzono pierwotnie przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Elblągu w dniu 08.02.1988 roku, a jego aktualizację uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu w dniu 19.12.2017 roku i uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Kwidzynie w dniu 19.12.2017 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Cyfry umieszczone pomiędzy nazwami miejscowości oznaczają odległości w km wg Atlasu Samochodowego Polski. Miejscowości pogrubione są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu.

ELBLĄG 8 Rubno Wlk. 6 Nadbrzeże 2 SUCHACZ 5 Kadyny 4 TOLKMICKO 6 Chojnowo 3 Krzyżewo 6 FROMBORK 12 Nowa Pasłęka 7 BRANIEWO 7 GRONOWO 3 Podleśne 10 ŻELAZNA GÓRA 15 LELKOWO 12 PIENIĘŻNO 4 Kajnity 6 Bornity 10 ORNETA 4 Drwęczno 10 Spędy 6 WILCZĘTA 8 Słobity 13 PASŁĘK 12 Pochylnia Buczyniec 13 MYŚLICE 7 Przezmark 6 STARY DZIERZGOŃ 8 Bądze 8 Kamieniec 5 Olbrachtowo 8 SUSZ 7 Bałoszyce 9 KISIELICE 5 Limża 6 TRUMIEJE 6 Czarne Dolne 9 GARDEJA 14 Rusinowo 3 NEBROWO WLK. 10 Grabowo 8 KWIDZYN 6 KORZENIEWO 9 JANOWO 8 Rudniki 5 BIAŁA GÓRA 16 Miłoradz 4 Kraśniewo 5 MALBORK 13 NOWY STAW 6 Lichnowy 8 Nowa Cerkiew 5 OSTASZEWO 5 Nowa Kościelnica 5 Żuławki 7 MIKOSZEWO 6 Jantar 5 Stegna 5 SZTUTOWO 6 Rybina 10 NOWY DWÓR GDAŃSKI 11 MARZĘCINO 8 Kępki 9 ELBLĄG

Łączna długość trasy rajdu wynosi około 463 km.

Załącznik 2

help_outline