Rajd Kolarski Szlakami Władysława Huzy PTTK Gliwice

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. W celu uczczenia 40 rocznicy śmierci ppłka Władysława Huzy, założyciela TKK PTTK w Gliwicach oraz propagowania turystyki kolarskiej i krajoznawstwa, Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach ustanawia odznakę turystyczną "RAJD KOLARSKI SZLAKAMI WŁADYSŁAWA HUZY" zwaną dalej odznaką.
 2. Odznaka posiada jeden stopień
 3. Odznakę może zdobyć każdy kto:
  1. ukończył 10 rok życia,
  2. zwiedził 8 spośród miejscowości zamieszczonych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
  3. odbył wielodniową wycieczkę kolarską na jednej z tras wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (trasę można pokonać w kilku etapach w różnych latach, przy czym jeden etap nie może trwać krócej niż 3 dni).
 4. Odznakę przyznaje Zarząd TKK im. Wł. Huzy w Gliwicach na podstawie przedłożonych książeczek wycieczek kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej kroniki. Odznaka jest odpłatna.
 5. Wykonanie zadań regulaminowych należy potwierdzić na zasadach obowiązujących przy zdobywaniu Kolarskiej Odznaki Turystycznej, przy czym potwierdzenie zwiedzania miejscowości należy dokonać na zasadach obowiązujących przy potwierdzaniu zwiedzania parku narodowego lub obowiązkowego obiektu zabytkowego.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2000 r.
 7. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu posiada Zarząd TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach.

Załącznik 1

Źródło 
 1. Wykaz miejscowości związanych z życiem Wł. Huzy

  • Augustów - uczestnik Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy.
  • Bielsko-Biała - służba w wojsku w 1 Dywizji Górskiej.
  • Bochnia - częsty pobyt, wybudował tu własny dom, pochowany na miejskim cmentarzu.
  • Chudów - miejsce ostatniej wycieczki rowerowej.
  • Gliwice - tu mieszkał w latach 1948-59.
  • Gorlice - uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum.
  • Grybów - miejsce urodzin.
  • Katowice - miejsce śmierci.
  • Kraków - służba w wojsku w 20 pułku piechoty (kapitan - zastępca dowódcy).
  • Mszana Dolna - uczęszczał do szkoły podstawowej.
  • Nowy Sącz - uczęszczał do gimnazjum, służba w wojsku w 1 Pułku Strzelców Pohalańskich.
  • Przemyśl - uczęszczał do gimnazjum i zdał maturę.
  • Warszawa - ukończyl Wyższą Szkołę Wojenną, praca w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
  • Zakopane - udział w Międzynarodowym Rajdzie Kolarskim AIT.
 2. Wykaz tras rowerowych przebytych przez Wł. Huzę

  • Gliwice - Bochnia - Gliwice
  • Gliwice - Lesko
  • Gliwice - Zakopane - Kraków
  • Warszawa - Gdynia
  • Warszawa - Kraków
  • Warszawa - Augustów - Olsztyn
help_outline