Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo - turystycznych, dorobku i wartości historycznych województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawia regionalną odznakę kolarską „Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego”.
 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu obiektów krajoznawczo - turystycznych znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych.
 4. Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunku przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.
 5. Potwierdzenia odcinków przejechanych tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonej "KSIĄŻECZCE WYCIECZEK KOLARSKICH" lub samodzielnie opracowanej kronice, która musi zawierać daty, trasy wycieczek, zwiedzane miejscowości z potwierdzeniem pobytu.
 6. Długość odcinka przejechanego na rowerze w ciągu jednego dnia musi wynosić, co najmniej 15 km.
 7. Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona do KOT oraz do "Rajdu Dookoła Polski" zgodnie z obowiązującymi dla tych odznak regulaminami.
 8. Turysta po odbyciu całej trasy przedstawia „Książeczkę Wycieczek Kolarskich" do weryfikacji na adres: PTTK „Szlak Brdy” Oddział Regionalny, ul. Sienkiewicza 1/I 85-037 Bydgoszcz z dopiskiem „Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
 9. Turyści, którym przyznano odznakę wykupują ją w siedzibie Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”.
 10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zespołowi Weryfikacji ww. odznaki „BKTR Gryf” przy R. O. PTTK „Szlak Brdy”.
 11. Regulamin zatwierdzony został na podstawie Uchwały Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” Nr 3/IX/2017 z dnia 12.12.2017r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Liczby umieszczone między nazwami miejscowości oznaczają odległości między nimi. Miejscowości napisane dużymi literami są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą miejscowości).

GRUDZIĄDZ – 18 – Rogoźno – 15 – ŁASIN – 10 – Lisnowo – 5 – Płowężek – 10 – JABŁONOWO POMORSKIE – 14- Bobrowo – 14 – BRODNICA – 18 – ŚWIEDZIEBNIA – 24 – RYPIN – 12 – Rogowo k/Rypina – 16 – SKĘPE – 16 – Tłuchowo – 17 – DOBRZYŃ n/Wisłą – 23 – WŁOCŁAWEK – 10 – Wistka Królewska – 22 – BARUCHOWO – 12 – LUBIEŃ KUJAWSKI – 11 – Chodecz – 20 – IZBICA KUJAWSKA – 26 – PIOTRKÓW KUJAWSKI – 20 – KRUSZWICA – 15 – Strzelno – 17 – MOGILNO – 37 – JANOWIEC WIELKOPOLSKI – 20 – ŻNIN – 26 – KCYNIA – 26 – SADKI – 26 – WIĘCBORK – 15 – Sępólno Krajeńskie – 10 – KAMIEŃ KRAJEŃSKI – 17 – Kęsowo – 12 – TUCHOLA – 26 – ŚLIWICE – 16 – Osie – 35 – NOWE – 9 – Mątawy – 39 - GRUDZIĄDZ

Łączna długość trasy: 690-700 km.

help_outline