Rodzinna Odznaka Turystyczna "Mama, Tata, Rower i Ja" PTTK Zawiercie

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Mama, tata, rower i ja” jest turystyczną odznaką zdobywaną na terytorium całego kraju, która promuje rodzinną turystykę rowerową. Odznaka ustanowiona jest przez Urząd Miejski w Zawierciu, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału w Zawierciu i Koło Miejskie w Zawierciu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Górnośląski.
 2. Cele odznaki:
  • Promocja wspólnego aktywnego spędzania wolnego czasu przez rodziny.
  • Popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu.
  • Edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze dzieci i młodzieży poprzez wspólne z rodzicami korzystanie z dróg publicznych, szlaków i ścieżek rowerowych.
  • Tworzenie i pogłębianie więzi rodzinnych oraz międzypokoleniowych więzi pomiędzy członkami rodzin.
  • Popularyzacja krajoznawstwa i umiłowania ziemi ojczystej.
  • Popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Odznakę tworzą postacie trzech osób na rowerach – mama, tata i dziecko i napisy: „Rodzinna odznaka turystyczna” oraz „Mama, tata, rower i ja”. Odznaka zawiera logo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz herb miasta Zawiercie i logo „Zawiercie brama na Jurę”.
 4. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna, do której należą: przedstawiciel UM w Zawierciu, prezesi lub ich upoważnieni przedstawiciele – Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK i Koła Miejskiego PKE w Zawierciu.
 5. Przyznanie odznaki następuje po weryfikacji dokumentacji krajoznawczej lub ewidencji wycieczek.
 6. Odznaka jest jednostopniowa.
 7. Starający się o odznakę przesyłający dokumenty weryfikacyjne, przesyłają je wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę zdobywają rodziny wspólnie uprawiające turystykę rowerową.
 2. Warunkiem zaliczenia wycieczki jest udział przynajmniej dwóch członków rodziny – osoby dorosłej i dziecka.
 3. Aby zdobyć odznakę należy odbyć w ciągu roku kalendarzowego minimum 6 wycieczek rowerowych.
 4. Przyznanie odznaki następuje po weryfikacji ewidencji wycieczek w dowolnej formie np.:
  • Książeczki odznaki "Mama, tata, rower i ja".
  • Notesu, zeszytu, itp.
 5. Potwierdzeniem udziału w wycieczce może być:
  • Pieczątka z nazwą miejscowości (instytucja, kościół, sołtys, sklep, bar, kiosk, kwiaciarnia, itp.).
  • Pieczątka organizatora imprezy.
  • Pieczątka przewodnika PTTK, instruktora PTTK.
  • Pieczątka organizacji lub instytucji.

Postanowienia końcowe

 1. Zdobywca otrzymuje odznakę po weryfikacji.
 2. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami (np. Kolarską Odznaką Turystyczną, Turysta Przyrodnik, Znam Zawiercie i Okolice, itp.).
 3. Zdobywający odznakę lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych i ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem odznaki. Dane osobowe będą się znajdowały w rejestrze odznak i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Autorzy odznaki: jej koncepcji, regulaminu i wzoru: Andrzej Wójcik (PTTK), Michał Oleś (PKE), Tomasz Wojtaszczyk (UM).
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.
help_outline