Rowerem dookoła Koszalina PTTK Koszalin

Aktywna S: 1
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo turystycznych dorobku i wartości historycznych powiatu koszalińskiego Zarząd Oddziału PTTK w Koszalinie ustanawia regionalna odznakę kolarską „Rowerem dookoła Koszalina”.
 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat.
 3.  
  1. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu OBOWIĄZKOWO trasy podanej w załączniku znajdujących się na trasie. Potwierdzeń punktów należy dokonać według opisu w załączniku.
  2. Zwiedzenie STAROMIEJSKIEJ TRASY w KOSZALINIE rowerem lub pieszo.
  3. Turyści mogą dodatkowo opisać inne trasy przejechane na rowerze, które znajdują się na terenie powiatu koszalińskiego, a odbiegające od głównej trasy.
 4. Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunków przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.
 5. Potwierdzenie odcinków przejechanych tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w zeszycie lub książeczce KOT PTTK.
 6. Przejechana trasa i obiekty mogą być zaliczane do zdobywania innych odznak.
 7. Odznakę weryfikuje i przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Kolarskiej w Koszalinie. Turysta po przejechaniu całej trasy przekazuje książeczkę KOT lub zeszyt wraz ze znaczkami pocztowymi i kopertą na przesyłkę zwrotną na adres: Oddział Koszaliński PTTK Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Kolarskiej, ul. Dworcowa 4/4, 75-201 Koszalin.
 8. Turyści, którym przyznano odznakę, wykupują ją w Biurze Oddziału Koszalińskiego PTTK. Najciekawsze opisy tras i kroniki będą premiowane nagrodami.
 9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2007 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Miejscowości napisane dużymi literami są Punktami Kontrolnymi, w których należy uzyskać odcisk pieczęci.

Trasa dookoła Koszalina

Jest to propozycja szlaku okrężnego wokół Koszalina. Opracowana została na podstawie istniejących szlaków rowerowych i pieszych powiatu koszalińskiego oraz istniejących ścieżek rowerowych. Długość trasy to 114 km.

KOSZALIN - Mścice - Strzeżenice - MIELNO - Unieście - ŁAZY- Osieki - Rzepkowo - IWIĘCINO - Wierciszewo - Kamionka (Arboretum) - KARNIESZEWICE - Krzykacz - Węgorzewo Koszalińskie - MASZKOWO - Policko - Wyszebórz - MANOWO - STRZEKĘCINO- Dunowo - Dunowo stacja PKP - Laski Koszalińskie - PARNOWO - Popowo - Dobre - STOISŁAW - Mścice – Koszalin (TRASA OBOWIĄZKOWA)

help_outline