Rowerem dookoła Powiatu Kołobrzeskiego Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

Aktywna S: 4
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Nadanie po raz pierwszy
Nadanie po raz pierwszy
Nadanie po raz drugi
Nadanie po raz drugi
Nadanie po raz trzeci
Nadanie po raz trzeci
Nadanie po raz czwarty
Nadanie po raz czwarty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku i wartości historycznych Powiatu Kołobrzeskiego, Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanawia Regionalną Odznakę Kolarską "Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego".
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu obiektów krajoznawczo - turystycznych znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych. Punkty kontrolne wyróżniono tłustym drukiem
 6. Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowościi kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunku przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.
 7. Potwierdzenia odcinków przejechania tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w "Książeczce Wycieczek Kolarskich".
 8. Długość odcinka przejechanego na rowerze w ciągu jednego dnia musi wynosić co najmniej 15 km, a nie powinna przekraczać 60 km.
 9. Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona do KOT.
 10. Turysta po przejechaniu całej trasy przekazuje "Książeczkę wycieczek kolarskich" do weryfikacji na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. E. Łopuskiego 46, 78 – 100 Kołobrzeg, który jest jedynym weryfikatorem i dystrybutorem tej odznaki.
 11. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje wyłącznie Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 12. Turyści, którym przyznano odznakę wykupują ją w Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu.
 13. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego".
 14. Odznaka Krajoznawcza " Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego " może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 15. Odznaka może być zdobywana wielokrotnie, jednak kolejny raz nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty zweryfikowania poprzedniej odznaki. Każda następna odznaka różni się kolorem otoku.
 16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Kołobrzegu.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015 r. i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Trasa Rajdu Kolarskiego „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego”

Wykaz miejscowości i odległości pomiędzy nimi:

Kołobrzeg - 7,3 - Grzybowo - 7,4 - Dźwirzyno - 8,2 - Karcino - 4,0 - Sarbia - 4,2 - Kędrzyno - 6,1 - Świecie Kołobrzeskie - 4,2 - Jarkowo - 3,5 - Starnin - 5,4 - Rzesznikowo - 2,4 - Rymań - 8,6 - Dębica - 9,0 - Wartkowo - 7,0 - Ramlewo - 4,0 - Robuń - 7,2 - Gościno - 8,9 - Pobłocie Wlk. - 6,7 - Włościbórz - 4,4 - Piotrowice - 4,0 - Wrzosowo - 3,5 - Skoczów - 7,5 - Rusowo - 9,0 - Ustronie Morskie - 2,5 - Sianożęty - 11,0 - Kołobrzeg

Łączna długość trasy wynosi 146,0 kilometrów.

help_outline