Schroniska Tatrzańskie Oddział Hutniczo-Miejski Kraków

Aktywna S: 1
Regiony:  MałopolskieTatry
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Schroniska Tatrzańskie” jest odznaką regionalną, ustanowioną przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie z inicjatywy Klubu Turystyki Górskiej „Wierch”.
 2. Ustanowienie odznaki ma na celu popularyzację turystyki tatrzańskiej, zachęca do systematycznego poznawania walorów turystycznych, przyrody Tatr, historii regionu, ma służyć zbliżeniu narodów Polski i Słowacji.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę można zdobywać podczas indywidualnych lub zbiorowych wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej, przy zachowaniu zasad bezpiecznego poruszania się w terenie górskim, mając świadomość ryzyka wynikającego z uprawiania turystyki górskiej, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na terenie parków narodowych po obu stronach granicy. Zdobywanie odznaki przez nieletnich powinno odbywać się tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie potwierdzeń pobytu w schroniskach tatrzańskich w wykupionej książeczce „Schroniska Tatrzańskie”.
 6. Książeczki odznaki „Schroniska Tatrzańskie” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
 7. Potwierdzenie stanowi pieczątka z odwiedzanego schroniska. Nie dopuszcza się wklejania pieczątek na odrębnych kartkach i zdjęć.
 8. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 9. Po uzyskaniu potwierdzeń pobytu we wszystkich wymienionych obiektach turystycznych, książeczkę „Schroniska Tatrzańskie” należy przedłożyć do weryfikacji w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym Górskiej Odznaki Turystycznej przy Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, osobiście lub pocztą. Wpłatę na pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej należy dokonać na konto bankowe Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 10. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki i uprawnia do jej noszenia.
 11. Informacje i wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK we współpracy z Klubem Turystyki Górskiej „Wierch”.
 12. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznaki ponosi uczestnik.
 13. Powyższy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 21.01.2016 roku i od tego dnia obowiązuje.

Załącznik 1

Źródło 
 1. Schronisko Górskie PTTK na Polanie Chochołowskiej (1146 m n.p.m.)
 2. Schronisko Górskie PTTK na Hali Ornak (1100 m n.p.m.)
 3. Schronisko Górskie PTTK na Hali Kondratowej (1333 m n.p.m.)
 4. Hotel Górski PTTK Kalatówki (1198 m n.p.m.)
 5. Schronisko Górskie PTTK „Murowaniec” (1500 m n.p.m.)
 6. Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (1671 m n.p.m.)
 7. Schronisko Górskie PTTK nad Morskim Okiem (1410 m n.p.m.)
 8. Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Roztoki (1031 m n.p.m.)
 9. Chata Plesnivec (1290 m n.p.m.)
 10. Chata pri Zelenom plese (1550 m n.p.m.)
 11. Vysokohorská chata Encián na Skalnatom plese (1752 m n.p.m.)
 12. Skalnatá chata (1751 m n.p.m.)
 13. Horský hotel Sorea Hrebienok (1285 m n.p.m.)
 14. Bilíkova chata (1255 m n.p.m.)
 15. Zamkovského chata (1475 m n.p.m.)
 16. Rainerova chata (1301 m n.p.m.)
 17. Téryho chata (2015 m n.p.m.)
 18. Zbojnícka chata (1960 m n.p.m.)
 19. Horský hotel „Sliezsky dom“ (1670 m n.p.m.)
 20. Horský hotel „Popradské pleso“ (1500 m n.p.m.)
 21. Majláthova chata (1500 m n.p.m.)
 22. Chata pod Rysmi (2215 m n.p.m.)
 23. Horská chata pod Soliskom (1840 m n.p.m.)
 24. Žiarska chata (1280 m n.p.m.)
 25. Chata pod Náružím / Chata Cervenec (1420 m n.p.m.)
 26. Chata Zverovka (1020 m n.p.m.)
 27. Ťatliakova chata (1380 m n.p.m.)
 28. Chata Oravice (812 m n.p.m.)
help_outline