Szlak długodystansowy Beskidu Wyspowego Węglówka – Gruszowiec PTTK Myślenice

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Kategorie:  Szlaki długodystansowe
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło
  1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTTK Oddziału „Lubomir” w Myślenicach „Szlaku długodystansowego Beskidu Wyspowego Węglówka – Gruszowiec” (zwana dalej SDBW) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona z okazji jubileuszu 90 lat zorganizowanej turystyki na ziemi myślenickiej.
  2. Celem tej odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach.
  3. Odznakę SDBW uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku zielonego prowadzącego z Węglówki do przełęczy Gruszowiec. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę tą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np.GOT PTTK.
  4. Do zdobycia odznaki SDBW zalicza się wycieczki odbyte od 1 września 2022 r.
  5. Odznakę SDBW można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.
  6. Poświadczenie odbytych wycieczek dokonuje się w książeczce GOT PTTK, wypełniając ją zgodnie z regulaminem GOT PTTK. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przodowników TG PTTK, organizatorów turystyki PTTK (podpisy powinny być uzupełnione o nr. legitymacji ew. pieczątką). Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.
  7. Po przejściu całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia wypełnioną książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach osobiście bądź przesyłając pocztą na adres Oddział PTTK Lubomir Rynek 27, 32-400 Myślenice.
  8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach
  9. Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą nr….. w dniu 11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
  10. Przebieg szlaku: Węglówka – Lubomir – Lipnik – Wiśniowa – Ciecień – Szczyrzyc – Jodłownik – Kostrza – Tymbark – Paproć – Limanowa – Kuklacz – Łyżka – Pępkówka – Łukowica – Skiełek – Ostra – Cichoń – przełęcz Słopnicka – Mogielica – przełęcz E. Śmigłego-Rydza – Łopień – Dobra – Śnieżnica – przełęcz Gruszowiec. RAZEM 102 km