Szlaki Turystyczne Gminy Sulechów PTTK Zielona Góra

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubuskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

Urząd Miasta Sulechów, Sulechowski Dom Kultury oraz Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustalają następujące zasady zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.

 1. Odznakę ustanowiono w celu popularyzacji szlaków turystycznych Gminy Sulechów, poznania jej wartości turystycznych krajoznawczych i przyrodniczych.
 2. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 6 roku życia.
 3. Odznakę ustanowiono w trzech stopniach:
  • I stopień zostanie przyznany po przejściu lub przejechaniu na rowerze co najmniej jednego z niżej opisanych szlaków na terenie Gminy Sulechów:
   • Historyczny szlak bitewny - czerwony
   • Szlak pomników przyrody - zielony
   • Szlak mistrza ołtarza z Gościszowic - żółty
   • Szlak południowy - czarny
   • Szlak łącznikowy - czarny
   • Szlak łącznikowy - żółty
   • Szlak łącznikowy - niebieski
  • II stopień - pokonanie na rowerze lub pieszo co najmniej dwóch z pośród 7 wymienionych wyżej szlaków ( bez powtarzania wcześniejszych).
  • III stopień - przejście lub przejechanie pozostałych szlaków wg wykazu.
 4. Przejść lub przejazdów nie można powtarzać na poszczególne stopnie odznak.
 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.
 6. Odznakę można nabyć w Oddziale PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka 15 (deptak) lub w SULECHOWSKIM DOMU KULTURY Al. Wielkopolskie 3, po uprzednim udokumentowaniu w Książeczce wycieczek pieszych lub Książeczce wycieczek kolarskich.
help_outline