Szlakiem Stanic Rowerowych Miasta Kalety Bytomski Turystyczny Klub Kolarski Catena

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka powstała z inicjatywy Bytomskiego Klubu Kolarskiego „Catena” w Bytomiu oraz Burmistrza Miasta Kalety. Regulamin został zatwierdzony przez Oddział PTTK w Bytomiu Uchwałą z dnia 9.03.2023.
 2. Zdobywanie odznaki ma na celu zachęcenie jak największej ilości osób do aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzację walorów przyrodniczych oraz zapoznania turystów z przygotowaną dla rowerzystów infrastrukturą rowerową Kalet – Miasta Przyjaznego Rowerzystom.
 3. Odznaka posiada jeden stopień.
 4. Zalecane jest zdobywanie odznaki w formie wędrówek rowerowych, ale odznakę można zdobywać również w czasie wędrówek pieszych.
 5. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywające odznakę muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
 6. Aby zdobyć Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Stanic Rowerowych Miasta Kalety” należy odwiedzić oraz uzyskać potwierdzenia czterech stanic rowerowych:
 7. Potwierdzenia dokonujemy poprzez wykonanie kroniki zdjęciowej z opisem danego obiektu z w/w miejsc. Kronikę można przygotować w formie elektronicznej lub papierowej. Na zdjęciu musi się znajdować osoba zdobywająca odznakę na tle zwiedzanego obiektu z jego charakterystyczna cechą. / na tle danej stanicy, tablicy edukacyjnej itp./ Na zgłoszeniu musi znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i telefon osoby zdobywającej odznakę.
 8. Weryfikacje książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy BTKK "Catena" w Bytomiu, ul. Żołnierza Polskiego 13 w poniedziałki godzina 18:00 gdzie można składać książeczki osobiście lub wysyłać na adres judowicher@gmail.com. Wszelkich informacji udziela kolega Piotr pod nr. tel. 695 309 302.
 9. Odznaka może być przyznawana jako honorowa z pominięciem wszystkich wymogów. Odznak honorowa będzie przyznawana osobom zasłużonym, pomagającym funkcjonowaniu odznaki jak również osobom, które przysłużyły w sposób szczególny w działalności BTKK "Catena" oraz Miasta Kalety w dziedzinie turystyki w szczególności rowerowej.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały w dniu 09.03.2023.
 11. Wzór odznaki. Cena za odznakę wynosi 10 zł.
 12. Dodatkowe, przydatne i pomocne informacje o turystyce, szlakach, ścieżkach i ciekawych miejscach Kalet na stronie Urzędu Miejskiego https://kalety.pl w zakładce turystyka.
 13. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez BTKK "Catena" w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.