Szlakiem Wygasłych Wulkanów STP Wędrowiec Lubin

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Szlak oznakowany kolorem żółtym. Zaczyna się w Legnickim Polu a kończy w Złotoryi
 2. Odznaka "Szlakiem Wygasłych Wukanów" jest odznaką regionalną Stowarzyszenia Turystyki Pieszej "Wędrowiec" w Lubinie, w skrócie: STP "Wędrowiec"
 3. Odznaka ma za zadanie promowanie i popularyzację walorów krajobrazowych, krajoznawczych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego.
 4. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat.
 5. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych, motorowych i innych.
 6. Wycieczka powinna być potwierdzona w książeczce(kronice wycieczki) przez uzyskanie potwierdzeń terenowych na trasie. Potwierdzeniem są: pieczątka np. sołtysa, w urzędzie, w zwiedzanym obiekcie lub zdjęcie na tle charakterystycznego miejsca lub obiektu z datą. Potwierdzeniem może być też wpis przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki.
 7. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" można zdobywać z innymi odznakami tyrystycznymi.
 8. Odznaka jest jednostopniowa.
 9. Do odznaki zalicza się obiekty od dnia 22.10.2020r. tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. 1.Okres zdobywania jest nieograniczony.
 10. Weryfikacji odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej książeczki lub kroniki, w której znajdują się informacje: Imię i Nazwisko zdobywającego odznakę, dane kontaktowe( adres, nr. telfonu, e-mail), data oraz trasa wycieczki, miejsce na potwierdzenia terenowe wraz ze wskazaniem miejsc lub obiektów z wykazu. Miejsce na ptwierdzenie weryfikacji.
 11. Ubiegający się o odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc lub obiektów przedstawia książeczkę(kronikę) do weryfikacji osobiście w siedzibie STP "Wędrowiec": STP "Wędrowiec" w Lubinie, ul. Kościuszki12/17, 59 - 300 LUBIN, czynne: wtorek 17.00 - 19.00, środa 10.00 - 13.00, czwartek 17.00 - 19.00, lub korespondencyjnie: STP "Wędrowiec" w Lubinie, ul. Jastrzębia 4/46, 59 - 300 Lubin
 12. Weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje upoważniony członek zarządu STP "Wędrowiec"
 13. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie a osoba zdobywająca odznakę ponosi koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszt zakupu odznaki.Odznakę nabywa się w siedzibie STP"Wędrowiec" - koszt 15 zł
 14. Konieczne opłaty (koszt korespondencji, koszt odznaki) można dokonać elektronicznie lub przelewem na konto STP "Wędrowiec", tytuł: Szlakiem Wygasłych Wulkanów, konto: BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
 15. Weryfikacja zostanie dokonana po zaksięgowaniu opłat.
 16. Interpretacja regulaminu należy do STP "Wędrowiec"
 17. Regulamin odznaki "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" został przyjęty na posiedzeniu Zarządu STP "Wędrowiec" w Lubinie dnia 22.10.2020r. i wchodzi w życie z dniem 22.10.2020r

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów i odcinki do potwierdzenia:

 1. Legnickie Pole – Jawor 18,0 km
  • Muzeum Bitwy pod Legnicą,
  • Bazylika Kolegiacka św. Jadwigi w Legnickim Polu
 2. Jawor – Pomocne 18.1 km
  • Kościół Pokoju,
  • Góra Rataj,
  • Wąwóz Myśliborski,
  • Czartowska Skała
 3. Pomocne – Sędziszowa (Wielisławka ) 16 km
  • Organy Wielisławskie
 4. Sędziszowa – Twardocice 17 km
  • Ostrzyca Proboszczowicka
 5. Twardocice – Grodziec 10,9 km
  • Zamek Grodziec
 6. Zamek Grodziec – Złotoryja 17,5 km
  • Baszta Kowalska,
  • Kopalnia Złota "Aurelia"
help_outline