Trójstyki Granic Polski Oddział Wojskowy PTTK Krosno Odrzańskie

Nieaktywna S: 1
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Ogólnopolska Odznaka PTTK „TRÓJSTYKI GRANIC POLSKI”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona w roku 2012 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki Rowerowej.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, ciekawych miejsc w Polsce oraz propagowanie turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu.
 3. Odznaka jest jednostopniowa, wzór odznaki zawiera załącznik do Regulaminu.
 4. Odznakę może zdobywać turysta kolarz, który ukończył 10 lat i spełni warunki zawarte w Regulaminie.
 5. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony i można ją zdobywać równocześnie z innymi odznakami.
 6. Warunki zdobywania Odznaki:
  • Odbycie wycieczek rowerowych do punktów kontrolnych wymienionych w Regulaminie odznaki, w których zbiegają się granice 3 państw.
  • Uzyskanie potwierdzenia w książeczce wycieczek kolarskich lub odrębnie prowadzonej karcie wszystkich 6 trójstyków granic Polski zgodnie z załączonym wykazem miejscowości – punktów kontrolnych.
  • Dopuszcza się udokumentowania trójstyku granic zdjęciem rowerzysty na tle obelisku lub słupa granicznego.
 7. Punkty kontrolne TRÓJSTYKI GRANIC POLSKI:
  1. Trójstyk – Polski – Rosji – Litwy – Bolcie (gmina Wiżajny)
  2. Trójstyk – Polski – Litwy – Białorusi – Stanowisko (gmina Giby)
  3. Trójstyk – Polski – Białorusi – Ukrainy – Orchówek (koło Włodawy)
  4. Trójstyk – Polski – Ukrainy – Słowacji – Ustrzyki Górne (styk znajduje się na szczycie Krzemieniec)
  5. Trójstyk – Polski – Słowacji – Czech – Jaworzynka (punkt zwany Trzycatek)
  6. Trójstyk – Polski – Czech – Niemiec – Porajów
 8. Odznakę przyznaje Komisja weryfikacyjna Odznaki „TRÓJSTYKI GRANIC POLSKI” Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.
 9. Dysponentem Odznaki jest Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim, który po zweryfikowaniu książeczki lub karty przyznaje Odznakę wraz z legitymacją.
 10. Odznaka jest odpłatna.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.
help_outline