Turysta Geolog PTTK Kielce

Aktywna S: 3
Regiony:  Świętokrzyskie
Kategorie:  Przyroda
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Geolog” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach z okazji otwarcia Geologicznej ścieżki dydaktycznej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie: I stopień brązowy, II stopień srebrny, III stopień złoty. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Termin zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 4. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zwiedzenia obiektach, lub własna kronika w formie papierowej nie uwzględnia się kronik w formie elektronicznej tzw. e-mail lub np. w formie plików jpg Potwierdzenie stanowi pieczątka zwiedzanego obiektu lub zwiedzanej miejscowości, zdjęcia z osobami na tle zwiedzanych obiektów zamieszczone w kronice. Potwierdzenia mogą także dokonywać przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy turystyki, kierownicy wycieczek szkolnych.
 5. Odznaka jest odpłatna.
 6. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez osoby ubiegające się o odznaki.
 7. Weryfikacje Odznaki prowadzi Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
 9. Warunki przyznania odznaki „Turysta Geolog”, na każdy stopień odznaki należy zwiedzić minimum pięć obiektów z wykazu jeden obiekt muzealny (wystawowy) i przejść jeden z wybranych szlaków turystycznych (przejście można podzielić na minimum 2 etapy).

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz obiektów

 1. Góra Miedzianka - rezerwat
 2. Góra Rzepka - rezerwat
 3. Góra Zelejowa - rezerwat
 4. Góra Żakowa
 5. Wąwóz Milechowy - rezerwat
 6. Góra Moczydło - rezerwat
 7. Góra Karczówka - rezerwat
 8. Biesak-Białogon - rezerwat
 9. Kadzielnia - kamieniołom
 10. Wietrznia – rezerwat
 11. Slichowice – rezerwat
 12. Kamienne kręgi w Tumlinie – rezerwat
 13. Barcza – rezerwat
 14. Kamieniołom Zachełmie – rezerwat
 15. Jaskinia Piekło
 16. Bukowa Góra
 17. Diabelski Kamień
 18. Góra Wymyślona

Kamieniołomy

 1. Jaworznia,
 2. Tumlin,
 3. Czerwona Góra,
 4. Szewce,

Muzea, obiekty do zwiedzenia

 1. Jaskinia Raj
 2. Muzeum PiG ul. Zgody
 3. Centrum Geoedukacji na Wietrzni
 4. Kadzielnia – system jaskiń Stara Prochownia i Wschodnia
 5. Muzeum skamieniałości w św. Katarzynie
 6. Muzeum minerałów pod zamkiem w Chęcinach od strony parkingu

Szlaki turystyczne

 1. Szlak czerwony Chęciny - Kielce 20 km
 2. Szlak niebieski Chęciny – Bukówka 27 km
 3. Szlak żółty Wierna Rzeka- Chęciny 20 km
 4. Szlak żółty Barcza- Bukowa Góra 11 km
 5. Szlak czarny Jaworznia Kamieniołom - Zalesie 11 km
 6. Szlak czerwony św. Katarzyna Masłów 10 km
help_outline