Twierdza Drezdenko Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubuskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Drezdenko.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Już w XI w. istniał tu ważny gród Drzeń na pograniczu polańsko-pomorskim, o który później Piastowie toczyli boje z Brandenburczykami. Przejęcie Drezdenka przez zakon krzyżacki w 1402 r. stało się pośrednio jedną z przyczyn bitwy pod Grunwaldem. Rycerze zakonni, panując do 1455 r. na prawym brzegu Noteci, tak zmienili bieg rzeki, że miasto znalazło się po ich stronie. Na polecenie elektora brandenburskiego, w latach 1603-1605 na wschód od miasta wybudowano ziemną twierdzę bastionową. Pracami kierował Holender Mikołaj van Kampe, który zastosował tutaj renesansowy model fortyfikacji o formie 5-ramiennej gwiazdy, z bastionami w narożach. O walorach obronnych twierdzy przekonali się Szwedzi w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy bezskutecznie oblegali warownię w lutym 1637 r., a zdobyli dopiero dwa lata później. Fortyfikacje opuszczone przez Prusaków zlikwidowano w 1763 r. Na ich miejscu powstało tzw. nowe miasto z oddzielnym rynkiem (obecnie pl. Wileński).

Twierdza Drezdenko

Obowiązkowe obiekty do zwiedzania

 1. Pałac późnobarokowy – we wschodniej części miasta, obecnie Gimnazjum nr 1, ul. Wolności.
 2. Spichlerz – dawny arsenał z XVII w. z szachulcową górną częścią nadbudowaną w XVIII w. zaadaptowany na spichlerz – obecnie siedziba Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej.
 3. Wały ziemne – wysokie na 12 m z szeroka fosą, za budynkiem muzeum. Fragment jednego z pięciu bastionów 5-ramiennego założenia twierdzy.
 4. Brama „Holm” - ( XVII, XVIII, 2 p. XIX w.) dawna brama forteczna. W przyziemiu przebiegał przez nią przejazd. Na górnych kondygnacjach, było pomieszczenie straży. Obok bramy znajdował się magazyn z bronią. Aktualnie jest to budynek mieszkalny, zaadaptowany na ten cel w 2 p. XIX w. Szczyt fasady zdobi maczuga z kolcami.
help_outline