Twierdza Kłodzko Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 2
Regiony:  Dolnośląskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Kłodzko.
 2. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.
 3. Obiekty fortyfikacyjne, na poszczególne stopnie odznaki wymienione są w Załączniku do regulaminu odznaki
  • na stopień srebrny należy zwiedzić twierdzę główną,
  • na stopień złoty mależy zwiedzić Fort Owcza Góra.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Twierdzę Kłodzko wzniesiono w miejscu dawnego zamku, który królował nad stolicą hrabstwa. Wzmianki o murowanej, kamiennej warowni pochodzą z początku XIV wieku, ale wiadomo, że wzniesiono ją na miejscu o wiele starszych, wspominanych w stuleciu XI fortyfikacji. I to właśnie ten gród warowny dał początek jednemu z najstarszych i niegdyś najważniejszych politycznie i gospodarczo miast obecnego województwa dolnośląskiego (dawniej Śląsk kończył się w okolicach Barda, o Kłodzku nigdy nie mówiono, że leży w jego granicach).

Kłodzki zamek został gruntownie przebudowany w 1577 roku przez Lorenza Krishke. Wiadomo również, że pięćdziesiąt lat później zawaliła się wieża zamkowa. W latach 1680-1702 na miejscu zamku Austriacy wybudowali potężną twierdzę, którą po zajęciu tych ziem przez Prusy Fryderyk II uczynił jeszcze silniejszą. Wspomnijmy, że w 1807 roku bezskutecznie oblegały ją wojska Napoleona. W czasie II wojny światowej był tu obóz jeniecki.

Twierdza jest jednym z najważniejszych obiektów architektury militarnej w Europie, a na pewno czołowym w Polsce. Wraz z częścią podziemi są udostępniana zwiedzaj Twierdza zbudowana została w okresie XVII i XVIII wieku i w okresie nowożytności oraz w wiekach XIX i XX stanowiła bardzo znaczący element obronny niemal w każdej wojnie prowadzonej przez nasz kraj.

Cała budowla wojenna zajmuje obszar aż 30 hektarów, która podzielona jest na poszczególne sektory. Twierdza Kłodzka składa się więc z: twierdzy głównej, fortu posiłkowego nazywanego Owczą Górą, miejskich obwarowań, które w części zachowały się do dzisiejszych czasów, a także umocnień polowych, znajdujących poza obrębem starego miasta kłodzkiego.

Wymagania

Twierdza Kłodzko

Obiekty które należało by zwiedzić na odznakę w stopniu srebrnym, są wymienione w punktach od 1-28 Planu Twierdzy Głównej. Autorzy regulaminu odznaki mają na uwadze niedostępność wymienionych elementów fortyfikacji, dlatego też niedostępne fortyfikacje należy krótko opisać lub potwierdzić wykonaną fotografią.

Obiekty które należy zwiedzić na odznakę w stopniu złotym:

 • Fort Owcza Góra
  • Korona Niska,
  • Korona Wysoka,
 • Czerwone Koszary,
 • Białe Koszary,
 • pozostałości Bramy Górnej oraz studni.
help_outline