Twierdza Modlin Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 5
Regiony:  Mazowieckie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Modlin.
 2. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.
 3. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów fortyfikacyjnych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  Stopień Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V
  popularny 1 1 1 1 -
  brązowy 1 2 1 2 -
  srebrny 1 3 1 3 1
  złoty 1 4 1 4 1
  honorowy - 8 5 5 -

1. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony. 1. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki. 1. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę. 1. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. 1. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6 1. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych. 1. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej. 1. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu. 1. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

I. Fortyfikacje Napoleońskie

 1. Wał obwodu wewnętrznego,
 2. Brama Północy,
 3. Korony bastionowe obwodu zewnętrznego,
 4. Reduta Napoleona.

II. Fortyfikacje Rosyjskie

 1. Brama Ostrołęcka,
 2. Spichlerz Jana Jakuba Gaya,
 3. Cytadela twierdzy,
 4. Wieża wodna,
 5. Brama Poniatowskiego,
 6. Brama Dąbrowskiego,
 7. Działobitnia Dehna,
 8. Elewator, młyn, piekarnia,
 9. Prochownia obwodu wewnętrznego,
 10. Prochownia obwodu zewnętrznego,
 11. Wał główny i mur Carnota
 12. Carskie bloki mieszkalne kadry,
 13. Kasyno oficerskie,
 14. Łaźnia i pralnia,
 15. Lunety ks. Warszawskiego i św. Jerzego,
 16. Fort Schildera, fort Ostrołęcki,
 17. Przedmoście Kazuńskie,
 18. Fort i Baszta św. Michała,

III. Pierwsza Linia Fortów Twierdzy Modlin

 1. Fort I Zakroczym,
 2. Fort II Kosewo,
 3. Fort III Pomiechówek,
 4. Fort IV Janówek,
 5. Fort V Dębina,
 6. Fort VI Małocice,
 7. Fort VII Cybulice,
 8. Fort VIII Grochale,
 9. Prochownie pierwszej linii fortów.

IV. Druga Linia Fortów Twierdzy Modlin

 1. Fort IX Grochale,
 2. Fort X Henrysin,
 3. Fort XI Strubiny,
 4. Fort XII Janowo,
 5. Fort XIII Błogosławice,
 6. Fort XIV Goławice – grupa fortowa,
 7. Dzieła forteczne od D-1 do D-4,
 8. Fort XIV A Toruń,
 9. Fort XV i XVB – grupa fortowa „Carski Dar”,
 10. Fort XVI Pomiechówek,
 11. Dzieło forteczne 7 i 8,
 12. Tunel forteczny,
 13. Fort XVII – grupa fortowa Janówek (Fort IV, D-9),
 14. Dzieło forteczne 10,
 15. Fort XVIII Boża Wola.

V. Fortyfikacje II RP

 1. Pięć lekkich schronów bojowych ckm z 1939 r.
 2. Schron eksperymentalny w grupie bojowej Carski Dar.
help_outline