Twierdza Nysa Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Opolskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Nysa.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

 1. Bastion św. Jadwigi – pomiędzy ul. Piastowską, Wincentego Pola i Armii Krajowej,
 2. Fort Wodny – Park Miejski,
 3. Reduta Kapucyńska – ul. Szlaki Chrobrego,
 4. Obwałowania Jerozolimskie zewnętrzne – linia biegnie od zach. przeciwstraży Fortu Prusy, wzdłuż ul. Otmuchowskiej,
 5. Reduta Kardynalska – ul. Wyspiańskiego,
 6. Obwałowania Jerozolimskie wewnętrzne – linia obrony biegnie od Reduty Jerozolimskiej (ul. Ujejskiego/ul. Mieczysława I) do rzeki przy górnej śluzie,
 7. Fort Prusy – dojście i dojazd od ul. Obrońców Tobruku,
 8. Obwałowania Kolejowe - od ul. Mazowieckiej, pomiędzy ul. Bolesława Śmiałego i Jagiełły do ul. Jagiellońskiej,
 9. Fort I – ul. Orlą Lwowskich,
 10. Obwałowania Wysokie – okolice ul. Słowiańskiej,
 11. Fort II – wysunięty na północ, około 550 m od Bastionu Kaplicznego - wchodzącego w skład Obwarowań Wysokich,
 12. Pozostałości przeciwstraży kleszczowych – od ul. Jagiellońskiej, pomiędzy ul. Mickiewicza i Żwirki i Wigury, do Parku Miejskiego,
 13. Fort III – ul. Nowowiejska, ok. 300m na płd - wsch. od Obwałowań Kolejowych,
 14. Flesza Nowa – ul. Powstańców Śląskich, na terenie Parku Miejskiego.
help_outline